Я багатодітна мати, виховую 8  дітей. Хочу дізнатися точно, якою є нині сума соціальної допомоги, що її держава виплачує на дітей до і після 6 років. А ще — що може стати підставою, аби одинока мати втратила статус «одинокої»?

Наталія ДЗЮБЕНКО, м. Київ

Віталій МУЩИНІН,
директор Департаменту
державної соціальної
допомоги Мінсоцполітики:

— Відповідно до Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 27 грудня 2001 року №1751, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (з 1 жовтня — 985,00 грн, з 1 грудня — 1004,00 грн ) та середньомісячним сукупним доходом сім’ї  в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 130 грн.

Відповідно до вищезазначеного порядку, право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданими компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішення про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) в разі смерті одного з батьків зареєструє шлюб, за ним зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були всиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були всиновлені чоловіком (дружиною).

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває у зареєстрованому шлюбі, але з якою веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. Під час реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, яка є батьком її дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах І—V рівня акредитації, до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (на дитину віком від 6 до 18 років: з 01.01.2011 року — 488,50 грн, з 01.04.2011 року — 498,50 грн, з 01.10.2011 року — 511 грн, з 01.12.2011 року — 521 грн) та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше як 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (на дитину віком від 6 до 18 років: з 01.01.2011 року — 239,10 грн, з 01.04.2011 року — 299,10 грн, з 01.10.2011 року — 306 грн, з 01.12.2011 року — 312,60 грн).