Я працював на виробництві зі шкідливими умовами праці, але так сталося, що не маю запису про це у трудовій книжці. Чи можу якось в інший спосіб довести своє право на пенсію на пільгових умовах? А ще уточніть, чи зараховуються щорічні та додаткові відпустки до цього стажу?

Сергій МАЗУР,
м. Запоріжжя

Микола ШАМБІР,
директор Департаменту
пенсійного забезпечення
Мінсоцполітики:

— Згідно з вимогами статті 13 Закону «Про пенсійне забезпечення», право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці, за Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими Кабінетом Міністрів, і за результатами атестації робочих місць.

Пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабміну від 12 серпня 1993 року № 637, передбачено, що у випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступника.

У довідці має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх  номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана ця довідка.

Тобто підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є насамперед наявність професії чи посади в зазначених Списках, підтвердження шкідливих умов праці працівника безпосередньо на робочому місці результатами атестації робочих місць, Порядок проведення якої затверджений постановою Кабміну від 01.08.1992 року № 442, та виконання робіт в умовах, передбачених відповідним Списком, протягом повного робочого дня.

Підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення здійснюється у суворій відповідності із Списком № 1 або № 2 на підставі записів у трудових книжках працівників та уточнюючих довідок, виданих на підставі первинних підприємств про характер та умови праці, а також про зайнятість упродовж повного робочого дня на роботах, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.

Згідно з пунктом 2 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Мінпраці від 18.11.2005 року № 383, під повним робочим днем слід вважати виконання робіт в умовах, передбачених Списками, не менше 80% робочого часу, встановленого для працівників даного виробництва, професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов’язаних із виконанням трудових обов’язків.

При цьому періоди відпусток, зокрема щорічні відпустки, додаткові відпустки (статті 6, 7, 8  Закону «Про відпустки») зараховуються в стаж роботи за спеціальністю за тією посадою, на якій особа значиться відповідно до  запису в трудовій книжці, але при дотриманні вимог, передбачених законодавством, тобто за результатами проведення атестації цього робочого місця за умовами праці після 21.08.1992 року.