Працюю в терапевтичному кабінеті амбулаторно-поліклінічного відділення медичною патронажною медсестрою  з туберкульозу. Хочу дізнатися: чи належить моє місце роботи до переліку структурних підрозділів протитуберкульозних закладів із високим ступенем ризику інфікування та захворювання на туберкульоз? І відповідно чи маю право у зв’язку із цим на певні грошові надбавки чи доплати?

Н. ГРИШКО,
Чернігівська обл.

Олег ЛЕВИЦЬКИЙ,
директор Департаменту
фінансово-ресурсного забезпечення МОЗ:

— Задля підвищення мотивації до праці медичних працівників, які надають допомогу хворим на туберкульоз, мають достатній досвід, знання і навички та з метою сприяння закріпленню кваліфікованих кадрів у спеціалізованих туберкульозних (протитуберкульозних) закладах охорони здоров’я, уряд прийняв рішення щодо підвищення з 1липня 2011 року посадових окладів медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, на 30-60% посадового окладу (постанова Кабміну від 16.02.2011 року №123 «Про деякі заходи щодо підвищення престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз» (далі — постанова №123).

Відповідно до зазначеної постанови, лікарям, фахівцям з базовою та неповною вищою освітою, що допущені до медичної діяльності, спеціалізованих закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які здійснюють діагностику туберкульозу і надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, установлюються підвищення посадових окладів у зв’язку із шкідливими і важкими умовами праці та надбавка за тривалість безперервної роботи залежно від стажу роботи на відповідній посаді у зазначених закладах.

Порядок встановлення вказаних підвищень і надбавок затверджено наказом Мінсоцполітики та МОЗ від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» із змінами, внесеними наказом Мінсоцполітики та МОЗ від 19.07.2011 року №284/424.

Перелік структурних підрозділів протитуберкульозних закладів із високим ступенем ризику інфікування та захворювання на туберкульоз визначається пунктом 3.4 розділу ІІІ Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз, затвердженого наказом МОЗ від 18.08.2010 року №684, зареєстрованого в Мін’юсті 10.09.2010 року за №803/18098.

Ваше звернення було направлене до Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА. За інформацією адміністрації Остерської районної лікарні, ви працюєте в терапевтичному кабінеті амбулаторно-поліклінічного відділення на посаді сестри медичної патронажної з туберкульозу.

Згідно з тарифікаційним списком, вам встановлено посадовий оклад за 6 тарифним розрядом, врахована надбавка до посадового окладу за вислугу років у розмірі 30% (пункт 3 постанови Кабміну від 29.12.2009 року №1418) та доплата в розмірі 10% за використання у роботі дезінфікуючих засобів (пункт 3.4.7 спільного наказу Мінсоцполітики і МОЗ від 05.10.2005 року №308/519).

У зв’язку з тим, що терапевтичні кабінети районних лікарень не входять до переліку структурних підрозділів протитуберкульозних закладів із високим ступенем ризику інфікування та захворювання на туберкульоз, працівники яких мають право на  встановлення підвищень та надбавок, ви не маєте права на зазначені вище доплати.