Щоб зареєструвати підприємницьку діяльність шляхом створення юрособи, засновники або уповноважена ними особа мають подати державному реєстратору за своїм місцезнаходженням такий комплект документів: 

— заповнену реєстраційну картку (форма 1);

— рішення засновників про створення (оригінал, ксерокопія або завірена копія);

— два примірники установчих документів;

— документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

— документи, що підтверджують структуру внесків засновників у формуванні власності юридичної особи.

Для державної реєстрації (ДР) фізособи-підприємця державному реєстраторові за місцем проживання фізособи подаються наступні документи:

— заповнена реєстраційна картка (форма 10);

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізособи — платника податків у Державному реєстрі; особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером власного паспорта, — копію паспорта;

—- документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення ДР фізособи.

За проведення реєстраційних процедур сплачується реєстраційний збір:

— для юросіб — 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 гривень);

— для фізичних осіб — 2 неоподатковувані мінімуми (34 гривні).

Термін ДР юросіб — не більш як 3 робочі дні; фізосіб — не більш ніж 2 робочих дні з дати надходження документів для проведення ДР.

Державний реєстратор у день ДР юрособи та не пізніше наступного робочого дня з дати ДР фізособи — підприємця  зобов’язаний передати відповідним органам статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки таких суб’єктів, що є підставою для взяття їх на облік у зазначених органах.

Підтвердженням того, що суб’єкта господарювання (юрособа, структурний підрозділ, фізособа) взято на облік як платника податків і зборів у вищезазначених державних органах, є виписка з Єдиного державного реєстру, яка надсилається (видається) державним реєстратором таким суб’єктам не пізніше наступного робочого дня після отримання від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття їх на облік.

ДР юр- та фізосіб — підприємців проводиться відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 р. №755-ІV. 

Головне управління Міндоходів у м. Києві