Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 квітня 2017 р. становила 42 522,8 тис. осіб. Упродовж січня — березня 2017 р. чисельність населення зменшилася на 61,8 тис. осіб.

Порівняно із січнем — березнем 2016 р. обсяг природного скорочення збільшився на 6,5 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — березні 2017 р. становила 91,1 тис. осіб, померлих — 155,3 тис. осіб.

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2017 р. становила 374,2 тис. осіб, з них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 78,8%.

Більше половини загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні на кінець квітня 2017 р. становив 1,4% населення працездатного віку, у сільській місцевості — 2,0%, у міських поселеннях — 1,2%.

 Доходи населення

У січні — березні 2017 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 6324 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 36,9%.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за рівень мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 10 048 грн, Донецька область — 6794 грн та Київська — 6507 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79% середнього в економіці, спостерігався в Чернігівській, Чернівецькій і Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — березні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. становив 119,3%.

Соціальний захист

У січні — березні 2017 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 1394,8 тис. домогосподарств, з них в міських поселеннях — 965,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 429,6 тис.

Загальна сума призначених субсидій у січні — березні становила 2065,7 млн грн, з неї в міських поселеннях — 1361,5 млн грн, у сільській місцевості — 704,2 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в березні цього року становив 1265,9 грн (у лютому — 1571,2 грн).

Крім того, у січні — березні 2017 р. 105,7 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них в міських поселеннях — 26,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 78,9 тис. домогосподарств.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — квітні 2017 р. становив 104,9% (у відповідному періоді попереднього року — 105,1%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 5,8%. Найбільше (на 26,2% та 19,2%) зросли ціни на овочі та фрукти. На 8,8 — 3,4% стали дорожчими молочні продукти та молоко, цукор, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, масло, продукти переробки зернових, макаронні вироби. Водночас відчутно (на 38,4%) знизилися ціни на яйця.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 6,1%, що здебільшого спричинено підвищенням тарифів на електроенергію на 28,1%, утримання будинків та прибудинкових територій на 15,2%.

Ціни у сфері транспорту підвищилися на 7,0% переважно через подорожчання транспортних послуг на 12,8%, а також палива і мастил на 6,2%.

Підвищення цін у сфері зв’язку на 6,2% зумовлено подорожчанням поштових послуг на 66,8% і мобільного зв’язку на 9,0%.

Послуги освіти стали дорожчими на 1,7% передусім через підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 10,1%.

Індекс цін виробників промислової продукції в січні — квітні 2017 р. становив 108,1% (у відповідному періоді попереднього року — 108,2%).

Промисловість

У січні — квітні 2017 р. порівняно із січнем — квітнем 2016 р. індекс промислової продукції становив 98,0%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 8,1%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 101,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 4,6%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 105,8%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 0,3%. На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 21,1%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 94,9%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції скоротився на 9,4%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 106,8%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 2,6%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 103,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зменшився на 4,1%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні — квітні 2017 р. порівняно із відповідним періодом 2016 р. становив 99,7%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 100,1%, у господарствах населення — 99,4%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні — квітні 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. збільшився в 1,4 раза, зокрема продукції рослинництва — майже в 1,6 раза, продукції тваринництва — зменшився на 2,2%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — квітень 2017 р. порівняно з відповідним періодом 2016 р. зросли на 11,0%, зокрема продукції рослинництва — на 8,5%, тваринництва — на 23,4%. У квітні порівняно з березнем цього року середні ціни реалізації аграрної продукції зросли на 2,3%, зокрема рослинництва — на 2,6%, тваринництва — на 0,3%.

На 1 травня 2017 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 12,1 млн т зерна (на 15,8% більше порівняно з 1 травня 2016 р.), зокрема 3,9 млн т пшениці, 6,5 млн т кукурудзи, 1,0 млн т ячменю, 0,1 млн т жита. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 6,2 млн т зерна (на 19,5% більше), зокрема 2,0 млн т пшениці, 3,0 млн т кукурудзи, 0,6 млн т ячменю. Зернозберігальні та зернопереробні підприємства мали в наявності 5,9 млн т зерна (на 12,2% більше).

Будівництво

У січні — квітні 2017 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 20,3 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — квітні 2017 р. порівняно із січнем — квітнем 2016 р. становив 117,8%.

Будівництво будівель зросло на 18,5%, зокрема житлових і нежитлових — на 16,9% та 20,7% відповідно, інженерних споруд — на 17,0%.

Нове будівництво, реконструкція і технічне переоcнащення становили 81,3% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти  — 9,9% і 8,8% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни (м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Полтавської, Київської та Львівської областей) виконали 73,8% загального обсягу будівництва.

Капітальні інвестиції

За січень — березень 2017 р. підприємства та організації країни за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 64,8 млрд грн капітальних інвестицій, що на 21,4% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (96,6% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди — 39,6% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби — 52,4%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 76,6% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, а саме кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, становила 6,5%.

