КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 березня 2013 р.
№ 185
Київ

Деякі питання виконання Закону України “Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують  громадянство України, посвідчують особу
чиїїспеціальнийстатус

ЗметоюзабезпеченнявиконанняЗаконуУкраїниПроЄдинийдержавнийдемографічнийреєстртадокументи, щопідтверджуютьгромадянствоУкраїни, посвідчуютьособучиїїспеціальнийстатусКабінетМіністрівУкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

1) єдині зразки бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, згідно з додатками 1—16;

2) такі, що додаються:

Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України;

Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія;

Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься;

Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія;

Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься;

Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення тимчасового посвідчення громадянина України;

Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення водія;

Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія;

Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься;

Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідки на постійне проживання;

Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідки на тимчасове проживання;

Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення біженця;

Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення проїзного документа біженця;

Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення картки мігранта.

2. Запровадити з дня набрання чинності цією постановою виготовлення, оформлення і видачу документів, зразки бланків яких затверджені цією постановою, із застосуванням засобів Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

3. Установити, що:

документи, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано;

посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії А, А1, В та В1, оформлені і видані після набрання чинності цією постановою, є дійсними протягом двадцяти років з дати їх видачі, інших категорій — протягом десяти років із зазначеної дати. Такі посвідчення підлягають обміну в установленому порядку;

до запровадження і видачі документів, зразки бланків яких затверджені цією постановою, документи оформлюються з використанням бланків попередніх зразків.

4. Міністерству внутрішніх справ забезпечити створення умов для переоформлення в установленому порядку посвідчень водія, виданих з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

5. Міністерству внутрішніх справ, Державній міграційній службі забезпечити визначення виконавців робіт із виготовлення бланків документів, зразки яких затверджені цією постановою, у порядку та у спосіб, що установлені Законами України “Про здійснення державних закупівель” і “Про захист економічної конкуренції”.

6. Державній міграційній службі забезпечити виконання функцій та повноважень розпорядника Єдиного державного демографічного реєстру, встановлених Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

7. Органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим за участю органів місцевого самоврядування вжити заходів щодо:

забезпечення належного виконання функцій і повноважень розпорядників Єдиного державного демографічного реєстру, уповноваженого органу та уповноважених суб’єктів зазначеного Реєстру;

перегляду та приведення власних актів у відповідність із Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

8. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.         

 

Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ

 

 

Зразки бланків та порядки, що додаються: