Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 червня 2019 р. становила 42 030,8 тис. осіб. Упродовж січня — травня 2019 р. чисельність населення зменшилася на 122,4 тис. осіб.

Порівняно із січнем — травнем 2018 р. обсяг природного скорочення збільшився на 17,8 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — травні 2019 р. становила 126,7 тис. осіб, померлих —  260,9 тис. осіб.

Доходи населення

У січні — червні 2019 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю 10 осіб і більше працівників) становив 10 027 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 19,7%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова і страхова діяльність, інформація й телекомунікації, професійна, наукова і технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності — підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного і бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,4 — 2,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, охорони здоров’я, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 72% середнього рівня в економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, лише у п’яти з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ —  15 183 грн, Донецька область —  11 318 грн, Київська —  10 411 грн, Дніпропетровська —  10 233 грн та Запорізька —  10 052 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79% середнього в економіці, спостерігався в Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні — червні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. становив 109,8%.

Соціальний захист

У січні — червні 2019 р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 2803,3 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях —  1887,9 тис., у сільській місцевості —  915,4 тис.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — червні становила 916,9 млн грн, з неї в міських поселеннях —  640,4 млн грн, у сільській місцевості —  276,5 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в червні становив 116,4 грн (у травні —  91,8 грн).

У січні — червні 2019 р. 370,6 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях —  74,9 тис., у сільській місцевості —  295,7 тис.

Середній розмір призначеної в червні 2019 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3018,1 грн (у травні —  3041,3 грн).

У січні — червні 2019 р. сума субсидій, які домогосподарства отримали на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 1056,1 млн грн.

У червні населення країни сплатило за житлово-комунальні послуги 6,2 млрд грн, що становило 143,2% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів) нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії —  відповідно 2,8 млрд грн і 102,6% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — червні 2019 р. становив 103,6% (у відповідному періоді попереднього року —  104,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,8%. Найбільше (на 33,6% та 24,0%) зросли ціни на фрукти та овочі. На 9,0 — 2,5% стали дорожчими цукор, хліб, продукти переробки зернових,  риба та продукти з риби, макаронні вироби, масло, сири, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої. На 49,7% знизилися ціни на яйця, на 5,3 — 0,1% —  сало, рис, молоко, соняшникову олію.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,5%, що пов’язано з підвищенням тарифів на гарячу воду, опалення на 13,7%, каналізацію —  на 8,6%, водопостачання —  на 8,1%, утримання будинків та прибудинкових територій —  на 4,5%. На 10,3% подешевшав природний газ.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 3,2% відбулося здебільшого за рахунок подорожчання послуг лікарень на 6,9% та амбулаторних послуг на 6,0%.

Ціни на транспорт загалом зросли на 1,5% передусім через подорожчання проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 26,7% та 5,5% відповідно. На 1,8% знизилися ціни на паливо та мастила.

Індекс цін на житло в січні — червні 2019 р. становив 104,5%.

На первинному ринку житла ціни зросли на 4,3%, на вторинному — на 4,7%.

Промисловість

У січні — червні 2019 р. порівняно із січнем — червнем 2018 р. індекс промислової продукції становив 100,5%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зріс на 3%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 99,9%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 2,8%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 89,5%. У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 6,2%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 4%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 100,3%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 10,7%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 100,7%. 

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зріс на 1,8%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 95,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції скоротився на 1,5%. За І півріччя 2019р. вироблено 78,8 млрд кВт·год електроенергії, зокрема тепловими та атомними електростанціями — 30,3 млрд кВт·год і 42,7 млрд кВт·год.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні — червні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. становив 105,8%, зокрема на підприємствах —  113,2%, у господарствах населення —  98,9%. Індекс продукції рослинництва становив 119,1%, продукції тваринництва —  101,9%.

Під урожай 2019 р. сільськогосподарські культури посіяно на площі27,8 млн га, з них на підприємствах —  на 19,4 млн га (69,9% загальних площ), у господарствах населення —  на 8,4 млн га (30,1%).

За січень — червень реалізовано на забій 1,6 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,3% більше порівняно з відповідним періодом 2018 р., вироблено 4,8 млн т молока (на 3,4% менше) та 8,6 млрд шт. яєць (на 5,0% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 32%, 71% та 46%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, в січні — червні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. збільшився на 23,0%, зокрема продукції рослинництва —  на 27,7%, тваринництва —  на 9,3%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — червень 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. знизилися на 1,9%, зокрема продукції рослинництва —  на 1,5%, тваринництва —  на 3,6%. У червні порівняно з травнем середні ціни реалізованої аграрної продукції знизилися на 2,4%, зокрема рослинництва —  на 2,1%, тваринництва —  на 3,8%.

