— Мама просить мене допомогти у вирішенні її особистих питань. Хоче, аби я представляла її інтереси в різноманітних установах, організаціях. Чи потрібно мені для цього оформлювати відповідні документи? Чи маю особисто вирішувати всі питання, чи можу просити про допомогу ще когось?

Ф. БАБЕНКО, м. Харків

   Консультує Тетяна ЯСІНСЬКА,
адвокат:

— Представництво виникає на підставі договору, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства. При цьому представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє. Також представник не може вчиняти правочин, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто тією особою, яку він представляє.

Представник зобов’язаний вчиняти правочин за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, якщо це встановлено договором або законом між особою, яку представляють, і представником, або якщо представник був змушений до цього для охорони інтересів особи, яку він представляє. Представник, який передав своє повноваження іншій особі, повинен повідомити про це особі, яку він представляє, і надати їй необхідні відомості про особу, якій передано відповідні повноваження (замісника). Невиконання цього обов’язку покладає на особу, яка передала повноваження, відповідальність за дії замісника як за власні. Правочин, вчинений замісником, також створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє.

Представництво, яке грунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Довіреністю є письмовий документ, який видає одна особа іншій для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може надати особа, яку представляють (довіритель), безпосередньо третій особі. Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню.

Довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції (поштових переказів, посилок тощо) може посвідчити посадова особа організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання. Якщо строк довіреності не встановлено, вона зберігає чинність до припинення її дії. Строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана. Зверніть увагу, що довіреність, у якій не вказано дату її вчинення, є нікчемною. Законодавство чітко визначає випадки припинення представництва за довіреністю. Так, відповідне представництво припиняється у разі:

1) закінчення строку довіреності;

2) скасування довіреності особою, яка її видала;

3) відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;

4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність;

5) припинення юридичної особи, якій видано довіреність;

6) смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків;

7) смерті особи, якій видано довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

Також з припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення. У разі припинення представництва за довіреністю представник зобов’язаний негайно повернути довіреність. 

Шановні читачі «Урядового кур’єра»! Якщо ви хочете поставити запитання консультантам сторінки «Запитайте у юриста», можете надіслати його на адресу: Редакція газети «Урядовий кур’єр»  вул. Садова 1, м. Київ, 01008 або на електронну скриньку az@ukcc.com.ua