ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну сталевих безшовних  гаряче-деформованих труб
походженням  з Китайської Народної Республіки

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

скаргу публічного акціонерного товариства «ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод» та товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРПАЙП НІКО Т’ЮБ» (далі — заявник) про порушення та проведення антидемпінгового розслідування стосовно імпорту до України сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки (далі — скарга);

звіт і висновки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами, причому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту — незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що подальший демпінговий імпорт сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки є неминучим та імовірно буде заподіювати істотну шкоду національному товаровиробнику, якщо не буде застосовано заходів для запобігання цьому.

Відповідно до матеріалів скарги:

ціни імпорту сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки були нижчі за ціни на подібний товар заявника протягом періоду дослідження (2015-2018 роки), а у 2018 р. ціни такого імпорту були нижчими собівартості товару заявника;

в останньому періоді дослідження, порівняно з базовим, відбулося значне зростання обсягів імпорту сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки: в абсолютних показниках на 356 %, відносно споживання — на 146 %, відносно виробництва — на 178 %; частка імпорту з Китайської Народної Республіки в загальному імпорті зросла на 53 %.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення № АД-415/2019/4411-03, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: сталеві безшовні гаряче-деформовані труби, що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодами: 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 походженням з Китайської Народної Республіки.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономрозвитку.

У разі якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономрозвитку інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас інформація враховується Мінекономрозвитку у разі подання її державною мовою України та в строки, встановлені Законом, Комісією або Мінекономрозвитку.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку здійснює реєстрацію заінтересованих сторін розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо), прізвище, ім’я та по батькові контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономрозвитку розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономрозвитку її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 14.05.2019 № АД-415/2019/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36.

E-mail: tradedefence@me.gov.ua.

Адреса Мінекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94. 

E-mail: meconomy@me.gov.ua.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Додаток
Форма запиту щодо реєстрації
заінтересованою стороною розслідування

 

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (тонни) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Загальний обсяг закупівлі товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США): 

Основні постачальники товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні товару, що є об’єктом розслідування:

Загальний обсяг продажу товару, що є об’єктом розслідування у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США): 

Обсяг продажу (тонни) (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів товару):

Основні покупці товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації товару, що є об’єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}