ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 жовтня  2012 року                                       м. Київ                                                                № 1393

Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному
виборчому окрузі № 86  Диріву А.Б.

До Центральної виборчої комісії 10 жовтня 2012 року надійшла заява разом з доданими до неї матеріалами кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Андрусів Богдани Романівни з повідомленням про встановлення судом факту порушення обмежень щодо проведення передвиборної агітації, передбачених Законом України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон), кандидатом у народні депутати України в цьому ж окрузі  Дирівом Анатолієм Борисовичем.

У заяві суб’єкт звернення просить Центральну виборчу комісію оголосити попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріву Анатолію Борисовичу за порушення обмежень щодо проведення передвиборної агітації, встановлених частиною двадцять другою статті 74 Закону.

Розглянувши заяву та додані до неї матеріали, Центральна виборча комісія встановила.

Постановою Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2012 року № 203 "Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, висунутих політичною партією Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", в одномандатних виборчих округах" зареєстровано кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріва Анатолія Борисовича.

Згідно з частиною першою статті 70 Закону кандидати у народні депутати України мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати.

Відповідно до частин п’ятої, сьомої статті 69 Закону партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, на власний розсуд може виготовляти  матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду. Партія може виготовляти друкований матеріал своєї передвиборної агітації із застосуванням обладнання, що їй належить. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону.

Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про замовника цих матеріалів, установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить партії, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Частиною двадцять другою статті 74 Закону забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про замовника друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 25 вересня 2012 року у справі № 152568/12/9104 постанову Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 20 вересня 2012 року в адміністративній справі за позовом кандидата у народні депутати України  в одномандатному виборчому окрузі № 86 Андрусів Б.Р. до кандидата у народні депутати України в цьому ж окрузі Диріва А.Б. про визнання протиправними дій та зобов’язання вчинити дії скасовано та прийнято нову постанову.

Позовні вимоги кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Андрусів Б.Р. задоволено частково.

Визнано протиправними і такими, що порушують вимоги частини сьомої статті 69 та частини двадцять другої статті 74 Закону, дії кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріва А.Б. щодо розповсюдження 16 вересня 2012 року на вулиці 22-го Січня у селищі Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської області друкованих передвиборних агітаційних буклетів, що надруковані МПП "Таля", замовлення 189, тираж 750 штук, без відомостей про замовника.

Зобов’язано кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріва А.Б. припинити дії з розповсюдження зазначених друкованих передвиборних агітаційних матеріалів.

Відповідно до особливостей судових рішень за наслідками розгляду справ, пов’язаних із виборчим процесом, судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним (частина дев’ята статті 177 Кодексу адміністративного судочинства України).

Частиною п’ятою статті 124 Конституції України встановлено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території України.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 61 Закону у разі порушення кандидатом у народні депутати України обмежень щодо проведення передвиборної агітації йому оголошується попередження.

Рішення про попередження окремому кандидату у народні депутати України приймає Центральна виборча комісія (частина перша статті 61 Закону).

За змістом частини третьої статті 61 Закону попередження, зазначене у частині першій вказаної статті, оприлюднюється Центральною виборчою комісією у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Таким чином, Центральною виборчою комісією встановлено передбачені Законом підстави для оголошення кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріву А.Б., висунутого політичною партією Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", попередження за порушення визначених Законом обмежень щодо проведення передвиборної агітації з подальшим його оприлюдненням у загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Комісії.

Враховуючи викладене, відповідно до пунктів 1, 19 частини другої статті 30, частин першої – третьої, шостої статті 61, частини сьомої статті 69, частини двадцять другої статті 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 – 13, частиною п’ятою статті 14, частинами п’ятою, шостою статті 15 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Оголосити кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріву Анатолію Борисовичу, висунутому політичною партією Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", попередження за порушення обмежень щодо проведення передвиборної агітації, встановлених Законом України "Про вибори народних депутатів України".

2. Копії цієї постанови надати кандидатам у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 86 Диріву А.Б. та Андрусів Б.Р.

3. Цю постанову оприлюднити в газетах "Голос України", "Урядовий кур’єр" та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 ГоловаЦентральної виборчої комісії   В. ШАПОВАЛ