Мені 92 роки. Як інвалід Великої Вітчизняної війни І групи потребую постійного стороннього догляду. Моя донька-пенсіонер доглядає за мною і цьому є офіційне підтвердження. Чи зможе вона після моєї смерті користуватися пільгами як сім’я померлого інваліда війни?

Корній КУРЧ,
місто Біла Церква Київської області

Ірина ТАРАБУКІНА,
директор департаменту соціальних послуг Мінсоцполітики:

— Відповідно до пункту 1 статті 10 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» чинність закону поширюється на сім’ї військовослужбовців, партизанів, підпільників, учасників бойових дій на території інших держав, прирівняних до них осіб, зазначених у статтях 6 і 7 цього закону, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби чи на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів.

До членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців, партизанів та інших осіб, зазначених у цій статті, належать зокрема:

— діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

— діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;

— діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

Одночасно зазначаємо, що відповідно до пункту 2 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 12.05.1994 р. № 302 (далі Положення), посвідчення є документом, на основі якого надаються відповідні пільги і компенсації.

Згідно з пунктом 7 Положення «Посвідчення члена сім’ї загиблого» видаються органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина.

Пільги особам, на яких поширюється чинність Закону «Про статус ветеранів, війни, гарантії їх соціального захисту» визначені статтею 15 цього закону, зокрема:

— 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;

— 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

— безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних, незалежно від відстані та місця проживання та інші.

У разі надання органам соціального захисту населення за місцем реєстрації документів, що підтверджуватимуть належність особи до однієї із вищезазначених категорій осіб (тобто членів сімей загиблих), питання встановлення статусу особи, на яку поширюється чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», буде розглядатися відповідно до вимог чинного законодавства.