У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ 

Промисловість

У січні 2012 р. порівняно з січнем 2011 р. приріст промислової продукції становив 2%. Зростання випуску продукції спостерігалось у добувній промисловості, в обробленні деревини  та виробництві виробів з деревини, хімічній та нафтохімічній промисловості, машинобудуванні, у виробництві та розподіленні електроенергії.

У добувній промисловості обсяг виробництва продукції порівняно з січнем 2011 р. зріс на 3,4%.

У переробній промисловості приріст виробництва продукції становив 1,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився  на 1,9%.

У легкій промисловості виробництво продукції зменшилося на 12,1%.

В обробленні деревини та виробництві виробів з деревини випуск продукції збільшився на 3,5%, у целюлозно-паперовому виробництві та поліграфічній діяльності — зменшився на 5,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск продукції зменшився на 2,2%. 

У хімічній та нафтохімічній промисловості приріст продукції становив 1,9%.

На підприємствах із виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції її випуск зменшився на 3,5%.

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів у січні 2012 р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року спостерігалося зменшення випуску продукції на 1,6%.

У машинобудуванні випуск продукції зріс на 11,7%.

У виробництві та розподіленні електроенергії випуск продукції за січень 2012 р. збільшився на 3,4%.

Сільське  господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні 2012 р. порівняно з січнем 2011 р. становив 100,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах — 102,2%, господарствах населення — 99,1%.   

За січень 2012 р. реалізовано на забій 278 тис. т худоби та птиці (у живій вазі), що на 0,7% менше порівняно з січнем 2011 р., вироблено 591 тис. т молока (на 4% більше) та 1,3 млрд шт. яєць (на 1,9% менше).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень ц. р. порівняно з січнем 2011 р. збільшився на 32%, у т. ч. продукції рослинництва — на 71%, продукції тваринництва — на 2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень ц. р. порівняно з січнем 2011 р. зросли на 7%, у т. ч. продукції тваринництва — на 20%, рослинництва — знизилися на 8%.

Станом на 1 лютого 2012 р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 23,6 млн т зерна (на 66% більше проти 1 лютого 2011 р.), у т. ч. 8,9 млн т пшениці, 2,3 млн т ячменю, 11,2 млн т кукурудзи, 0,2 млн т жита.

Будівельна  діяльність

У січні 2012 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 2,6 млрд грн, що на 2,5% більше січня 2011 р. Зросли обсяги будівельних робіт, виконані підприємствами з будівництва будівель і споруд — на 3,4%, підготовки будівельних ділянок — на 1,5%.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що здійснюють  будівництво будівель і споруд (частка яких у загальному обсязі становила 75,4%).

Майже 64% загального обсягу будівництва виконано підприємствами 5 регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Донецької, Харківської та Полтавської областей), зокрема, 25,5% — будівельниками столиці.

У 2011 р. в Україні введено в експлуатацію 9410,4 тис. м2 загальної  площі житла, з яких 2266,8 тис. м2 (або 24,1% загального обсягу житла) — відповідно до Порядку1 та Тимчасового порядку2.  Більше половини (55,1%) загального обсягу житла введено в експлуатацію в одноквартирних будинках,  44,4% — у будинках із двома й більше квартирами та 0,5% — у гуртожитках.

Обсяг уведеного житла у 2011 р. порівняно з 2010 р. зріс на 0,8%, при цьому без урахування житла, введеного відповідно до Порядку та Тимчасового порядку, — на 43,5%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України за 2011 р. становив 82107,4 млн дол. США, імпорту — 88854,9 млн дол.  Порівняно з 2010 р. експорт збільшився на 30%, а імпорт — на 34,2%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 6747,5 млн дол. (за 2010 р. — також негативне 3025,3 млн дол.).

У 2011 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 68409,8 млн дол. США та 82606,9 млн дол. і збільшилися порівняно з 2010 р. на 33,1% та на 36%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 14197,1 млн дол. (за 2010 р. також від’ємне — 9337 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 222 країн світу.

До країн СНД було експортовано 38,3% усіх товарів, до країн ЄС — 26,3% (у 2010 р. — відповідно 36,5% та 25,4%).

Збільшився експорт товарів до всіх основних країн-партнерів: Китаю — на 65,6% (за рахунок поставок руд та концентратів залізних, органічних хімічних сполук, жирів та олій тваринного або рослинного походження), Індії — на 58,9% (за рахунок поставок жирів та олій тваринного або рослинного походження, чорних металів, добрив), Польщі — на 56,3% (за рахунок поставок чорних металів, руд та концентратів залізних, електричних машин), Російської Федерації — на 47,6%, Італії — на 26%, Туреччини — на 24%.

Із країн СНД імпортовано 45% усіх товарів, із країн ЄС — 31,2% (у 2010 р. — відповідно 44% та 31,4%).

Збільшились проти 2010 р. імпортні поставки з Білорусі — на 64% (за рахунок надходжень палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, засобів наземного транспорту, крім залізничного, механічних машин), Німеччини — на 49,1% (за рахунок механічних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного, електричних машин), США — на 46,7% (за рахунок палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, засобів наземного транспорту, крім залізничного, механічних машин), Італії (на 44,3%), Китаю (на 33,3%), Російської Федерації (на 31,2%), Польщі (на 14,1%).

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень 2012 р. становив 63,5 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем 2011 р. збільшився на 0,1%.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень 2012 р. становив 50,2 млрд грн, що на 13,8% більше обсягу січня 2011 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень 2012 р. проти січня попереднього року збільшився на 7,9% і становив 1,6 млрд грн.

