Промисловість

У січні 2013 р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року індекс промислової продукції становив 96,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяг виробництва продукції порівняно із січнем 2012 р. скоротився на 1,9%.

У переробній промисловості індекс продукції становив 95,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 9,5%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів випуск продукції збільшився на 2,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс становив 102%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки спостерігалося зменшення випуску продукції на 26,6%. У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції теж спад на 19,9%.

Натомість обсяг вироблених основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів зріс на 42,1%. 

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 93,2%, у машинобудуванні — 92,2%.

У металургії спостерігалося зменшення випуску продукції на 10,6%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії індекс промислової продукції становив 98,9%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільгоспвиробництва у січні 2013 р. порівняно із січнем 2012 р. становив 105,6%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах — 110,6%, господарствах населення — 101,2%.

У січні 2013-го реалізовано на забій 293 тис. т худоби та птиці (у живій вазі), що на 5,4% більше порівняно із січнем 2012-го, вироблено 602 тис. т молока (на 1,9% більше) та 1,4 млрд шт. яєць (на 4,8% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 52%, 69% та 24%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень ц. р. порівняно із січнем 2012 р. збільшився на 0,5%, у тому числі рослинництва — на 1%, а обсяг реалізації продукції тваринництва не змінився.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільгосппідприємствами за всіма напрямами реалізації за січень 2013 р. порівняно із січнем 2012 р. зросли на 5%, у тому числі рослинництва — на 28%, тваринництва — знизилися на 3%.

Станом на 1 лютого 2013 р. у сільгосппідприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 15,6 млн т зерна (на 34% менше проти 1 лютого 2012 р.), у тому числі 4,7 млн т  пшениці, 1,5 млн т ячменю, 8,2 млн т кукурудзи, 0,3 млн т жита.

Будівельна діяльність

У січні 2013 р. підприємства України виконали будівельних робіт на 2,8 млрд грн.

Індекс будівельної продукції в січні ц. р. порівняно із січнем 2012 р. становив 84,8%, у т.ч. в будівництві будівель — 74,6%, інженерних споруд — 93,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 84,9% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 7,8% та 7,3% відповідно.

Підприємствами 6 регіонів країни (м. Києва, Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Донецької, Харківської та Полтавської областей) виконано понад дві третини (66,7%) загального обсягу будівництва.

У 2012 р. в Україні прийнято в експлуатацію 10749,5 тис. м2 загальної  площі житла.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у 2012 р. порівняно з 2011 р. зріс на 14,2%. За рахунок коштів держбюджету у 2012 р. прийнято в експлуатацію 68,4 тис. м2 загальної площі житла (0,6% від загального обсягу), що на 5,0% менше за рівень попереднього року.

Зовнішньо-економічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України за 2012 р. становив 82337,4 млн дол. США, імпорту — 91364,4 млн дол. Порівняно з 2011 р. експорт збільшився на 0,2%, а імпорт — на 2,8%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 9027 млн дол. (у 2011 р. також негативне — 6657 млн дол.).

За 2012 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 68809,8 млн дол. США та 84658,1 млн дол. і збільшилися проти 2011 р. на 0,6% та 2,5%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 15848,3 млн дол. (за 2011 р. також від’ємне — 14214 млн дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами з 215 країн світу.

До країн СНД було експортовано 36,8% усіх товарів, до країн ЄС — 24,8% (у 2011 р. — відповідно 38,3% та 26,3%).

Серед країн СНД головними торговими партнерами у 2012 р. як в експорті, так і в імпорті товарів були країни Митного союзу (Російська Федерація, Білорусь і Казахстан).

Серед країн-членів ЄС найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини, Іспанії та Угорщини.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту в 2,2 раза, Казахстану — на 32,4%. Одночасно скоротився до Італії на 18,4%, Російської Федерації — на 11% та Польщі — на 7,8%.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, залізничних локомотивів, механічних машин. Натомість зменшилася частка чорних металів, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, руд, шлаку і золи.

Також збільшився експорт окремих товарів: хліба, кондитерських виробів, цукру білого, пшениці, кукурудзи, ячменю, олії соняшникової, лікарських засобів, сигарет із тютюну і його замінників, моніторів та телепроекторів, тепловозів.

Із країн СНД імпортовано 40,7% усіх товарів, із країн ЄС — 30,9% (у 2011 р. — відповідно 45% та 31,2%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції та Чехії.

Збільшилися імпортні поставки з Китаю на 26%, Білорусі — на 20,3%, США та Польщі  — на 12,1%, Італії — на 11,4%. Одночасно зменшилися на 5,9% поставки з Російської Федерації.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка засобів наземного транспорту, крім залізничного, фармацевтичної продукції. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, чорних металів.

Транспорт

За січень 2013 р. підприємства транспорту перевезли 58,1 млн т вантажів — 94,2% обсягу перевезень вантажів у січні 2012 р.

Вантажообіг становив 28,4 млрд ткм, або 87,0% обсягу січня 2012 р.

У січні 2013 р. перевезення вантажів залізницями становили 97,1% обсягу січня 2012 р., у т. ч. відправлення вантажів — 97,1%. Відправлення вантажів зросло на Південно-Західній залізниці на 14,1%, Львівській — на 8,7%,  Південній — на 5,5%, Одеській — на 4,3%.  На Придніпровській залізниці знизилося — на 1,2%, Донецькій — на 11,0%.

