ПОВІДОМЛЕННЯ
про порушення та проведення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республіки

Відповідно Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула:

скаргу Приватного акціонерного товариства «Дікергофф Цемент Україна», приватного акціонерного товариства «Кривий Ріг Цемент», приватного акціонерного товариства «Миколаївцемент», публічного акціонерного товариства «Подільський Цемент», товариства з обмеженою відповідальністю «Цемент» (далі — заявник) за підтримки приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськцемент» про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республіки (далі — скарга);

звіт і висновки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про результати проведення антидемпінгової процедури щодо імпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республіки.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що її подано належним національним товаровиробником;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну цементу походженням з Турецької Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами, і рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту — незначними відповідно до положень Закону;

у скарзі наведено достатньо обґрунтованих доказів стосовно того, що імпорт в Україну цементу походженням з Турецької Республіки здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг заподіяти істотну шкоду національному товаровиробнику.

Зокрема, відповідно до матеріалів скарги, за період дослідження (2017 — 2019 роки та прогнозний 2020 р.):

демпінговий імпорт зріс за період 2017—2019 роки на 809% в абсолютних показниках, відносно споживання — на 837 %, при цьому тенденція росту демпінгового імпорту зберігається і прогнозні показники 2020 року показують суттєве подальше зростання такого імпорту в абсолютних показниках на 1 815 %, відносно споживання — на 2 547%;

ціни демпінгового імпорту були нижче цін заявника і, при суттєвому зростанні обсягів постачання демпінгового імпорту в Україну у період дослідження, заявник був змушений знизити відпускні ціни, незважаючи на зростання собівартості.

Аналіз динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств заявника за період дослідження свідчить про те, що при відносному відновленні показників у 2019 році, на початку 2020 року всі основні показники заявника показують тенденцію до погіршення, яка прогнозовано очікується у 2020 році в цілому.

У зв’язку із зазначеним та відповідно до статті 12 Закону Комісія прийняла рішення від 02.09.2020 № АД-463/2020/4411-03, згідно з яким порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: цемент, зокрема, клінкери цементні та портландцемент, що класифікуються за такими кодами УКТЗЕД: 2523 10 00 00, 2523 21 00 00, 2523 29 00 00 походженням з Турецької Республіки.

Проведення антидемпінгового розслідування доручено Мінекономіки.

Якщо розслідування стосується інтересів фізичних або юридичних осіб, такі особи мають право надсилати до Мінекономіки інформацію, яка може бути корисною для проведення розслідування.

Інформація, що подається Мінекономіки, повинна базуватися на фактах, а не на голослівних твердженнях чи припущеннях. Водночас, інформація враховується Мінекономіки в разі подання її державною мовою України та у строки, встановлені Законом, Комісією або Мінекономіки.

Протягом 30 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки здійснює реєстрацію заінтересованих сторін антидемпінгового розслідування та розглядає вимоги щодо проведення слухань.

У запиті про реєстрацію заінтересована сторона розслідування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти організації, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, вид діяльності (виробник, імпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацію заінтересованою стороною розслідування наведена у додатку до цього повідомлення.

Протягом 60 днів з дати опублікування цього повідомлення Мінекономіки розглядає письмово викладені коментарі та інформацію стосовно порушення розслідування. Інформація повинна надаватися українською мовою або мовою оригіналу та супроводжуватись українським перекладом.

У разі якщо інформація має конфіденційний характер, необхідно підготувати та надіслати до Мінекономіки її конфіденційну та неконфіденційну версії.

Рішення Комісії від 02.09.2020 №АД-463/2020/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Контактна інформація: тел. (044) 596-67-36, 596-67-55;
e-mail: tradedefence@me.gov.ua

Для офіційної реєстрації документів: адреса Мінекономіки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;
е-mail: meconomy@me.gov.ua.

Інформація щодо вхідної кореспонденції: тел. (044) 253-93-94.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

 

Додаток
Форма запиту щодо реєстрації
заінтересованою стороною розслідування

{на офіційному фірмовому бланку компанії/організації}

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» просимо зареєструвати заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республіки підприємство (компанію/організацію) на підставі наступного:

І. Інформація про заінтересовану сторону:

Повна та скорочена назви компанії:

Статус компанії у рамках розслідування {імпортер, експортер, виробник, споживач, їх об’єднання, інше (вкажіть)}:

Основний вид діяльності:

Відомості про контактну особу:

Відомості про юридичного представника (у разі наявності):

Адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

Електронна адреса для отримання кореспонденції у рамках розслідування:

ІІ. Інформація про діяльність компанії

{необхідно надати дані щодо Товару, що є об’єктом розслідування, що стосуються компанії відповідно до виду діяльності, за календарний рік, що безпосередньо передує порушенню розслідування}

Загальний обсяг виробництва Товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів Товару):


Загальний обсяг закупівлі Товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США):

Основні постачальники Товару із зазначенням їх обсягів, вартості постачання та частки постачальника в загальному постачанні Товару, що є об’єктом розслідування:


Загальний обсяг продажу Товару, що є об’єктом розслідування (у кількісних (тонни) та вартісних показниках (дол. США):

Обсяг продажу (у розрізі кодів УКТЗЕД чи основних видів Товару):

Основні покупці Товару із зазначенням їх обсягів, вартості реалізації та частки покупця в загальній реалізації Товару, що є об’єктом розслідування:

{за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи}

{якщо існують обґрунтовані підстави для застосування конфіденційного режиму до інформації, необхідно чітко зазначити про це та в такому випадку необхідно підготувати дві версії запиту: конфіденційну та неконфіденційну}