Транспорт

За січень 2012 р. підприємствами транспорту перевезено 60,8 млн т вантажів, що на 1% менше від обсягу перевезень вантажів за січень 2011 р. Вантажообіг зменшився на 0,6% і становив 33,3 млрд ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем 2011 р. зменшилося на 2,0%, у т. ч. відправлення вантажів — на 0,1%. Відправлення вантажів зросло на Південно-Західній залізниці на 24,1%, Південній — на 14,1%, Придніпровській — на 3,2%. Відправлення вантажів знизилося на Львівській залізниці на 6,3%, Донецькій та Одеській — на 6,4%.

Водним транспортом за січень 2012 р. виконано перевезення вантажів у обсязі 0,5 млн т, що на 17,5% більше, ніж за січень 2011 р. Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень 2012 р. перевезено 11,2 млн т вантажів, що на 16,1% більше, ніж за січень 2011 р., та виконано вантажообіг в обсязі 2,3 млрд ткм, який зріс на 6,9% порівняно з відповідним періодом минулого року.

За січень 2012 р. авіаційним транспортом перевезено 9,2 тис. т вантажів, що на 55,8% більше, ніж за січень 2011 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 30,3 млн ткм, що на 33,5% більше, ніж за  січень 2011 р.

Послугами пасажирського транспорту в січні 2012 р. скористалися 531,9 млн пасажирів, що на 3% менше, ніж за січень 2011 р. Пасажирська робота зменшилася на 0,2% і становила 9,5 млрд пас. км.

Залізничним транспортом за січень 2012 р. відправлено 32,9 млн пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 1,2% більше, ніж за січень 2011 р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 274,0 млн пасажирів, що на 9,6% менше, ніж у січні 2011 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 11,7%. Перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем 2011 р. зменшилися на 7,9%. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 16,8% порівняно з січнем 2011 р. 

Авіаційним транспортом перевезено 0,5 млн пасажирів, що на 13,3% більше, ніж за січень 2011 р. За січень 2012 р. міським електротранспортом перевезено 224,1 млн пасажирів, що на 5,8% більше порівняно з січнем 2011 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2012 р. становив 100,2% (у січні 2011 р. — 101%).

На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,2%. Найбільше (на 3,6% та 2,4%) подорожчали овочі та фрукти. На 0,7—0,2% зросли ціни на яловичину, кисломолочну продукцію, сири, безалкогольні напої, маргарин, масло, м’ясо птиці. Водночас суттєво (на 6,2%) знизилися ціни на яйця. На 2,4—1,5% стали дешевшими цукор, рис, тваринні жири та продукти переробки зернових, на 0,3—0,1% — олія, свинина, риба та продукти з риби.

Зростання цін на алкогольні напої та тютюнові вироби на 0,7% пов’язане головним чином із подорожчанням тютюнових виробів на 1,0%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 0,5%, у т. ч. плата за квартиру — на 3%, каналізацію — на 1,7%, водопостачання — на 1,3%, гарячу воду, опалення — на 0,1%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні 2012 р. становив 99,2 % (у січні 2011 р. — 101,3%).

У добувній промисловості ціни знизилися на 4,9%, переробній — на 0,4%, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води — зросли на 0,4%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи за 2011 р. становив 118,6% (за 2010 р. — 118,9%).

Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у 2011 р. становила 2633 грн, що на  17,6% більше, ніж у 2010 р. У грудні 2011 р. порівняно з листопадом рівень показника збільшився на 12,0% і становив 3054 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці у 2011 р. відносилися авіаційний транспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5—3,3 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в рибальстві та рибництві, на підприємствах із виробництва текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, готелях, ресторанах, охороні здоров’я та надання соціальної допомоги, у сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах і не перевищував 68,4% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у середньому за 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. становив 108,7%, а в грудні 2011 р. порівняно з листопадом — 111,5%.

Ринок праці

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, на 1 лютого 2012 р. становила 543,8 тис. осіб. За допомогою в працевлаштуванні до цієї установи у січні ц. р. звернулося 115,1 тис. незайнятих громадян проти 139 тис. у грудні 2011 р. (у січні 2011 р. — 121,8 тис.).

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 лютого 2012 р. становила  520,9 тис. осіб, або 30,4% всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 76,5% осіб, які мали статус безробітного. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника, кожний третій — посаду службовця, а решта безробітних не мали професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на 1 лютого  становив 1,9% населення працездатного віку (на 1 січня 2012р. — 1,8%), у сільській місцевості — 2,9%, а в міських поселеннях — 1,5%.

Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався в Черкаській області (3,5%), а найнижчий — у м. Києві (0,4%).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2012 р.  становила 45633,6 тис. осіб. Упродовж 2011 р. чисельність населення зменшилася на 144,9 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,1 особи. Водночас у восьми регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (162,0 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (17,1 тис. осіб).

Порівняно з 2010 р. обсяг природного скорочення зменшився на 38,5 тис. осіб, або з 4,4 до 3,5 особи в розрахунку на 1000 наявного населення. 

Народжуваність зросла з 10,8 до 11 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність зменшилася з 15,2 до 14,5 особи.

У 2011 р. у 12 регіонах країни зафіксовано міграційний приріст населення, в 15 регіонах — міграційне скорочення.

Серед прибулих в Україну впродовж 2011 р. іммігранти з країн СНД становили 76%, решта (24%) — з інших країн. Серед вибулих з України 44,9% виїхали до країн СНД і 55,1% — до інших країн.

Державна служба статистики України