Державною регуляторною службою України було прийнято рішення від 24.08.2017 № 11 «Про необхідність усунення Міністерством охорони здоров’я України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», яким запропоновано Міністерству охорони здоров’я України внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.2002 № 12 «Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів» (далі – Наказ № 12), з метою усунення обмежень для проведення відповідних оглядів суб’єктами господарювання усіх форм власності, шляхом виключення його редакції підпункту 3.1 пункту 3 та внесення змін до пунктів 2, 3 Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затверджених цим наказом.

Відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Виконання органами виконавчої влади рішень уповноваженого органу передбачає підготовку проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято рішення, або про визнання цього регуляторного акта таким, що втратив чинність.

У разі підготовки проекту акта про внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, цей проект подається у встановленому цим Законом порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п’ять робочих днів до закінчення строку виконання відповідного рішення уповноваженого органу. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про погодження проекту змін рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики вважається виконаним.

Ураховуючи невиконання Міністерством охорони здоров’я України рішення Державної регуляторної служби України у встановлений строк і неоскарження цього рішення відповідним органом виконавчої влади та виходячи зі змісту повноважень Державної регуляторної служби України, регламентованих частиною сьомою статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що дію положень підпункту 3.1 пункту 3 цього Наказу № 12 та пунктів 2, 3 Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої цим наказом, зупинено з 05 жовтня 2017 року.