Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 січня 2018 р. становила 42 386,4 тис. осіб. Упродовж 2017 р. чисельність населення зменшилася на 198,1 тис. осіб. 

Порівняно із 2016 р. обсяг природного скорочення збільшився на 23,5 тис. осіб.

Кількість живонароджених у 2017 р. становила 364,0 тис. осіб, померлих — 574,1 тис. осіб.

Ринок праці

За даними державної служби зай­нятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2018 р. становила 378,9 тис. осіб, із них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 82,1%. 

Більш як половину (52,1%) від загальної кількості безробітних становили жінки. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на кінець січня 2018 р. становив 1,4% населення працездатного віку, в сільській   місцевості — 2,3%, у міських поселеннях — 1,1%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу в зв’язку з безробіттям у січні 2018 р. становила 296,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги в зв’язку з безробіттям становив 2483 грн, або дві третини законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Доходи населення

У січні 2018 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 7711 грн і порівняно із січнем 2017 р. збільшився на 28,4%. 

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали працівники авіаційного транспорту, фінансових та страхових установ, сфери інформації та телекомунікацій, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту, професійної, наукової та технічної діяльності, а серед промислових видів діяльності — підприємств з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,3—4,3 раза. 

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також водопостачання; каналізації, поводження з відходами, і не перевищує 76% від середнього рівня по економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищий за рівень мінімальної заробітної плати, разом із тим лише у чотирьох із них заробітна плата перевищила середню по Україні: м. Київ — 11 668 грн, Донецька область — 8389 грн, Київська — 8145 грн та Дніпропетровська — 7839 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79,1% від середнього по економіці, спостерігався в Чернігівській, Херсонській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні 2018 р. порівняно із січнем 2017 р. становив 112,3%.

Соціальний захист

У січні 2018 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 175,8 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях — 125,8 тис., у сільській місцевості — 50,0 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні п.р. становила 204,7 млн грн, із неї у міських поселеннях — 136,9 млн грн, у сільській місцевості — 67,8 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні п.р. становив 1164,4 грн (у грудні 2017 р. — 993,4 грн).

Крім того, у січні 2018 р. 7,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 1,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 6,2 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної в січні 2018 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2495,3 грн (у грудні 2017 р. — 2545,7 грн). 

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2018 р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,5% (у січні 2017 р. — 101,1%).

Продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,0%. Найбільше (на 10,8% та 7,6%) подорожчали овочі та фрукти. На 3,0—1,1% підвищилися ціни на яйця, молоко, сметану, хліб, рибу та продукти з риби, масло, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас на 2,7% подешевшали гречані крупи, на 1,0% — цукор. 

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 6,0%, цін на скраплений газ на 4,8%, плати за оренду житла на 0,9%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 3,0% спричинено подорожчанням пального та мастил на 4,4%, автомобілів на 3,4%, а також транспортних послуг на 2,4%. 

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,8%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 25,0% та місцевого телефонного зв’язку на 8,3%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні 2018 р. порівняно з попереднім місяцем становив 104,4% (у січні 2017 р. — 99,7%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 10,2%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів — на 2,7%, переробній промисловості — на 2,3%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи за 2017 р. у цілому становив 115,5% (за 2016 р. — 109,9%).

У будівництві будівель зафіксовано зростання цін на 15,9%, інженерних споруд — на 14,7%.

 

Промисловість

У січні 2018 р. порівняно із січнем 2017 р. індекс промислової продукції становив 103,6%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 0,2%. 

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 109,7%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 2,9%. 

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 99,2%. 

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 14,7%. 

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції скоротився на 5,7%. 

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 155,9%. 

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 8,9%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 102,5%. 

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 7,9%. 

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 122,1%. 

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції скоротився на 8,1%. 

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні 2018 р. порівняно із січнем 2017 р. становив 101,1%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 104,8%, господарствах населення — 97,2%.    

За січень п.р. реалізовано на забій 300 тис. т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,4% більше порівняно із січнем 2017 р., вироблено 573 тис. т молока (на 0,7% менше) та 1,1 млрд шт. яєць (на 2,5% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 45%, 61% та 32%. 

За розрахунками, на 1 лютого 2018 р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 3,6 млн голів (на 4,5% менше, ніж на 1 лютого 2017 р.), зокрема корів — 2,0 млн (на 3,8% менше), свиней — 6,0 млн (на 8,2% менше), овець і кіз — 1,3 млн (на 5,0% менше), птиці всіх видів — 200,0 млн голів (на 2,5% більше). У господарствах населення утримувалося 67,4% загальної кількості великої рогатої худоби, зокрема корів — 76,9%; свиней — 44,4%, овець і кіз — 85,2%, птиці всіх видів — 42,9%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні 2018 р. порівняно із січнем 2017 р. збільшився на 13,7%, зокрема продукції рослинництва — на 19,5%, а тваринництва знизився на 1,0%.

