Адміністрація Спеціалізованої медико-санітарної частини №7 м. Павлограда просить роз’яснити: якщо людина працювала в міській дезінфекційній станції лаборантом та інструктором-дезінфектором дезінфекційного відділу санепідемстанції, чи зарахують цей час до стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки за вислугу років?

Я. ЧЕНЦОВА,
м. Павлоград Дніпропетровської обл.

Галина КАЛІШЕНКО,
заступник міністраохорони здоров’я:

— Постановою Кабінету Міністрів від 26.08.2009 року № 910 «Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу років посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби України» (далі — порядок) передбачена виплата надбавок за вислугу років посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби, до яких належать головні державні санітарні лікарі та їх заступники, лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи, лікарі-бактеріологи, лікарі-вірусологи, лікарі-паразитологи, лікарі-дезінфектори, лікарі-санологи, біологи, ентомологи, лаборанти з вищою освітою, помічники лікарів, фельдшери-лаборанти (лаборанти), медичні сестри, інструктори, крім тих, що мають право на виплату надбавки за тривалість безперервної роботи (п. 2 порядку).

Статтею 31 Закону «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» визначено, що посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби України є головні державні санітарні лікарі та їх заступники, інші працівники санітарно-епідеміологічної служби, уповноважені здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд.

Згідно з п. 3 порядку № 910, посадовим особам санітарно-епідеміологічної служби до стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки за вислугу років, включається час роботи в державній санітарно-епідеміологічній службі України, відповідних закладах СРСР та союзних республік.

Відповідно до п. 2 наказу МОЗ від 28.10.2002 року № 385 дезінфекційні станції є санітарно-епідеміологічними закладами охорони здоров’я. Отже, посадова особа санітарно-епідеміологічної служби має право на зарахування часу роботи в дезінфекційній станції на посадах лаборанта та інструктора-дезінфектора до стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки.