Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 січня 2017 р. становила 42584,5 тис. осіб. Упродовж 2016 р. чисельність населення зменшилася на 176,0 тис. осіб.

Порівняно із 2015 р. обсяг природного скорочення збільшився на 3,6 тис. осіб.

Кількість живонароджених у 2016 р. становила 397,0 тис. осіб, померлих — 583,6 тис. осіб.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2017 р. становила 429,0 тис. осіб, з них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 81,9%.

Майже половину (49,3%) загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні на кінець січня 2017 р. становив 1,6% населення працездатного віку, у сільській місцевості — 2,6%, у міських поселеннях — 1,2%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям у січні 2017 р. становила 321,4 тис. осіб. Середній розмір такої допомоги становив 2015 грн, що дорівнює 63,0% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Доходи населення

У 2016 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 5183 грн і порівняно з 2015 р. збільшився на 23,6%.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, однак лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 8648 грн, Донецька область — 5989 грн та Київська — 5229 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 77% середнього в економіці, спостерігався в Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у 2016 р. порівняно з 2015 р. становив 109,0%.

Упродовж 2016 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 4,8%, або на 89,8 млн грн і на 1 січня 2017 р. становила 1791,0 млн грн, що дорівнює 3,4% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2016 р.

Соціальний захист

У січні — грудні 2016 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 7677,2 тис. домогосподарств, з них в міських поселеннях — 5184,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 2492,4 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні — грудні становила                5704,7 млн грн (у січні — листопаді — 4452,9 млн грн), з неї в міських    поселеннях — 3403,1 млн грн, у сільській місцевості — 2301,6 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в грудні становив 1364,5 грн (у листопаді — 1104,5 грн).

Крім того, у січні — грудні 2016 р. 839,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них в міських поселеннях — 169,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 670,2 тис.

Середній розмір призначеної у грудні 2016 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2145,9 грн (у листопаді — 2048,5 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2017 р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,1% (у січні 2016 р. — 100,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,9%. Найбільше (на 14,5%) подорожчали овочі. На 3,9—2,2% підвищилися ціни на фрукти, молоко, сметану, кисломолочну продукцію, яловичину, сири, масло. На 2,3% подешевшали яйця.

Одяг і взуття подешевшали на 4,3%, зокрема, одяг — на 4,4%, взуття — на 4,1%.

Підвищення цін на транспорт загалом на 2,7% спричинено переважно подорожчанням проїзду в автодорожньому транспорті на 4,5%, палива та мастил — на 2,8%, автомобілів — на 2,1%.

Послуги освіти подорожчали на 1,1% головним чином за рахунок підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 8,8%.

Індекс цін виробників промислової продукції в січні 2017 р. порівняно з попереднім місяцем становив 99,7% (у січні 2016 р. — 98,9%).

Промисловість

У січні 2017 р. порівняно із січнем 2016 р. індекс промислової продукції становив 105,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції збільшився на 0,3%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 109,9%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 8,1%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 113%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 7,3%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 7%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 91,1%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 2,7%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 120,3%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 8,5%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 116,1%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зріс на 2,3%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні 2017 р. порівняно із січнем 2016 р. становив 97,6%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 97,1%, господарствах населення — 98,2%.   

За січень цього року реалізовано на забій 299 тис. тонн худоби та птиці (у живій масі), що на 4,0% більше порівняно із січнем 2016 р., вироблено 577 тис. т молока (на 0,2% менше) та 1,1 млрд шт. яєць (на 0,4% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 47%, 63% та 32%.

За розрахунками, на 1 лютого 2017 р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 3,8 млн голів (на 1,8% менше, ніж на 1 лютого 2016 р.), зокрема корів — 2,1 млн (на 2,8% менше), свиней — 6,5 млн (на 7,1% менше), овець і кіз — 1,4 млн (на 0,5% менше), птиці всіх видів — 195,1 млн голів (на 1,9% менше). У господарствах населення утримували 67,6% загальної кількості великої рогатої худоби, серед них корів — 77,1%, свиней — 45,6%, овець і кіз — 85,5%, птиці всіх видів — 44,1%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні 2017 р. порівняно із січнем 2016 р. збільшився у 2,2 раза, зокрема продукції рослинництва — у 3,5 раза, продукції тваринництва — на 1,3%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень 2017 р. порівняно із січнем 2016 р. зросли на 13,5%, зокрема продукції рослинництва — на 13,1%, тваринництва — на 15,4%. У січні  цього року порівняно з груднем 2016-го середні ціни реалізації аграрної продукції зросли на 2,2%, зокрема рослинництва — на 4,2%, тваринництва — знизилися на 5,9%.

Будівництво

У січні 2017 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 3,9 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні 2017 р. порівняно із січнем 2016 р. становив 135,0%.

