ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

від 14 серпня  2019 року м. Київ № 1873

Про заяву кандидата в народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 16 Вацака Г.А.,
зареєстровану в Центральній виборчій комісії
8 серпня 2019 року за № 21-36-41572

До Центральної виборчої комісії 8 серпня 2019 року надійшла заява кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 16 Вацака Геннадія Анатолійовича про відкриття ним рахунку виборчого фонду в терміни, встановлені Законом України «Про вибори народних депутатів України» (далі — Закон).

До заяви Вацак Г.А. додав копії довідки про відкриття ним рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі від 21 червня 2019 року № 104 та форми повідомлення про відкриття рахунку виборчого фонду, виданих ТВБВ № 10001/051 філії — Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», якими підтверджено відкриття рахунку виборчого фонду кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 16 Вацаком Г.А. у терміни, встановлені Законом.

Розглянувши вказану заяву, Центральна виборча комісія зазначає.

Відповідно до частини першої статті 48 Закону кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі зобов’язаний відкрити рахунок свого виборчого фонду не пізніш як на десятий день з дня його реєстрації Центральною виборчою комісією. 

Згідно з частиною шостою статті 48 Закону та Порядком контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 16 травня 2014 року № 618, постановою Правління Національного банку України від 16 травня 2014 року № 285, наказом Міністерства інфраструктури України від 16 травня 2014 року № 211, установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі письмово повідомляє Центральну виборчу комісію, Національне агентство з питань запобігання корупції та відповідну окружну виборчу комісію після її утворення про відкриття відповідного рахунку та його реквізити.

Однак повідомлення від банку про відкриття кандидатом у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатному виборчому окрузі № 16, Вацаком Г.А. рахунку його виборчого фонду Центральна виборча комісія не отримувала. 

Пунктом 6 частини другої статті 61 Закону передбачено, що в разі порушення кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі терміну відкриття рахунку свого виборчого фонду йому оголошується попередження. 

Рішення про попередження окремому кандидату в народні депутати України приймає Центральна виборча комісія (частина перша статті 61 Закону). 

Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону попередження, передбачене частиною першою вказаної статті, оприлюднюється Центральною виборчою комісією в загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Комісія постановою від 18 липня 2019 року № 1743 «Про оголошення попередження кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року» оголосила попередження за порушення терміну відкриття рахунку виборчого фонду, зокрема, кандидату в народні депутати України, зареєстрованому в одномандатному виборчому окрузі № 16 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, Вацаку Г.А.

 Пунктом 3 статті 17, пунктом 5 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», пунктом 1 частини першої статті 30 Закону на Центральну виборчу комісію покладено повноваження щодо здійснення контролю за додержанням та однаковим застосуванням вимог законодавства про вибори народних депутатів України, а також конт­ролю порядку надходження, обліку та використання коштів виборчих фондів у порядку та в межах, установлених законом.

Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян України, а також будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності та обґрунтованості прийнятих рішень.

Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України (стаття 2, частина друга статті 3 Закону України «Про Центральну виборчу комісію»).

За таких обставин Комісія вважає за необхідне скасувати рішення Комісії про оголошення попередження за порушення терміну відкриття рахунку виборчого фонду кандидату в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 16 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Вацаку Г.А.

 Враховуючи викладене, згідно з пунктом 1 частини другої статті 30, частиною першою статті 48, частиною першою, пунктом 6 частини другої, частиною четвертою статті 61 Закону України «Про вибори народних депутатів України», керуючись статтею 2, частиною другою статті 3, статтями 11 — 13, пунктом 3 статті 17, пунктами 1, 5, 17 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати рішення Комісії про оголошення попередження за порушення терміну відкриття рахунку виборчого фонду кандидату в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 16 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Вацаку Геннадію Анатолійовичу та вважати, що до Вацака Г.А. попередження не застосовувалось. 

2. Внести зміни до постанови Центральної виборчої комісії від 18 липня 2019 року № 1743, виключивши з переліку кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, яким оголошено попередження (Вінницька область, одномандатний виборчий округ № 16), Вацака Г.А.

3. Копію цієї постанови надіслати кандидату в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 16 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Вацаку Г.А.

4. Цю постанову оприлюднити в газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр» та на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК