Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 березня 2018 р. становила 42 346,3 тис. осіб. Упродовж січня — лютого 2018 р. чисельність населення зменшилася на 40,1 тис. осіб.

Порівняно із січнем — лютим 2017 р. обсяг природного скорочення зменшився на 1,4 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — лютому 2018 р. становила 56,4 тис. осіб, померлих — 100,9 тис. осіб.

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2018 р. становила 366,9 тис. осіб, з них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 81,8%.

Більш як половину загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні на кінець березня 2018 р. становив 1,4% населення працездатного віку, у сільській місцевості — 2,2%, у міських поселеннях — 1,1%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям, у березні 2018 р. становила 310,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги у зв’язку з безробіттям становив 2587 грн, що дорівнює 69,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, у березні 2018 р. порівняно із лютим збільшилася на 21,3 тис., або на 29,6%, і на кінець місяця становила 93,0 тис. одиниць.

Доходи населення

У січні — березні 2018 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 7974 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 26,1%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, інформація і телекомунікації, професійна, наукова й технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності — підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,3 — 4 рази.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, проте лише у чотирьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 12 392 грн, Донецька область —   8572 грн, Київська — 8206 грн та Дніпропетровська — 7995 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79% середнього в економіці, спостерігався в Херсонській, Чернігівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — березні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. становив 110,7%.

Соціальний захист

У січні — березні 2018 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 569,8 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях — 314,3 тис., у сільській місцевості — 255,5 тис. домогосподарств.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — березні становила 471,1 млн грн, з неї у міських поселеннях — 315,6 млн грн, у сільській місцевості — 155,5 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні цього року становив 480,8 грн (у лютому — 1005,2 грн).

Крім того, у січні — березні 2018 р. 229,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 56,5 тис., у сільській місцевості — 172,9 тис.

Середній обсяг призначеної у березні 2018 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3100,6 грн (у лютому — 3203,7 грн).

У січні — березні 2018 р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 438,8 млн грн.

У березні населення країни сплатило за житлово-комунальні послуги 11,6 млрд грн, що становило 81,4% нарахованих за цей період сум.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — березні 2018 р. становив 103,5% (у відповідний період попереднього року — 103,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,2%. Найбільше (на 18,4% та 18,1%) зросли ціни на фрукти й овочі. На 6,1 — 1,1% стали дорожчими яловичина, риба та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, молоко і молочні продукти, масло, олія соняшникова. На 9,2 — 1,0% знизилися ціни на гречані крупи, цукор, сало.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,1%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 10,1%, водопостачання — на 3,2%, каналізацію — на 2,6%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 3,3% відбулося за рахунок подорожчання послуг лікарень та амбулаторій на 5,6%.

Ціни у галузі транспорту підвищилися на 3,8% переважно через подорожчання транспортних послуг на 6,4%, палива та мастил на 4,0%.

Промисловість

У січні — березні 2018 р. порівняно із січнем — березнем 2017 р. індекс промислової продукції становив 102,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст продукції становив 2,3%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 102,5%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 98,4%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 7,3%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зріс на 4,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 147%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 2,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 94,8%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 2,6%. У машинобудуванні, крім ремонту й монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 107,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зріс на 2,1%. З початку 2018 р. вироблено 44,5 млрд кВт·год електроенергії, з них атомними електростанціями — 22,0 млрд кВт·год, тепловими — 18,1 млрд кВт·год.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні — березні 2018 р. порівняно із відповідним періодом 2017 р. становив 99,5%, зокрема на сільськогосподарських підприємствах — 101,7%, у господарствах населення — 97,1%.

За січень — березень реалізовано на забій 790 тис. т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,3% менше порівняно з відповідним періодом 2017 р., вироблено 1,9 млн т молока (на 1,0% менше) та 3,5 млрд шт. яєць (на 2,3% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 37, 65 та 39%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні — березні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. збільшився на 12,4%, зокрема продукції рослинництва — на 16,8%, тваринництва зменшився на 0,9%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — березень 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. зросли на 11,4%, зокрема продукції рослинництва — на 8,7%, тваринництва — на 24,4%. У березні порівняно з лютим цього року середні ціни реалізованої аграрної продукції зросли на 3,5%, зокрема рослинництва — на 3,6%, тваринництва — на 3,1%.

Будівництво

У січні — березні 2018 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 18,3 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — березні 2018 р. порівняно із січнем — березнем 2017 р. становив 99,7%.

