Мій чоловік був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС. У 1989 році три місяці працював на 4 енергоблоці. Направлений туди був військкоматом як офіцер. Отримав дуже велику дозу опромінення.

Ще перебуваючи у забрудненій радіацією зоні, мав проблеми із серцем. А після повернення додому його весь час турбували і серце, і щитоподібна залоза. Та лікарі визнали лише 25% втрати працездатності. Лікувався довго, але й нині здоров’я не дуже добре. Хотів отримати групу інвалідності, та не впевнений, що подужає бюрократичні перепони.

Нині отримує лише 75 гривень на оздоровлення раз на рік, і ті — часто із затримкою. Має стаж роботи у державній установі 20 років. А ще кілька років доглядає за хворою матір’ю.

Хочу дізнатися: чи може він піти на пенсію достроково (у 55 років)? І на які ще пільги має право?

О. БОНДАР,
с. Яблуні Тернопільської обл.

Борис ОЛЕКСИШИН,
начальник головного управління праці
та соціального захисту населення
Тернопільської ОДА:

Щодо дострокового виходу на пенсію:

— Ваш чоловік брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1989 році — категорія 3.

Статтею 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» встановлено, що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.

Статтею 55 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено, що особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

— які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986року незалежно від кількості робочих днів, а з липня 1986 року по 31 грудня 1986 року — не менше 5 календарних днів, пенсійний вік зменшується на 10 років;

— які працювали у 1987 році у зоні відчуження не менше 14 календарних днів, пенсійний вік зменшується на 8 років;

— які працювали з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року в зоні відчуження від 1 до 5 календарних днів, у 1987 році — від 10 до 14 календарних днів, у 1988 році — не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві — менше 14 календарних днів у 1986 році — пенсійний вік зменшується на 5 років.

Оскільки ваш чоловік брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1989 році, скорочення пенсійного віку для цієї категорії осіб чинним законодавством не передбачено.

Щодо компенсацій для чорнобильців 3 категорії та інших пільг:

Згідно зі статтею 22 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 3, надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:

1) пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 8, 17, 20, 27 статті 20, а також пунктом 7 статті 20 для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 3:

1) безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

2) безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних за вартістю до них, що визначається Міністерством охорони здоров’я);

3) першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах та аптеках;

5) користування після виходу на пенсію та зміни місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;

6) щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих стаціонарах;

7) переважне право залишення на роботі під час вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування.

У разі вивільнення працівників у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників їм виплачується допомога в розмірі триразової середньомісячної заробітної плати, а також зберігається за їхнім бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не більше одного року. Їм також гарантується працевлаштування з урахуванням їхніх побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку середньої заробітної плати за останнім місцем роботи за весь період перепідготовки, але не більше одного року.

При переведенні у зв’язку із станом здоров’я на нижчеоплачувану роботу зазначеним працівникам виплачується різниця між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі до встановлення інвалідності або одужання, але не більше одного року;

8) виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу;

17) позачергове обов’язкове забезпечення їхніх дітей місцями у дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості;

20) обов’язкове (протягом року після подання заяви) відведення місцевими радами земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва для тих, хто потребує поліпшення житлових умов та перебуває на квартирному обліку, а також відведення земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства, садівництва і городництва, будівництва індивідуальних гаражів і дач;

27) позачергове влаштування в заклади соціального захисту, а також на обслуговування службами соціального захисту вдома, якщо хворий не має близьких родичів, які проживають з ним.

У разі неможливості організації такого обслуговування закладами соціального захисту відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за хворим;

2) першочергове забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок чи одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів;

3) щорічне отримання відпустки строком до 14 робочих днів без збереження заробітної плати одному з батьків, які мають неповнолітніх дітей іпроживають на територіях зон радіоактивного забруднення;

4) першочерговий вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів для тих, хто потребує поліпшення житлових умов;

6) зарахування поза конкурсом за умови одержання позитивних оцінок на вступних екзаменах у заклади освіти осіб з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами. Зазначені особи навчаються за рахунок держави.

Студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також виплата підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів, незалежно від місця навчання на території України;

8) пріоритетне забезпечення промисловими товарами тривалого користування, перелік і порядок продажу яких визначається Кабінетом Міністрів;

9)  взяття на квартирний облік громадян, які проживають у комунальних квартирах, незалежно від розміру житлової площі;

10)  передача в особисту власність жилих будинків та житлових приміщень державного і громадського житлового фонду, в які відселені або самостійно переселилися громадяни, відповідно до статті 4 цього закону, незалежно від розміру займаної площі;

11)  передача громадянам, які відпрацювали на території зони гарантованого добровільного відселення не менш як три роки, безплатно в приватну власність квартир (будинків) державного та громадського житлового фонду, які вони займають у цій зоні;

13) особам, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років, — надання пільг, передбачених пунктом 18 статті 20, а також позачергове безоплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначає Кабінет Міністрів;

14) відшкодування 50% вартості палива, придбаного в межахнорм, встановлених для продажу населенню, особам, які проживають натериторіях радіоактивного забруднення до відселення у будинках, що не мають центрального опалення;

15) звільнення від плати за землю.

Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 статті 20, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 статті 20, надаються дружині (чоловікові) померлих громадян із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана із Чорнобильською катастрофою, або опікунові (на час опікунства) дітей померлих громадян. Дружині (чоловікові) померлого громадянина, смерть якого пов’язана із Чорнобильською катастрофою, а також опікунові дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Окрім того, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 12.07.2005 року №562 учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС третьої категорії щорічна допомога на оздоровлення становить 75 гривень.