ЗАЙНЯТІСТЬ

Педагогічний колектив ДПТНЗ «Житомирський професійний технологічний ліцей» усвідомлює, що нині в розвитку навчального закладу особливу роль відіграє соціальне партнерство, тобто нова система взаємодії ПТНЗ і роботодавців в організації навчання і працевлаштування випускників. Прогнозування розвитку ліцею здійснюється з урахуванням розвитку економіки, вивчення та аналізу моніторингу ринку праці Житомирщини, України.

Зміцнення зв’язків між ліцеєм та підприємствами-замовниками, обласним центром зайнятості населення, іншими суб’єктами соціального партнерства спрощує доступ до інформації про попит на ринку праці, про робітничі професії, дає можливість учням проходити виробничу практику на підприємствах та організовувати стажування майстрів виробничого навчання на штатних робочих місцях.

З огляду на потребу в кваліфікованих робітниках ми щорічно виконуємо план набору учнів. Нині потрібні такі фахівці: слюсар із збирання металевих конструкцій, електрогазозварник, електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, машиніст холодильних установок, квітникар. Також в умовах створення нових типів підприємств, розвитку малого і середнього бізнесу виникає потреба у професіях кухаря, кондитера, офіціанта, бармена, адміністратора, продавця, оператора комп’ютерного набору, асистента-референта.

Ми переконані, що треба усвідомити нагальну потребу реформування, творчого осмислення мети і завдання ПТНЗ, управління ним, перспективи його розвитку, сутність інноваційних теорій, сучасних технологій тощо. Ефективно працювати в ринкових умовах можна лише завдяки освітньому менеджменту, який зобов’язує здійснювати управлінську діяльність з урахуванням вимог сьогодення.

Ох посмакують молоді кулінари. Фото з сайту zptl.at.ua

Наше завдання — створити конкурентоспроможне освітнє середовище для динамічної взаємодії освітніх процесів. Це сприятиме й зміцненню іміджу ліцею. Ми готуємо кваліфікованих робітників із 39 професій згідно з державними стандартами.

Для підготовки затребуваного на ринку праці робітника потрібна сучасна навчально-матеріальна база. На жаль, незначне державне фінансування на її утримання й оновлення не сприяє виконанню цієї умови. Соціальне партнерство з роботодавцями набуває особливої актуальності, оскільки дає можливість забезпечити учнів робочими місцями під час виробничої практики, сприяє їхньому працевлаштуванню.

Для розвитку і функціонування ПТНЗ нового типу особливо актуальна розробка і впровадження новітніх педагогічних технологій, що передбачає підвищення ролі самостійної роботи учнів, комп’ютеризацію та інформатизацію навчання, використання мережі Інтернет, створення електронних підручників тощо.

У нашому ліцеї навчається чимало дітей із малозабезпечених, функціонально не спроможних, неповних сімей, є учні з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Тому ліцей не лише надає освітні послуги, а й виконує функцію соціальної підтримки й адаптації цих категорій.

Вирішуючи питання наступності та неперервності навчання, ми розвиваємо співпрацю із ВНЗ І—ІІ рівня акредитації: Житомирським комерційним технікумом, технікумом м’ясної і молочної промисловості Білоцерківського державного університету, Житомирським коледжем бізнесу і права, яка передбачає впровадження ступеневої підготовки фахівців за узгодженими навчальними планами і програмами; організацію підвищення кваліфікації викладачів професійно-теоретичної підготовки училища на базі ВНЗ.

Сучасні результати соціального партнерства сприяють підвищенню якості підготовки молодих робітників, забезпечують багатоканальність фінансування. 

Петро ГРАДОВСЬКИЙ, 
директор державного 
професійно-технічного 
навчального закладу 
«Житомирський професійний 
технологічний ліцей» 
для «Урядового кур’єра»