Водним транспортом за січень 2013 р. перевезено 0,3 млн т вантажів, або 63,0% обсягу січня 2012 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом становили 68,0% обсягів січня 2012 р.

Підприємствами автотранспорту (з урахуванням перевезень фізособами-підприємцями) за січень 2013 р. перевезено 11,1 млн т вантажів, що на 0,8% менше, ніж за січень 2012 р., та виконано вантажообіг обсягом 2,3 млрд ткм, який зріс на 1,5% порівняно з відповідним періодом минулого року.

За січень 2013 р. авіатранспортом перевезено 8,5 тис. т вантажів, що на 6,7% менше, ніж за січень 2012 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 29,0 млн ткм, що на 1,1% менше, ніж за січень 2012 р.

За січень 2013 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 531,2 млн пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 9,0 млрд пас. км, що становить відповідно 99,8% та 95,6% обсягів січня 2012 р.

Залізницею за січень 2013 р. відправлено 32,3 млн пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 1,0% менше, ніж за січень 2012 р.

Послугами автотранспорту (з урахуванням перевезень фізособами-підприємцями) скористалися 277,1 млн пасажирів, що на 1,0% більше від обсягів перевезень пасажирів у січні 2012 р.

 Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 24% порівняно із січнем 2012 р.

Авіатранспортом перевезено 0,4 млн пасажирів, або 82,9% обсягу січня 2012 р. За січень 2013 р. міським електротранспортом перевезено 220,9 млн пасажирів, що на 1,4% менше, ніж у січні 2012 р.

Ціни і тарифи

Індекс  споживчих цін (ІСЦ) у січні 2013 р. становив 100,2% (у січні 2012 р. — 100,2%).

На споживчому ринку  ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,3%. Найістотніше (на 6,4%) подорожчали овочі. На 0,7—0,4% зросли ціни на хліб, макаронні вироби, молоко, сири, сметану, на 0,3—0,2% — ціни на продукти переробки зернових, маргарин, рис, кисломолочну продукцію, фрукти, безалкогольні напої. Водночас відчутно (на 2,2%) знизилися ціни на цукор. На 0,8—0,5% стали дешевшими риба і продукти з риби, свинина, яловичина, сало.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 0,4% за рахунок зростання плати за гарячу воду, опалення на 1,6% та квартиру на 0,6%.

Підвищення цін у сфері охорони здоров’я на 0,1% здебільшого зумовлено подорожчанням амбулаторних послуг на 0,3%.

Зниження цін на транспорт загалом на 0,3% насамперед зумовлено здешевленням палива та мастил на 0,8%. Водночас зросла вартість перевезень пасажирським автодорожнім та залізничним транспортом на 0,2% та 0,1% відповідно.

Разом з цим на 0,7—0,3% знизилися ціни на одяг і взуття, телефонне обладнання, турпослуги, аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації.

Доходи населення

У 2012 р. розмір середньомісячної номінальної зарплати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 3026 грн і порівняно з 2011 роком збільшився на 14,9%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіатранспорт, фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, де зарплата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,4—3,2 раза.

Найнижчий рівень зарплати спостерігався в рибальстві та рибництві, виробництві текстилю, одягу, хутра та виробів з хутра, шкіри та виробів зі шкіри, обробленні деревини та виробів з деревини, сільському господарстві, мисливстві та пов’язаних з ними послугах, готелях та ресторанах і не перевищував 68% середнього по економіці.

Індекс реальної зарплати в середньому за 2012 р. порівняно з 2011 р. становив 114,4%, у грудні 2012 р., порівняно з листопадом — 108,6%, а відносно грудня 2011 р. — 111,1%.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2013 р. становила 564,5 тис. осіб, або 34,6% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 77,2% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних понад половина — жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом по країні на кінець січня 2013 р. становив 2% населення працездатного віку, у сільській місцевості — 3,0%, у міських поселеннях — 1,6%. Найвищим цей показник був у Черкащині  (3,8%), а найнижчим — у Києві (0,5%).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості, у січні 2013 р. порівняно з груднем 2012 р. збільшилася на 5,5 тис., або на 11,3%, і на кінець місяця становила 54,1 тис. (у січні 2012 р. — 63,9 тис.).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2013 р. становила 45553,0 тис. осіб. Упродовж 2012 р. чисельність населення зменшилася на 80,6 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 1,8 особи. Разом з тим в 11 регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (142,4 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (61,8 тис. осіб).

Порівняно з 2011 р. обсяг природного скорочення зменшився на 19,6 тис. осіб, або з 3,5 до 3,1 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність зросла з 11 до 11,4 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність у розрахунку на 1000 наявного населення залишилася на рівні попереднього року — 14,5%.

У 2012 р. в 13 регіонах країни зафіксовано міграційний приріст населення, у 14 регіонах — міграційне скорочення.

Серед прибулих в Україну впродовж 2012 р. іммігранти з країн СНД становили 50,6%, решта (49,4%) — з інших країн. Серед вибулих з України 44,3% виїхали до країн СНД і 55,7% — до інших країн. 

Державна служба статистики України