ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Непорозуміння в державі виникають  не з дрібниць, а через дрібниці

Для сучасного розвитку нашої країни актуальним питанням є переорієнтація державного механізму  на задоволення потреб кожної  людини, формування і підтримку інститутів громадянського суспільства, запровадження демократичних процедур управління державою.

Курс на самоврядність

Бо саме розвинене суспільство, відповідно до принципів і практик   кращого світового урядування, значною мірою забезпечує економічну стабільність держави, активно протидіє корупції, унеможливлює виникнення конфліктів.

Останніми роками вітчизняна влада проголосила курс на зменшення державного домінування в суспільному житті, підвищення якості адміністративних послуг та істотне спрощення процедури надання таких послуг, створення умов для ефективнішої діяльності об’єднань громадян та їхньої участі в підготовці та реалізації важливих рішень для життя держави.

З цією метою напрацьовувалася відповідна правова база і застосовувалися реальні механізми відкритості та прозорості  в діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, що значною мірою розширило можливість для участі наших громадян в управлінні державними справами та громадському контролі за діями чинної влади.

Зокрема, постанова Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996 запровадила демократичний порядок формування громадських рад при органах виконавчої влади. Замість обрання членів таких рад керівництвом органів виконавчої влади громадськості запропоновано самостійно визначати осіб, що ефективно представлятимуть інтереси громадян у цих консультативно-дорадчих органах.

Прислухавшись до побажань представників громадських інституцій, Кабінет Міністрів  утворив Раду голів громадських рад при органах виконавчої влади, завдання якої — сприяти врахуванню громадської думки у процесі підготовки та організації виконання урядових рішень. Запроваджено проведення регулярних зустрічей голів громадських рад з керівниками органів виконавчої влади.

Зауважимо, що «дорожньою картою» для роботи громадських рад при  міністерствах, інших центральних відомствах, Раді міністрів АРК, обласних, Київській та Севастопольській міськдержадміністраціях є Стратегія державної політики сприяння розвиткові громадянського суспільства, затверджена на початку нинішнього року Президентом України.

Головне завдання цієї стратегії чітке і зрозуміле кожному: без партнерства між владою і громадою не можливий подальший розвиток країни. Бо ще Аристотель свого часу наголошував, що непорозуміння в державі виникають не з дрібниць, а через дрібниці. Натомість  співпраця, відкритий чесний діалог між  усіма рівнями управління і громадянами може відчутно зменшити кількість таких дрібниць, які породжують чималі проблеми.

Дослухатись до кожного

Значну увагу уряд приділяє також обговоренню суспільно важливих рішень. Постановою від  3 листопада 2010 р. № 996 удосконалено порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

Для проведення електронних консультацій функціонує спеціальний урядовий веб-сайт «Громадянське суспільство і влада» (http://civic.kmu.gov.ua), що  відкриває доступ до проектів актів законодавства, які розробляються  центральними органами виконавчої влади. Йдеться про запровадження демократичних стандартів громадської участі та громадського контролю за діяльністю уряду.

З метою обговорення проблемних питань реалізації державної політики урядовці  проводять регулярні зустрічі з представниками інститутів громадянського суспільства. Для спілкування з громадськістю чимало членів уряду дедалі більше використовують соціальну мережу Facebook. 

Для підвищення оперативності реагування на звернення громадян, установ та організацій забезпечується робота урядової телефонної «гарячої лінії» (0-800-507-309). У червні 2011 року Кабінет Міністрів прийняв рішення про створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади, у рамках якої передбачено функціонування контактних центрів у кожному регіоні країни.

Ще один важливий напрямок політики стосується створення прозорості та відкритості, сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та діяльності його інститутів. Протягом 2010–2011 років реалізовувалась урядова Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства.

З-поміж важливих рішень, ухвалених на виконання Концепції, варто згадати затвердження урядом порядку проведення конкурсів на прозорих умовах для підтримки проектів громадських організацій, творчих спілок (постанова від 12 жовтня 2011 р. № 1049).

Верховна Рада  підтримала урядовий законопроект щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України для надання громадським об’єднанням можливості отримати фінансову підтримку своєї діяльності, що спрямована на розв’язання важливих завдань державної чи регіональної політики. Крім того, Кабінетом Міністрів проводиться робота з метою забезпечення належної реалізації нового Закону  «Про громадські об’єднання», що вводиться в дію з  1 січня 2013 року.

Ініціативу підтримуємо

У 2011 році Україна приєдналась до міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд». Протягом вересня 2011-го — липня 2012 р. за участі громадськості Кабмін розробив план дій та конкретизований план заходів з впровадження Ініціативи та утворено Координаційну раду з питань її реалізації, яку очолив перший віце-прем’єр-міністр.

 Здійснюються активні заходи у напрямку реалізації пріоритетів Ініціативи, зокрема щодо залучення громадськості до формування та реалізації державної політики, забезпечення доступу до публічної інформації, підвищення якості надання публічних послуг, впровадження електронного врядування та електронної демократії. 

Питання забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади перебуває під постійним контролем Кабінету Міністрів. Зокрема, 14 листопада 2012 р. уряд доручив керівникам цих органів посилити взаємодію з громадськістю, регулярно проводити публічні заходи за участі представників інститутів громадянського суспільства (зустрічі, «круглі столи», громадські слухання). Очільники центральних та місцевих органів виконавчої влади також мають взяти під особистий контроль проведення роботи з розгляду звернень, що надходять на урядову телефонну «гарячу лінію».