Які необхідно мати документи і куди звертатися, аби зареєструвати своє право на нерухоме майно чи його частку?

В. САВЧУК,  село Будки  Кременецького району Тернопільської області

Артем ЯНЧУК, 
заступник голови Державної реєстраційної служби
Міністерства юстиції:

— Частинами першою та четвертою статті 364 Цивільного кодексу України передбачено, що співвласник має право на виділ у натурі частки із майна, що є в спільній частковій власності.

У разі виділу співвласником у натурі частки із спільного майна для співвласника, який здійснив такий виділ, право спільної часткової власності на це майно припиняється. Така особа набуває право власності на виділене майно, і у випадку, встановленому законом, таке право підлягає державній реєстрації.

Договір про виділ у натурі частки з нерухомого спільного майна укладається у письмовій формі й підлягає нотаріальному посвідченню.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 18 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі — закон), свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що підтверджує виникнення права власності при здійсненні державної реєстрації прав на нерухоме майно, видається у разі виділення окремого об’єкта нерухомого майна зі складу об’єкта нерухомого майна, що складається із двох або більше об’єктів.

Перелік документів, необхідних для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, визначено порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 17 жовтня 2013 року № 868 (далі — порядок).

Відповідно до абзацу першого пункту 13 порядку, заявник разом із заявою про державну реєстрацію подає органу державної реєстрації прав, нотаріусові необхідні для такої реєстрації документи, визначені цим порядком, їх копії, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та документ про сплату державного мита.

Так, для проведення державної реєстрації з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв’язку з виділенням окремого об’єкта нерухомого майна із складу об’єкта нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів, заявник має подати такий перелік документів:

♦ заяву встановленої форми;

♦ копію документа, що посвідчує особу заявника;

♦ копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичним осіб — платників податків;

♦ документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);

♦ документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

♦ документ, що підтверджує право власності на об’єкт нерухомого майна, із складу якого виділяється інший об’єкт нерухомості;

♦ технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна, що виділяється, виданий на підставі висновку бюро технічної інвентаризації щодо технічної можливості виділу в натурі частки з об’єкта нерухомого майна;

♦ документ, що підтверджує присвоєння виділеному об’єкту нерухомого майна самостійної адреси.

Також інформуємо, що відповідно до абзацу тринадцятого підпункту 2 пункту 20 порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року № 1141, під час проведення державної реєстрації речових прав на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, відомості про реєстраційний номер такої земельної ділянки вносяться до відповідного розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у разі, коли право власності на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, при проведенні державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, законодавством не передбачено подання витягу з Державного земельного кадастру про державну реєстрацію земельної ділянки.

Також зазначаємо, що у разі неможливості з певних причин подання заявником вказаного переліку документів, зокрема документа, що підтверджує право власності на об’єкт нерухомого майна, із складу якого виділено інший об’єкт нерухомості, заявник може звернутися до суду з метою визнання права власності на виділений об’єкт нерухомого майна.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 19 закону, рішення судів про визнання права власності, що набрали законної сили, є підставою для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Додатково повідомляємо, що листи Державної реєстраційної служби не створюють норм права, а мають інформаційний характер.