Я вже три роки не був у відпустці через виробничу необхідність. Тепер вирішив узяти невикористані відпустки, однак власник підприємства погоджується надати мені відпустку тільки за останній рік. А за решту пропонує грошову компенсацію. Каже, мовляв, якщо людина не використала відпустку, то через рік вона вже не дійсна. Чи так це насправді, і чи можу я відстояти своє право на всі невикористані відпустки? 

Василь ТРОФІМОВ,  м. Дніпропетровськ 

Консультує Наталія ПІДДУБНА, 
керівник центру безоплатної правової допомоги
Чернігівського громадського комітету захисту прав людини

— Відпустка — це найбільший за обсягом час відпочинку. Державні гарантії та відносини, пов’язані з відпусткою як одним із видів відпочинку, регулюють Конституція України, Закон України «Про відпустки», Кодекс законів про працю України, інші закони та підзаконні нормативно-правові акти.

Щорічну відпустку за ініціативою власника або уповноваженого ним органу як виняток можна переносити на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) у разі, якщо надання щорічної відпустки в обумовлений період може несприятливо позначитися на роботі підприємства, установи, організації, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюють за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом.

Згідно з ч. 5 ст. 11 Закону України «Про відпустки» заборонено не надавати щорічну відпустку повною тривалістю упродовж двох років поспіль.

Ч. 2 ст. 12 Закону України «Про відпустки» передбачено, що невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Таким чином, законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, воно не містить заборони надавати щорічні відпустки у разі їх невикористання. Тому якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на таку відпустку за декілька попередніх років, зокрема й за 5 чи 10 років, то він має право їх використати.

А якщо він звільняється, йому мають виплатити компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток (стаття 24 Закону України «Про відпустки»). Тому ви маєте законне право на відпустку за три роки, однак термін її надання слід встановити за згодою між вами і власником або уповноваженим ним органом.
  

Шановні читачі «Урядового кур’єра»! Якщо ви хочете поставити запитання консультантам сторінки «Запитайте у юриста», можете надіслати його за адресою: 01008, м. Київ, вул. Садова,1, редакція газети «Урядовий кур’єр» або на електронну скриньку az@ukcc.com.ua