У січні — березні 2018 р. порівняно із січнем — березнем 2017 р. скоротилося будівництво будівель на 0,2% (житлових — на 3,5%) та інженерних споруд — на 0,5%.

Будівництво нежитлових будівель збільшилось на 4,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 83,3% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 8,1 та 8,6% відповідно.

Підприємства семи регіонів країни (м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Львівської та Київської областей) виконали 75,4% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні — лютому 2018 р. експорт товарів становив 7376,8 млн дол. США, імпорт — 8117,9 млн дол. Порівняно із січнем — лютим 2017 р. експорт збільшився на 17,9% (на 1120,9 млн дол.), імпорт — на 20,3% (на 1370,6 млн дол.). Негативне сальдо становило 741,1 млн дол. (у січні — лютому 2017 р. також негативне — 491,4 млн.дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 3323,8 млн дол., або 45,1% загального обсягу експорту (у січні — лютому 2017 р. — 2440,8 млн дол., або 39,0%) і збільшився порівняно із січнем — лютим 2017 р. на 883,0 млн дол., або на 36,2%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості — 29,9% загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них — 22,4%, механічні та електричні машини — 14,3%, мінеральні продукти — 14,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Угорщини.

Серед інших країн найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Єгипту та Білорусі.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Італії на 58,8%, Угорщини — на 49,2%, Білорусі — на 48,1%, Німеччини — на 44,4%, Нідерландів — на 39,7%, Польщі — на 33,4%, Туреччини — на 15,7%, Єгипту — на 7,8%, зменшився до Індії на 28,4%, Китаю — на 10,1%, Російської Федерації — на 5,3%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 3308,1 млн дол., або 40,8% загального обсягу (у січні — лютому 2017 р. — відповідно 2808,1 млн дол. та 41,6%) і збільшився порівняно з відповідним періодом 2017 р. на 500,0 млн дол., або 17,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі, Франції та Італії.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Швейцарії.

Порівняно із січнем — лютим 2017 р. імпорт товарів збільшився з Угорщини на 42,6%, Італії — на 36,7%, Китаю — на 36,5%, Туреччини — на 28,5%, Російської Федерації — на 25,3%, Польщі — на 23,8%, США — на 16,7%, Німеччини — на 11,9% та Білорусі — на 6,6%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні — березні 2018 р. становив 478,4 млрд грн. Порівняно із січнем — березнем 2017 р. його фізичний обсяг збільшився на 8,2%.

Оборот роздрібної торгівлі, у який входять дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні — березні 2018 р. становив 209,6 млрд грн, що в порівнянних цінах на 7,6% більше від обсягу січня — березня 2017 р. У березні 2018-го порівняно із березнем 2017 р. оборот зріс на 7,6%.

Транспорт

У січні — березні 2018 р. вантажо­обіг підприємств транспорту становив 79,2 млрд ткм, або 96,2% обсягу січня — березня 2017 р. Підприємствами транспорту перевезено 150,0 млн т вантажів, що становить 97,3% обсягів січня — березня 2017 р.

У січні — березні 2018 р. залізничним транспортом перевезено 79,1 млн т вантажів, що на 4,4% менше, ніж за січень — березень 2017 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — березень 2018 р. виконали вантажооборот обсягом 9,6 млрд ткм, який зріс на 10,0% порівняно із січнем — березнем 2017 р.

Водним транспортом за січень — березень 2018 р. перевезено вантажів обсягом 0,7 млн т, що на 7,3% менше, ніж за січень — березень 2017 р.

У січні — березні 2018 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив  62,6 млн ткм, що на 21,9% більше, ніж за січень — березень 2017 р. Авіаційним транспортом перевезено 18,3 тис. т вантажів, що на 14,3% більше, ніж за    січень — березень 2017 р.

У січні — березні 2018 р. всіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 22,8 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися  1120,9 млн пасажирів, що становить відповідно 103,3% та 97,4% обсягу січня — березня 2017 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — березнем 2017 р. зменшилося на 4,0%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 483,0 млн пасажирів, що на 4,6% менше, ніж за січень — березень 2017 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 9,2%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 72,7% порівняно із січнем — березнем 2017 р.

Авіаційним транспортом перевезено 2,1 млн пасажирів, що на 12,7% більше, ніж у січні — березні 2017 р.

Міським електротранспортом перевезено 599,1 млн пасажирів, що на 0,8% менше, ніж за січень — березень 2017 р.

Державна служба статистики України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.