Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 січня 2020 р. становила 41 902,4 тис. осіб. Упродовж 2019 р. чисельність населення зменшилася на 250,8 тис. осіб.

Порівняно з 2018 р. обсяг природного скорочення збільшився на 20,5 тис. осіб.

Кількість живонароджених у 2019 р. становила 308,8 тис. осіб, померлих — 581,1 тис. осіб.

Доходи населення

У січні 2020 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю 10 працівників і більше) становив 10 727 грн і порівняно із січнем 2019 р. збільшився на 16,3%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали професійна, наукова і технічна, галузі інформацій та телекомунікацій, фінансова та страхова, а також авіаційний транспорт. Серед промислових видів діяльності — добування кам’яного та бурого вугілля, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництво коксу та продуктів нафтопереробки, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,4—2,5 раза.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, а також текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 70% середнього рівня в економіці.

Середня номінальна заробітна плата в усіх регіонах була вищою від мінімальної, проте лише у чотирьох з них вона перевищила середній рівень в Україні: м. Київ — 15 787 грн, Донецька область — 11 656 грн, Дніпропетровська — 11 310 грн, Київська — 11 267 грн. Найнижчий рівень номінальної заробітної плати, який не перевищував 79% середнього в економіці, спостерігався в Чернівецькій, Тернопільській, Херсонській та Чернігівській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2020 р. порівняно із січнем 2019 р. становив 112,5%.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2020 р. порівняно із груднем 2019 р. становив 100,2% (у січні 2019 р. — 101,0%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,5%. Найбільше (на 6,6%) подорожчали овочі. На 1,4—0,3% зросли ціни на кисломолочну продукцію, яловичину, продукти переробки зернових, молоко, сири, безалкогольні напої, хліб. Проте на 1,5—0,3% подешевшали яйця, цукор, свинина, рис, риба та продукти з риби, соняшникова олія.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,7% відбулося переважно за рахунок підвищення цін на природний газ на 10,7%. Водночас на 2,9% знизилися тарифи на опалення.

Ціни на транспорт загалом знизилися на 0,7% через здешевлення палива і мастил на 4,0% і проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,5%. Однак на 1,4% подорожчав проїзд в автомобільному пасажирському транспорті.

У галузі зв’язку ціни зросли на 0,8%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 12,5%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні 2020 р. порівняно з попереднім місяцем становив 102,5% (у січні 2019 р. — 101,0%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 8,1%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів — на 5,2%. У переробній промисловості відбулося зниження цін на 0,2%.

Індекс цін у будівництві за 2019 р. становив 100,7% (за 2018 р. — 119,1%).

У будівництві будівель зафіксовано зростання цін на 1,8%, інженерних споруд — зниження на 1,4%.

Промисловість

У січні 2020 р. порівняно із січнем 2019 р. індекс промислової продукції становив 94,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції скоротився на 4,5%.

У переробній промисловості випуск промислової продукції зменшився на 3,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 2,9%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 103,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 2,3%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зріс на 3,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 124,4%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції скоротився на 14,7%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 92,4%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 10,3%.

У машинобудуванні індекс промислової продукції становив 89,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 11,8%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні 2020 р. порівняно із січнем 2019 р. становив 99,3%, зокрема на підприємствах — 100,7%, у господарствах населення — 97,4%.

За січень цього року реалізовано на забій 323 тис. тонн худоби та птиці (у живій масі), що на 4,5% більше порівняно із січнем 2019 р., вироблено 545 тис. тонн молока (на 2,5% менше) та 1,2 млрд шт. яєць (на 7,4% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 41%, 59% та 30%.

За розрахунками, на 1 лютого 2020 р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 3,1 млн голів (на 7,0% менше, ніж на 1 лютого 2019 р.), зокрема корів — 1,8 млн (на 6,4% менше), свиней — 5,6 млн (на 5,2% менше), овець і кіз — 1,2 млн (на 5,7% менше), птиці всіх видів — 211,5 млн голів (на 1,9% більше). У господарствах населення утримувало 66,7% загальної кількості великої рогатої худоби, серед них корів — 75,8%; свиней — 40,6%, овець і кіз — 86,1%, птиці всіх видів — 40,7%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, у січні 2020 р. порівняно із січнем 2019 р. збільшився на 11,4%, зокрема продукції рослинництва — на 15,1%, продукції тваринництва зменшився на 0,8%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень 2020 р. порівняно із січнем 2019 р. знизилися на 11,9%, зокрема продукції рослинництва — на 12,9%, тваринництва — на 5,7%. У січні цього року порівняно з груднем 2019 р. середні ціни реалізованої аграрної продукції зросли на 2,7%, зокрема продукції рослинництва — на 4,1%, продукції тваринництва знизилися на 4,2%.

Будівництво

У січні 2020 р. підприємства країни виробили будівельної продукції на суму 7,4 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні 2020 р. порівняно із січнем 2019 р. становив 103,6%.

