Щорічно 22 березня світова спільнота відзначає Всесвітній день води, проведення якого започаткувала Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй у 1992 році. Це можливість нагадати людству про надзвичайну важливість водних ресурсів для довкілля і розвитку суспільства,  спонукати споживачів, науковців, фахівців і громадськість і на національному, і на міжнародному рівнях запобігати забрудненню водних ресурсів, зберігати й поліпшувати якість водних екосистем.

Фахівці Держводагентства поетапно напрацювали зміни, спрямовані на перегляд підходів до управління водними ресурсами, наближення їх до європейських стандартів, які визначають, що стан цих ресурсів має бути добрим.

Для урахування інтересів усіх сторін, зокрема споживачів води, розв’язання проблем погіршення якості поверхневих та підземних вод, забезпечення населення якісною водою, особливо у періоди маловоддя тощо було проведено важливу нормативну роботу. Ми розробили пропозиції стосовно внесення змін до наявних або ухвалення нових нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення законодавства України в частині інтегрованого управління водними ресурсами.

Зокрема напрацьовано проекти постанов Кабінету Міністрів України «Про призначення уповноважених Кабінету Міністрів України з питань співробітництва на прикордонних водах та їх заступників»; «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»; «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 08.04.1996 р. №413 та від 20.08.2014 р. №393»; «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування»; «Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном»; розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування організаційної структури Державного агентства водних ресурсів України»; наказів Мінприроди «Про затвердження переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод»; «Про затвердження Порядку розроблення водогосподарських балансів»; «Про виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах районів річкових басейнів»; «Про затвердження типового положення про басейнові ради».

Розроблення цих документів спричинено потребою забезпечити ефективне державне інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом, впровадити ефективні економічні механізми стимулювання раціонального водокористування, ефективного прогнозування паводків і управління водними ресурсами у межах районів окремих річкових басейнів та інше.

Наприклад, ухвалення наказу Мінприроди «Про затвердження типового положення про басейнові ради» допоможе узгоджувати інтереси органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у галузі водних ресурсів у межах річкового басейну і дасть змогу процес прийняття рішень зробити прозорим, об’єктивним та узгодженим з усіма зацікавленими сторонами, а нова Концепція реформування організаційної структури Державного агентства водних ресурсів України стане черговим кроком на шляху імплементації директив Європейського Союзу, результатом чого буде впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами.

Окрім цього, фахівці Держводагентства запропонувало внести зміни до Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, затвердженого ще у 2002 році. Це сприятиме значному спрощенню процедури отримання дозволу на спеціальне водокористування, яка застаріла, і дасть змогу значно скоротити часові й фінансові витрати заявникам і дозвільним органам. Цей крок уже відображено в Законі України від 07.02.2017 р. №1830-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування».

Отже, для забезпечення раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів, що надзвичайно актуально на сьогодні для України, розв’язання проблем у галузі водного господарства, що стане необхідним підґрунтям для її подальшого розвитку, гарантованого забезпечення населення та галузей економіки водними ресурсами належної якості та у необхідній кількості, що є одним з основним завдань водогосподарської галузі, а також впровадження у країні найкращих міжнародних практик з управління водними ресурсами команда фахівців Держводагентства активно рухає процеси, спрямовані на збереження екологічно чистого стану водних ресурсів для майбутніх поколінь та створення безпечних умов життєдіяльності населення. 

Ірина ОВЧАРЕНКО, 
голова Державного агентства водних ресурсів України, 
для «Урядового кур’єра»