Зовнішньоекономічна діяльність

У І кварталі 2017 р. експорт товарів становив 10 372,8 млн дол. США, імпорт — 11 109,3 млн дол. Порівняно із І кварталом 2016 р. експорт збільшився на 34,4% (на 2655,9 млн дол.), імпорт — на 27,3% (на 2384,4 млн дол.). Негативне сальдо становило 736,5 млн дол. (у І кварталі 2016 р. також негативне — 1008,0 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з І кварталом 2016 р. збільшилася частка чорних металів, руд, шлаку і золи, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилася частка зернових культур, електричних, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 3978,5 млн дол., або 38,4% загального обсягу експорту (у І кварталі 2016 р. — 3196,2 млн дол., або 41,4%) і збільшився порівняно з І кварталом 2016 р. на 782,3 млн дол., або на 24,5%.

Найбільші обсяги експорту у країни ЄС становили продукція агропромислового комплексу і харчової промисловості — 32,2% загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них — 21,5%, мінеральні продукти — 14,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн—членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини й Іспанії.

Серед інших країн найбільше експортували товари до Російської Федерації, Індії, Туреччини, Єгипту та Китаю.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США у 2,7 раза, Ісламської Республіки Іран — у 2,3 раза, Ізраїлю — у 2,1 раза, Індії — на 90,6%, Білорусі — на 60,4%, Російської Федерації — на 43,8%, Туреччини — на 40,3%, Італії — на 38,3%, Польщі — на 35,0%, Єгипту — на 29,9%, Угорщини — на 16,9%, Нідерландів — на 11,9%, Іспанії — на 10,6%, зменшився до Китаю на 37,9%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 4617,5 млн дол., або 41,6% загального обсягу (у січні — березні 2016 р. — відповідно 3872,8 млн дол. та 44,4%) і збільшився порівняно з відповідним періодом 2016 р. на 744,7 млн дол., або на 19,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Швейцарії.

Порівняно із січнем — березнем 2016 р. імпорт товарів збільшився із Швейцарії у 3,2 раза, Російської Федерації — на 49,8%, США — на 37,7%, Німеччини — на 34,2%, Польщі — на 27,8%, Франції — на 23,2%, Китаю — на 23,0%.

У січні — березні 2017 року в економіку України іноземні інвестори з 65 країн вклали 0,4 млрд дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Дві третини загального обсягу надходжень прямих інвестицій належить інвесторам із Кіпру (54,4%) та Нідерландів (12,2%).

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні — квітні 2017 р. становив 511,7 млрд грн. Порівняно із січнем — квітнем 2016 р. його фізичний обсяг збільшився на 0,1%.

Оборот роздрібної торгівлі, куди входять дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основний вид економічної діяльності яких — роздрібна торгівля, у січні — квітні 2017 р. становив 226,7 млрд грн, що у порівнянних цінах на 5,8% більше від обсягу січня — квітня 2016 р.

Транспорт

У січні — квітні 2017 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 110,2 млрд т·км, або 111,1% обсягу січня — квітня 2016 р. Підприємства транспорту перевезли 205,8 млн т вантажів, що становить 107,7% обсягів січня — квітня 2016р.

У січні — квітні 2017 р. залізничним транспортом перевезено 110,5 млн т вантажів, що на 3,8% більше, ніж за січень — квітень 2016 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — квітень 2017 р. виконали вантажообіг обсягом 12,0 млрд т·км, який зріс на 10,2% порівняно з відповідним періодом 2016 р., і перевезено 53,2 млн т вантажів, що на 13,3% більше, ніж у січні — квітні 2016 р.

Водним транспортом у січні — квітні 2017 р. перевезено вантажів обсягом 1,3 млн т, що на 8,0% менше, ніж у січні — квітні 2016 р.

У січні — квітні 2017 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 71,9 млн т·км, що на 0,4% менше, ніж за січень — квітень 2016 р.

У січні — квітні 2017 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 30,0 млрд пас.-км, послугами пасажирського транспорту скористалися 1540,8 млн пасажирів, що становить відповідно 110,7% та 100,3% обсягу січня — квітня 2016 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — квітнем 2016 р. збільшилося на 2,2%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 676,0 млн пасажирів, що залишилося на рівні відповідного періоду минулого року.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 40,7% порівняно із січнем — квітнем 2016 р.

 Річковим транспортом перевезено 23,5 тис. пасажирів, що на 5,9% більше, ніж за січень — квітень 2016 р.

Авіаційним транспортом перевезено 2,6 млн пасажирів, що на 47,0% більше, ніж у січні — квітні 2016 р.

Міським електротранспортом перевезено 0,8 млрд пасажирів, що на 0,4% більше, ніж за січень — квітень 2016 р.

Державна служба статистики України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.