Будівництво

У січні — червні 2019 р. підприємства країни виробили будівельної продукції на суму 66,0 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — червні 2019 р. порівняно із січнем — червнем 2018 р. становив 121,2%.

Обсяги  будівництва  будівель зросли на 15,3% (нежитлових —  на 35,2%), інженерних споруд —  на 27,7%. Проте обсяги будівництва житлових будівель зменшились на 1,9%.

Нове будівництво, реконструкція і технічне переоcнащення становили 77,8% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти —  13,9% та 8,3% відповідно.

Підприємства шести регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Львівської та Вінницької областей) виконали 66,0% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні — травні 2019 р. експорт товарів становив 20 895,1 млн дол. США, імпорт —  23 528,6 млн дол. Порівняно із січнем — травнем 2018 р. експорт збільшився на 7,4% (на 1439,5 млн дол.), імпорт —  на 9,3% (на 2005,3 млн дол.). Негативне сальдо становило 2633,5 млн дол. (у січні — травні 2018 р. також негативне —  2067,7 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем — травнем 2018 р. збільшилася частка зернових культур, руд, шлаку і золи, залишків і відходів харчової промисловості. Зменшилась частка чорних металів, жирів та олій, електричних, механічних машин, деревини і виробів з деревини.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 8762,5 млн дол., або 41,9% загального обсягу експорту (у січні — травні 2018 р. —  8190,7 млн дол., або 42,1%) і збільшився порівняно із січнем — травнем 2018 р. на 571,8 млн дол., або на 7,0%.

Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили продукція агропромислового комплексу і харчової промисловості —  33,1% загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них —  18,9%, мінеральні продукти —  14,1%, механічні та електричні машини —  14,0%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Серед інших країн найбільше експортували товарів у Російську Федерацію, Китай, Туреччину, Єгипет та Індію.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 50,5%, Єгипту —  36,9%, Нідерландів —  27,0%, Білорусі —  16,9%, Німеччини —  15,6%, Іспанії —  14,4%, Чехії —  11,8%, США —  6,0%, Румунії —  5,7%, зменшився до Індії на 16,9%, Російської Федерації —  11,7%, Італії —  9,6%, Туреччини —  7,0%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 9882,1 млн дол., або 42,0% загального обсягу (у січні — травні 2018 р. відповідно 8916,1 млн дол., або 41,4%), і збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 р. на 966,0 млн дол., або на 10,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно із січнем — травнем 2018 р. імпорт товарів збільшився з Литви на 73,0%, Китаю —  на 24,9%, Туреччини —  24,3%, Франції —  13,5%, США —  11,8%, Польщі —  11,7%, Чехії —  11,0%, Італії —  8,7%, Білорусі  та Німеччини —  5,5%, зменшився із Швейцарії на 10,7%.

Транспорт

У січні — червні 2019 р. вантажооборот підприємств транспорту становив  167,5 млрд ткм, або 103,0% обсягу січня — червня 2018 р. Підприємства транспорту перевезли 328,5 млн т вантажів, що становить 108,2% обсягів січня — червня 2018 р.

У січні — червні 2019 р. залізничним транспортом перевезено 156,8 млн т вантажів, що на 1,2% менше, ніж за січень — червень 2018 р., зокрема у внутрішньому сполученні та на експорт —  129,9 млн т, що на 0,6% менше, ніж у січні — червні 2018 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — червень 2019 р. виконали вантажооборот обсягом 23,2 млрд ткм, який зріс на 13,7% порівняно із січнем — червнем 2018 р., і перевезли 112,3 млн т вантажів, що на 28,6% більше, ніж у січні — червні 2018 р.

Водним транспортом за січень — червень 2019 р. перевезено вантажів обсягом 2,5 млн т, що на 13,9% більше, ніж за січень — червень 2018 р.

У січні — червні 2019 р. вантажооборот авіаційного транспорту становив      148,9 млн ткм, що на 2,9% менше, ніж за січень — червень 2018 р. Авіаційним транспортом перевезено 44,0 тис. т вантажів, що на 0,7% більше, ніж за січень — червень 2018 р.

У січні — червні 2019 р. усі види транспорту виконали пасажирооборот обсягом 52,2 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися 2137,0 млн пасажирів, що становить відповідно 103,8% та 93,7% обсягу   січня — червня 2018 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — червнем 2018 р. збільшилося на 0,3%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 907,0 млн пасажирів, що на 5,6% менше, ніж за січень — червень 2018 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 2,7%. Авіаційним транспортом перевезено 5,9 млн пасажирів, що на 8,3% більше, ніж у січні — червні 2018 р. Міським електротранспортом перевезено 1145,6 млн пасажирів, що на 7,2% менше, ніж за січень — червень 2018 р.

Державна служба статистики України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.