Будівництво будівель зросло на 42,1%, зокрема житлових та нежитлових — на 57,4% та 22,6% відповідно, інженерних споруд — на 27,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 83,7% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 8,0% та 8,3% відповідно.

Підприємства 5 регіонів країни (м. Києва, Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей) виконали 66,8% загального обсягу будівництва.

У 2016 р. в країні прийнято в експлуатацію 9366,8 тис. м2загальної площі житла.  При цьому статистичні дані за 2016 р. містять інформацію щодо об’єктів самочинного будівництва, документи на прийняття в експлуатацію яких видали органи Держархбудконтролю України наприкінці 2015 р. Більше половини (56,0%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома й більше квартирами, 43,7% — в одноквартирних будинках і 0,3% — у гуртожитках.

Капітальні інвестиції

За січень — грудень 2016 р. підприємства та організації країни за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 326,2 млрд грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 18,0% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2015 р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (96,7% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди — 48,4% усіх інвестицій, в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби — 44,3%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 69,4% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, а саме кредитів банків і коштів іноземних інвесторів становила 10,0%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг становив в експорті 1108,8 млн дол. США (у 2015 р. — 1059,5 млн дол.), в імпорті — 5,2 млн дол. (у 2015 р. — 63,4 млн дол.) У 2016 р. становив 44885,4 млн дол. США, імпорту — 44548,1 млн дол. Порівняно із 2015 р. експорт скоротився на 4,1%, імпорт збільшився на 3,7%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 337,3 млн дол.  (у 2015 р. позитивне — 3828,2 млн дол.).

У 2016 р. експорт товарів становив 36362,8 млн дол. США, імпорт — 39248,6 млн дол. Порівняно і 2015 р. експорт скоротився на 4,6% (на 1764,3 млн дол.), імпорт збільшився на 4,6% (на 1732,2 млн дол.). Негативне сальдо становило 2885,8 млн дол. (у 2015 р. позитивне — 610,7 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 13497,7 млн дол., або 37,1% загального обсягу експорту (у 2015 р. — 13015,2 млн дол., або 34,1%) і збільшився порівняно з 2015 р. Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Індії на 31,8%, Угорщини — на 15,8%, Польщі — на 11,3%, Нідерландів — на 10,0%, Єгипту — на 9,0% та Німеччини — на 7,2%, до решти найбільших країн-партнерів зменшився: до Китаю — на 23,6%, Російської Федерації — на 25,6%, Туреччини — на 26,1%, Італії — на 2,5%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 17 138,2 млн дол., або 43,7% загального обсягу (у 2015 р. — відповідно 15 330,2 млн дол. та 40,9%) і збільшився порівняно з 2015 р. на 1808,0 млн дол., або на 11,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі та Франції.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні 2017 р. становив 96,6 млрд грн. Порівняно із січнем 2016 р. його фізичний обсяг збільшився на 3,3%.

Оборот роздрібної торгівлі, що містить дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2017 р. становив 52,9 млрд грн, що у порівнянних цінах на 3,1% більше від обсягу січня 2016 р. і на 16,4% менше від обсягу грудня 2016 р.

Транспорт

У січні 2017 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 27,2 млрд ткм, або 123,7% обсягу січня 2016 р. Підприємства транспорту перевезли 49,8 млн т вантажів, що становить 121,0% обсягів січня 2016 р.

У січні 2017 р. залізничним транспортом перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 22,5 млн т вантажів, що на 20,4% більше, ніж у січні 2016 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень 2017 р. виконано вантажообіг в обсязі 2,4 млрд ткм, який зріс на 22,1% порівняно з відповідним періодом 2016 р., перевезено 11,3 млн т вантажів, що на 48,8% більше, ніж у січні 2016 р.

Водним транспортом у січні 2017 р. перевезено вантажів обсягом 149,0 тис. т, що на 33,9% менше, ніж у січні 2016 р.

У січні 2017 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 17,1 млн ткм, що на 3,3% більше, ніж у січні 2016 р. Авіаційним транспортом перевезено 5,1 тис. т вантажів, що на 5,7% менше, ніж за січень 2016 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем 2016 р. збільшилося на 1,1%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 165,9 млн пасажирів, що на 2,4% більше від обсягів перевезень пасажирів у січні 2016 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 5,8%.

Перевезення пасажирів морським транспортом залишилися на рівні відповідного періоду минулого року.

Авіаційним транспортом перевезено 0,7 млн пасажирів, що на 57,5% більше, ніж у січні 2016 р.

Міським електротранспортом перевезено 182,8 млн пасажирів, що на 10,1% більше, ніж у січні 2016 р. 

Державна служба статистики України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.