Індекс ділових очікувань підприємств зріс у IІ кварталі 2021 року до 112,3% порівняно з 108,4% у І кварталі. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке провів Національний банк. 

Поліпшення індексу відбулося переважно за рахунок високих оцінок загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, фінансово-економічного стану підприємств, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, а також інвестиційних видатків на будівництво.

Підприємства другий квартал поспіль істотно поліпшують свої очікування щодо зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Баланс відповідей становив 15,9% порівняно з 5,6% у I кварталі 2021 року.

Інфляційні очікування знижуються другий квартал поспіль: у ІI кварталі очікувана річна інфляція становила 7,2% порівняно з 7,7% у попередньому кварталі.

Частка опитаних підприємств, які вважають, що інфляція не перевищить 7,5%, зросла до понад 50%. На думку більш як 70% респондентів, витрати на виробництво залишаються основним проінфляційним чинником. Спостерігалося подальше зниження впливу курсового чинника: про це зазначили 48,0% респондентів порівняно з 52,9% у попередньому опитуванні.

Другий квартал поспіль поліпшувались очікування бізнесу щодо курсу гривні. Середнє значення обмінного курсу, що респонденти очікують через 12 місяців, становить 28,71 грн/дол. США (у попередньому кварталі — 29,15 грн/дол. США). Понад 38% підприємств уважають, що обмінний курс коливатиметься в межах від 28,01 грн/дол. США до 29,00 грн/дол. США.

Керівники вперше після I кварталу 2020 року позитивно оцінили поточний фінансово-економічний стан власних підприємств: баланс відповідей становив 6,0% проти -0,7% у І кварталі.

Оцінки підприємств щодо зміни власного фінансово-економічного стану в наступні 12 місяців також поліпшилися: баланс відповідей — 18,3% (у І кварталі — 12,7%).

Найвищі очікування в підприємств сільського господарства (баланс відповідей — 27,2%). Загалом поліпшення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності за винятком підприємств енерго- та водопостачання.

Бізнес очікує на подальше збільшення обсягів реалізації своєї продукції в Україні й за кордоном: баланси відповідей — по 21,0% порівняно з 18,0% та 14,9% відповідно у І кварталі 2021 року. Оптимістичні настрої переважають в усіх секторах економіки крім енерго- та водопостачання.

Поліпшилися очікування підприємств щодо інвестиційних видатків на виконання будівельних робіт і на машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей — 6,4% і 16,9% відповідно (у І кварталі 11,7% і 1,4% відповідно). Зростання інвестиційних видатків на виконання будівельних робіт у наступні 12 місяців уперше з ІІ кварталу 2019 року прогнозують підприємства всіх видів діяльності, найбільше — підприємства енерго- та водопостачання (баланс відповідей — 17,2%)

Четвертий квартал поспіль спостерігається поліпшення очікувань щодо зростання обсягів іноземних інвестицій підприємствами, які їх залучають: баланс відповідей зріс до 12,3% з 10,4% у І кварталі.

Бізнес і надалі пом’якшує очікування щодо зменшення загальної кількості працівників на своїх підприємствах: баланс відповідей становив -1% (у попередньому кварталі — -1,9%). Респонденти підприємств торгівлі, добувної промисловості та будівництва очікують збільшення кількості своїх працівників (баланс відповідей 8,0%, 6,5% та 5,0% відповідно).

Залишаються високими очікування щодо зростання зарплат працівників у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 58,3% (у І кварталі 2021 року — 60,6%).

Лише 1% опитаних компаній готові до зменшення зарплат (у І кварталі 2021 року — 2%).

Частка компаній, що планують залучати кредити в Україні впродовж наступних 12 місяців, і надалі зменшується: 36,9% порівняно з 39,3% у попередньому кварталі. Більшість потенційних позичальників (78,7%) традиційно надає перевагу національній валюті. Зменшилася частка компаній, які планують брати кредити за кордоном, — до 7,0% з 8,7% у попередньому опитуванні. Головними перешкодами для залучення нових кредитів респонденти назвали високі ставки (52,7% опитаних) та надмірні вимоги до застави (36,0%). Понад третина респондентів (35,1%) замість кредитних послуг банків використовуватиме інші джерела фінансування. Посилення цього чинника спостерігається сьомий квартал поспіль, повідомляє офіційний сайт НБУ.

ДОВІДКА «УК»

У квартальному опитуванні, яке проводили 5 травня — 2 червня 2021 року, взяли участь 687 підприємств із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей).

Серед опитаних підприємств 18,5% — компанії переробної промисловості, 20,5% — оптової та роздрібної торгівлі, 14,6% — сільського господарства, 13,5% — транспорту та зв’язку, 6,7% — добувної промисловості, 4,7% — енерго- та водопостачання, 2,9% — будівництва, 18,6% — інші.

Підсумки опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Індекс ділових очікувань — агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців. Розраховується за результатами опитувань підприємств як середньоарифметичне значення балансів відповідей щодо фінансово-економічного стану підприємств, загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, кількості працівників. Значення індексу понад 100 означає перевагу в суспільстві позитивних економічних настроїв, нижче 100 — негативних.  

Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»