Будівництво

У січні 2018 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 4,8 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні 2018 р. порівняно із січнем 2017 р. становив 99,0%.

Порівняно з січнем 2017 р. обсяги будівництва в регіоні скоротилися на 1,0%, зокрема житлових будівель — на 10,1%, інженерних споруд — на 3,4%.

Водночас будівництво будівель зросло на 1,1%, зокрема нежитлових — на 19,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 82,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 8,2% та 8,9% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Одеської, Київської та Львівської областей) виконано 76,0% загального обсягу будівництва.

У 2017 р. в Україні прийнято в експлуатацію 10 206,0 тис. м² загальної площі житла: 58,1% — у будинках із двома й більше квартирами, 41,5% — в одноквартирних будинках і 0,4% — у гуртожитках.

Зовнішньо-економічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України у 2017 р. становив 52 329,6 млн дол. США, імпорту — 54 955,0 млн дол. Порівняно із 2016 р. експорт збільшився на 16,0%, імпорт — на 23,3%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 2625,4 млн дол. (у 2016 р. позитивне — 541,6 млн дол.). 

У 2017 р. експорт товарів становив 43 266,6 млн дол. США, імпорт — 49 598,5 млн дол. Порівняно із 2016 р. експорт збільшився на 19,0% (на 6904,9 млн дол.), імпорт — на 26,4% (на 10 348,7 млн дол.). Негативне сальдо становило 6331,9 млн дол. (у 2016 р. також негативне — 2888,1 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 17 534,5 млн дол., або 40,5% від загального обсягу експорту (у 2016 р. — 13 496,3 млн дол., або 37,1%), та збільшився порівняно із 2016 р. на 4038,2 млн дол., або на 29,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів. 

Серед інших країн світу найбільше експортували товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США на 94,1%, Нідерландів — на 68,4%, Молдови — на 47,1%, Словаччини — на 39,2%, Італії — на 28,0%, Чехії — на 27,5%, Білорусі — на 26,6%, Угорщини — на 26,0%, Іспанії — на 25,4%, Польщі та Ізраїлю — на 23,8%, Німеччини — на 23,2%, Туреччини — на 22,9%, Румунії — на 17,4%, Індії — на 15,9%, Китаю — на 11,3%, Російської Федерації — на 9,6%, зменшився до Єгипту на 19,2%, Саудівської Аравії — на 12,8%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 20 795,8 млн дол., або 41,9% від загального обсягу (у 2016 р. — відповідно 17 140,8 млн дол. та 43,7%) та збільшився проти 2016 р. на 3655,0 млн дол., або на 21,3%.

Порівняно із 2016 р. імпорт товарів збільшився зі Швейцарії на 70,9%, США — на 49,6%, Угорщини — на 43,7%, Російської Федерації — на 39,9%, Польщі — на 28,2%, Німеччини — на 26,1%, Китаю — на 20,5%, Італії — на 19,6%, Білорусі — на 15,4% та Туреччини — на 14,9%. 

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні 2018 р. становив 133,1 млрд грн. Порівняно із січнем 2017 р. його фізичний обсяг збільшився на 13,0%. 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні 2018 р. становив 49,5 млрд грн, що в порівнянних цінах на 9,5% більше від обсягу січня 2017 р. і на 24,8% менше від обсягу грудня 2017 р.

Транспорт

У січні 2018 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 25,7 млрд ткм, або 90,7% від обсягу січня 2017 р. Підприємствами транспорту перевезено 45,2 млн т вантажів, що становить 86,6% від обсягів січня 2017 р.

У січні 2018 р. залізничним транспортом перевезено 22,7 млн т вантажів, що на 20,0% менше, ніж за січень 2017 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень 2018 р. виконано вантажообіг в обсязі 2,9 млрд ткм, який зріс на 22,2% порівняно із січнем 2017 р.

Водним транспортом за січень 2018 р. перевезено вантажів в обсязі 0,3 млн т, що на 71,7% більше, ніж за січень 2017 р. 

У січні 2018 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 24,4 млн ткм, що на 42,5% більше, ніж за січень 2017 р. Авіаційним транспортом перевезено 6,4 тис. т вантажів, що на 25,1% більше, ніж за січень 2017 р.

У січні 2018 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 7,5 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 366,7 млн пасажирів, що становить відповідно 103,2% та 101,6% від обсягу січня 2017 р. 

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем 2017 р. зменшилося на 2,5%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 162,5 млн пасажирів, що на 2,0% менше, ніж за січень 2017 р. 

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилося на 44,4% порівняно із січнем 2017 р.

 Авіаційним транспортом перевезено 0,7 млн пасажирів, що на 6,5% більше, ніж у січні 2017 р. 

Державна служба статистики України 

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.