В "Урядовому кур'єрі" нещодавно прочитав про скорочення адміністративних послуг. Хочу розповісти, яка ситуація з цим у нашому місті. Щоб приватизувати гараж, збудований у колективному гаражному масиві відповідно до рішення міської ради про виділення земельної ділянки, необхідно:

1. Заплатити до БТІ понад 400 грн за виготовлення плану гаража та ще 70 - за оцінку будівлі.

2. Далі - сплатити ще від 1,5 тис. до 3 тис. грн приватній фірмі за приватизацію земельної ділянки, виділеної рішенням міської влади.

3. Надати довідку від Архітектурного контролю про самовільну забудову гаража. Вона теж платна. У разі ненадання - штраф.

Тож хочу запитати, чи належать перераховані мною послуги до адміністративних і чи зберігатиметься такий порядок у нашому місті й надалі? Чи все-таки зі скороченням адмінпослуг щось зміниться?

Б. КОВАЛЬЧУК,
м. Хмельницький

Леонід ЄФІМЕНКО,
заступник міністра юстиції:

- Оформлення права власності на нерухоме майно проводиться з видачею свідоцтва про право власності за заявою про оформлення права власності на нерухоме майно органами місцевого самоврядування фізичним та юридичним особам, зокрема на новозбудовані, реконструйовані об'єкти нерухомого майна за наявності документа, що засвідчує права власності на земельну ділянку, та документа, що відповідно до вимог законодавства, засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (абзац другий підпункту "а" пункту 8.1 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на інших речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 7 лютого 2002 р. N 7/5 (у редакції наказу Мін'юсту від 28 липня 2010 р. N 1692/5), зареєстрованого у Мін'юсті 18 лютого 2002 р. за N 157/6445 (далі - Тимчасове положення).

До заяви про оформлення права власності на нерухоме майно додаються матеріали технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна (пункт 8.2 Тимчасового положення).

1. Повідомляю, що право власності на новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту завершення будівництва (створення майна). Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття в експлуатацію (частина друга статті 331 Цивільного кодексу України). Після оформлення права власності на об'єкт нерухомого майна в органах місцевого самоврядування, воно підлягає державній реєстрації в бюро технічної інвентаризації.

2. Тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об'єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав встановлюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською державними адміністраціями відповідно до постанови Кабміну від 25 грудня 1996 року N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".

3. Окремо зауважу, що процедура надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, місцевого самоврядування в межах делегованих їм органами виконавчої влади повноважень, підприємствами, установами та організаціями, на які згідно з нормативно-правовими актами покладено повноваження надавати адміністративні послуги регулюється Тимчасовим порядком надання адміністративних послуг, затвердженим постановою Кабміну від 17 липня 2009 р. N 737 (далі - Тимчасовий порядок).

Адміністративна послуга - це послуга, яка є результатом здійснення суб'єктом повноваження щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо).

Видача ліцензій, дозволів та інших документів дозвільного характеру, сертифікатів, свідоцтв, атестатів, посвідчень; реєстрація (фактів, суб'єктів, прав, об'єктів, у тому числі легалізація суб'єктів і актів (документів), нострифікація та варифікація); інші види діяльності незалежно від назви, у результаті провадження яких зацікавленим юридичним чи фізичним особам, а також об'єктам, що перебувають у власності, володінні чи користуванні таких осіб, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт належить до адміністративних послуг. Окремо зауважу, що згаданий Тимчасовий порядок діє у період до законодавчого врегулювання питань надання адміністративних послуг.