Промисловість

У січні — червні 2014-го порівняно з відповідним періодом 2013 року індекс промислової продукції становив 95,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 2,2%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції    становив 93%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг виробленої продукції збільшився на 1,2%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 94,8%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зменшились на 4%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки індекс промислової продукції становив 97,5%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 14,1%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 3,2%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 92,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устаткування, індекс промислової продукції становив 91,3%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 82%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зменшився на 0,4%.

Сільське господарство

У січні — червні 2014 р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом  2013 р. становив  96,1%, зокрема в аграрних підприємствах — 92,8%, у господарствах населення — 98,9%. Істотне коливання індексу сільськогосподарського виробництва у січні — червні порівняно із січнем — травнем  (цього року зменшився на  8,6 в. п.) є типовим явищем, зумовленим сезонністю виробництва продукції рослинництва.

За І півріччя цього року індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2013-го становив 69,9%, зокрема в аграрних підприємствах — 52,7%, у господарствах населення — 91,4%. Скорочення обсягу виробництва продукції рослинництва зумовлено значно нижчими темпами збирання ранніх зернових (їхні зібрані площі менші на 54,0%) та інших сільськогосподарських культур у результаті гірших порівняно з минулим роком погодних умов.

За січень — червень 2014 р. реалізовано на забій 1,6 млн тонн худоби та птиці (у живій вазі), що на 7,2% більше порівняно з відповідним періодом 2013 р., вироблено 5,5 млн тонн молока (на 1,2% більше) та 10,6 млрд шт. яєць (на 8,3% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 38%, 75% та 36%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень — червень цього року порівняно з відповідним періодом 2013 р. збільшився на 28,6%, зокрема рослинництва — на 47,7%, продукції тваринництва — на 9,9%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за I півріччя 2014 р. порівняно з відповідним періодом 2013-го зросли на 5,2%, зокрема тваринництва —  на 10,9%, продукції рослинництва — знизилися на 1,7%. У червні  цього року порівняно з травнем середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції знизилися на 5,5%, зокрема рослинництва — на 7,8%, тваринництва — зросли на 2,8%.

Будівельна діяльність

У січні — червні 2014 р. підприємства України виконали будівельних робіт на суму 21,5 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні — червні цього року порівняно з відповідним періодом 2013 р. становив 91,1%.

Будівництво будівель скоротилося на 10,5%, зокрема нежитлових — на 25,0%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 14,1%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 7,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 84,6% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 7,9% та 7,5% відповідно.

Підприємства 6 регіонів країни (м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Полтавської областей) виконали 67,0% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

За січень — травень 2014 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 24197,7 млн дол. та 23673,2 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2013 р. експорт скоротився на 5,1%, імпорт — на 18%. Позитивне сальдо становить 524,5 млн дол. (за січень — травень 2013 р. від’ємне — 3372,4 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,02 (за січень—травень 2013 р. — 0,88).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 204 країн.

До країн Європейського Союзу експортовано 33,5% товарів загального обсягу експорту, до інших країн — 66,5% (за січень — травень 2013 р. — відповідно 27,6% та 72,4%).

Обсяг експорту товарів до країн ЄС збільшився порівняно із січнем — травнем 2013 р. на 1076,7 млн дол. (15,3%), зокрема зріс обсяг палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки на 47,5%, зернових культур — на 34,3%, деревини і виробів з деревини — на 34,2%, руд, шлаку і золи — на 15,6%, електричних машин — на 13,6%, жирів та олії тваринного або рослинного походження — на 12,7% та чорних металів — на 10,7%.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту на 41,9%, Польщі — на 21,6%, Італії — на 10,9%, Німеччини — на 10,7%, Китаю — на 9% та Угорщини — на 3%. Одночасно скоротився експорт товарів до Росії на 23,9%, Білорусі — на 22,4%, Індії — на 7,7%, Туреччини — на 5,2%.

Імпорт із країн Європейського Союзу становив 34,8% загального обсягу імпорту, з інших країн — 65,2% (за 5 місяців 2013 р. — 34,3% та 65,7% відповідно).

Обсяг імпорту товарів із країн ЄС зменшився проти січня — травня 2013 р. на 1669,6 млн дол. (на 16,8%), зокрема за рахунок: засобів наземного транспорту, крім залізничного, на 52,6%, паперу та картону — на 33,9%, механічних машин — на 27,3%,  різноманітної хімічної продукції — на 18,2%, ефірних олій — на 15,5%, пластмас, полімерних матеріалів — на 15,1% та електричних машин — на 12,7%.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень — червень 2014 р. становив 445 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем — червнем 2013 р. становив 89,5%.

Оборот роздрібної торгівлі  за січень — червень 2014 р. становив 417,6 млрд грн, що на 0,8% більше обсягу січня — червня 2013 р.

Транспорт

За січень — червень 2014 р. підприємствами транспорту перевезено 354,1 млн тонн вантажів, що на 1,1% більше, ніж у січні — червні 2013 р. Вантажооборот становив 176,6 млрд. ткм, або 100,4% обсягу січня — червня 2013 р.

