Із проголошенням незалежності Українська держава отримала широкі можливості для розвитку національної культури, якаНаталія ПРИВАЛОВА була і є важливим чинником державотворення та консолідації української нації. І в цій справі особлива роль належить архівним установам.

Розвиток архівної справи полягає у всебічному забезпеченні потреб суспільства і держави, реалізації законних прав та інтересів громадян щодо доступності й використання ретроспективної документної інформації. А забезпечити виконання таких завдань може високопрофесійний кадровий склад архівних установ.

Усвідомлюючи важливість накопичення та збереження цінних документів і з огляду на інтерес суспільства до архівної справи, Державний архів Одеської області постійно проводить консультаційну роботу з роз’яснення вимог до роботи з документами в органах влади і фондоутворюючих організаціях, а 2021-го така діяльність стала плановою і системною.

Торік у другому півріччі за підсумками вивчення потреб Держархів сформував план-графік навчальних заходів та організував проведення семінарів для посадовців органів публічної влади і представників трудових архівів Одещини, до обов’язків яких належать забезпечення організації й ведення документообігу та архівної справи. Завдяки використанню сучасних телекомунікаційних технологій та проведенню комунікативних заходів протягом чотирьох місяців вдалося провести сім онлайн-семінарів для більш ніж 500 осіб. Важливо, що спікерами відеозустрічей традиційно виступали кращі фахівці Держархіву та запрошені авторитетні науковці закладів вищої освіти Одеси. Після завершення вебінарів усім учасникам надавали методичні розробки спікерів для подальшого використання в роботі. Найвища оцінка проведеної роботи — вдячні відгуки учасників навчальних заходів.

За підсумками моніторингу і вивчення потреб така діяльність матиме продовження і 2022 року.

Наталія ПРИВАЛОВА,
PhD, член Міжнародної федерації журналістів (IFJ),
для «Урядового кур’єра»