Я пропрацювала художнім керівником у сільській місцевості понад 30 років. Нині перебуваю на заслуженому відпочинку. Згідно із Законом «Про культуру» я маю право на пільги з комунальних послуг. Та нині перебуваю за кордоном.

Моя донька звернулася до районного відділу культури за довідкою про мою працю. Та їй відмовили в отриманні документа, мотивуючи тим, що я не проживаю вдома. Хочу дізнатися, чи правомірно вчинив відділ культури?

Н. МАКОГІН,
с. Жовчів Івано-Франківської обл.

Тимофій КОХАН,
заступник міністра культури:

— Відповідно до частини 5 статті 29 Закону «Про культуру» працівникам державних і комунальних закладів культури, педагогічним працівникам закладів освіти сфери культури, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури в таких населених пунктах і проживають у них, держава забезпечує відповідно до законодавства безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм.

Згідно зі статтею 202 Цивільного кодексу, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Таким чином отримання довідки від управління культури, яка надає право на комунальні пільги, може вважатися правочином.

Відповідно до статті 237 згаданого кодексу правовідносини, в яких одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє, визначається Представництвом. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства. За статтею 224 кодексу Представництво, яке ∂рунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Отже, довідку ви можете отримати для матері за відповідно оформленою довіреністю.