У січні — червні 2014 р. перевезення вантажів залізницями скоротилися на 0,7% від обсягу січня — червня 2013 р., зокрема відправлення вантажів — на 0,1%.

Водним транспортом за січень — червень 2014 р. перевезено вантажів обсягом 2,3 млн тонн, що на 13,9% більше, ніж за січень — червень 2013 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зросли на 22,3% порівняно з обсягами січня — червня 2013 року.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — червень 2014 р. перевезено 91,8 млн т вантажів, що на 13,0% більше, ніж за січень — червень 2013-го, і виконано вантажооборот обсягом 19,1 млрд ткм, який зріс на 4,3% порівняно з відповідним періодом торік.

За січень — червень 2014 р. авіаційним транспортом перевезено 33,2 тис. тонн вантажів, що на 32,2% менше, ніж за січень — червень 2013 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 92,1 млн ткм, що на 38,7% менше, ніж за січень — червень 2013 р.

За січень — червень 2014 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 3,0 млрд пасажирів, виконано пасажирооборот обсягом 52,1 млрд пас.км, що становить відповідно 95,4% та 89,7% обсягів січня — червня 2013 року.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — червнем 2013 р. зменшилося на 2,6%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,5 млрд пасажирів, що на 5,3% менше обсягів перевезень пасажирів у січні — червні 2013 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 5,4%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 8,2% порівняно із січнем — травнем 2013 р., зокрема закордонні перевезення зросли на 26,5%.

Перевезення пасажирів річковим транспортом скоротилися на 25,8%. Авіаційним транспортом перевезено 3,0 млн пасажирів, що на 4,7% менше, ніж за січень — червень 2013 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — червні 2014 р. становив 111,6% (у відповідний період торік — 100,1%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 13,1%. Найбільше (на 56,4%) зросли ціни на фрукти. На 35,3—21,9% стали дорожчими цукор, рис, овочі, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби; на 10,9—4,0% — макаронні вироби, хліб, безалкогольні напої, м’ясо та м’ясопродукти, кисломолочна продукція, соняшникова олія, маргарин, масло, сири, сметана. Водночас істотно (на 25,7%) знизилися ціни на яйця.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 7,4%, зокрема  тютюнові вироби — на 7,5%, алкогольні напої — на 7,2%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 15,8%, що відбулося здебільшого за рахунок підвищення цін на природний газ на 62,8% та електроенергію на 11,3%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 11,4%, зокрема покриття для підлоги — на 19,1%, холодильники — на 14,9%, плити — на 13,3%, пральні машини — на 11,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 15,6% здебільшого зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на 25,0%. Крім того, на 7,4% стали дорожчими амбулаторні послуги, на 6,8% — послуги лікарень.

Підвищення цін на транспорт загалом на 25,8% пов’язано з подорожчанням палива та мастил на 43,6%, автомобілів на 35,9% та транспортних послуг на 12,5%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — червні 2014 р. становив 118,0 % (у відповідний період торік — 103,7%).

Доходи населення

У січні — травні 2014 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 3328 грн і порівняно з відповідним періодом 2013 р. збільшився на 5,3%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, професійна, наукова та технічна діяльність, інформація та телекомунікації, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,5—3,2 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у поштовій та кур’єрській діяльності, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, тимчасовому розміщенні й організації харчування, сільському господарстві, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги і не перевищував 70% середнього в економіці.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, проте лише у 4 з них заробітна плата перевищила середню у країні: у м. Києві — 5153 грн, Донецькій — 3853 грн, Дніпропетровській — 3450 грн та Луганській — 3386 грн областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — травні 2014 року порівняно з відповідним періодом 2013-го становив 100,7%.

Ринок праці

Упродовж січня — червня 2014 р. статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості отримали 937,8 тис. осіб, що на 1,1 тис., або на 0,1%, більше, ніж у відповідний період торік.

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилась упродовж червня 2014 р. на 4,1% і на кінець місяця становила 437,5 тис. осіб. Допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 78,6% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні порівняно з травнем не змінився і на кінець червня 2014 р. становив 1,7% населення працездатного віку, у сільській місцевості він зменшився на 0,1 в. п. і становив 2,0%, у міських поселеннях цей показник залишився на рівні попереднього місяця — 1,5% населення працездатного віку. Найвищим він був у Черкаській області (2,6%), а найнижчим — у м. Києві та Одеській області (по 0,7%).

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 червня 2014 р. становила 42995,5 тис. осіб. Упродовж січня — травня 2014 р. чисельність населення зменшилася на 77,6 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 4,4 особи. Водночас у шести регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (88,4 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (10,8 тис. осіб).

Порівняно із січнем — травнем 2013 р. обсяг природного скорочення збільшився на 1,0 тис. осіб, або з 4,9 до 5,0 особи в розрахунку на 1000 наявного населення. 

Народжуваність збільшилася з 10,4 до 10,8 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність — з 15,3 до 15,8 померлих на 1000 наявного населення. 

Державна служба статистики України