Обсяги будівництва будівель зросли на 8,5% (житлових — на 4,8%, нежитлових — на 11,7%). Обсяги будівництва інженерних споруд зменшились на 2,1%.

Нове будівництво становило 49,7% загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) — 25,3%, реконструкція та технічне переоcнащення — 25,0%.

Підприємствами семи регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Полтавської, Київської та Одеської областей) виконано 75,7% загального обсягу будівництва.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України у 2019 р. становив 63 675,6 млн дол. США, імпорту — 67 308,7 млн дол. Порівняно із 2018 р. експорт збільшився на 11,2%, імпорт — на 6,0%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 3633,1 млн дол. (у 2018 р. також негативне — 6212,8 млн дол.).

У 2019 р. експорт товарів становив 50 060,3 млн дол. США, імпорт — 60 783,7 млн дол. Порівняно із 2018 р. експорт збільшився на 5,8% (на 2725,3 млн дол.), імпорт — на 6,3% (на 3596,1 млн дол.). Негативне сальдо становило 10 723,4 млн дол. (у 2018 р. також негативне — 9852,6 млн дол.).

Обсяг експорту товарів у країни Європейського Союзу становив

20 752,3 млн дол., або 41,5% загального обсягу експорту (у 2018 р. — 20 157,0 млн дол., або 42,6%), і збільшився порівняно із 2018 р. на 595,3 млн дол., або на 3,0%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Серед інших країн найбільше експортували товарів у Китай, Російську Федерацію, Туреччину, Єгипет та Індію.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 63,3%, Єгипту — на 44,8%, Білорусі — на 18,8%, Нідерландів — на 15,3%, Туреччини — на 11,3%, Іспанії — на 9,6%, Німеччини — на 7,9%, Румунії — на 7,8%, Чехії — на 4,9%, зменшився до США на 11,9%, Російської Федерації — на 11,2%, Італії — на 8,0%, Індії — на 7,0%, Угорщини — на 5,1%.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 24 996,2 млн дол., або 41,1% загального обсягу (у 2018 р. — відповідно 23 216,5 млн дол. та 40,6%), та збільшився проти 2018 р. на 1779,7 млн дол., або на 7,7%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС становили: механічні та електричні машини — 21,7%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості — 17,5%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби — 13,5%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості — 11,3%, мінеральні продукти — 11,1%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно із 2019 р. імпорт товарів збільшився з Туреччини на 37,4%, Іспанії — на 32,6%, Японії — на 30,6%, Литви — на 30,2%, Китаю — на 20,9%, Польщі та Чехії — на 12,6%, Франції — на 11,6%, США — на 10,9%, зменшився з Російської Федерації на 13,6%, Швейцарії — на 2,5%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні 2020 р. становив 141,7 млрд грн. Порівняно із січнем 2019 р. його фізичний обсяг знизився на 2,0%.

Оборот роздрібної торгівлі, в який входять дані про роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основний вид економічної діяльності яких роздрібна торгівля, у січні 2020 р. становив 90,8 млрд грн, що на 12,1% більше від обсягу січня 2019 р. і на 21,9% менше від обсягу грудня 2019 р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні 2020 р. становив 65,0 млрд грн, що на 10,8% більше від обсягу січня 2019 р. і на 22,9% менше від обсягу грудня 2019 р.

Транспорт

У січні 2020 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 20,8 млрд ткм, або 79,3% обсягу січня 2019 р. Підприємства транспорту перевезли 44,0 млн т вантажів, що становить 87,7% обсягів січня 2019 р.

У січні 2020 р. залізничним транспортом перевезено 23,9 млн т вантажів, що на 2,6% менше, ніж у січні 2019 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні 2020 р. виконали вантажообіг обсягом 3,2 млрд ткм, який зріс на 4,5% порівняно із січнем 2019 р. Водним транспортом у січні 2020 р. перевезено вантажів обсягом 0,2 млн т, що на 16,8% більше, ніж у січні 2019 р.

У січні 2020 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 12,6 млн ткм, що на 46,5% менше, ніж у січні 2019 р. Авіаційним транспортом перевезено 5,7 тис. тонн вантажів, що на 9,7% менше, ніж у січні 2019 р.

У січні 2020 р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 7,8 млрд пас. км, або 100,6% обсягу за січень 2019 р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 338,3 млн пасажирів, або 98,7% обсягу січня 2019 р.

Перевезення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем 2019 р. зменшилося на 2,7%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 145,6 млн пасажирів, що на 4,6% менше, ніж у січні 2019 р. Авіаційним транспортом перевезено 0,8 млн пасажирів, що на 3,9% більше, ніж у січні 2019 р. Міським електротранспортом перевезено 180,8 млн пасажирів, що на 1,7% більше, ніж у січні 2019 р.

Державна служба статистики України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.