Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 квітня 2018 р. становила 42 322,0 тис. осіб. Упродовж січня — березня 2018 р. чисельність населення зменшилася на 64,4 тис. осіб.

Порівняно із січнем — березнем 2017 р. обсяг природного скорочення збільшився на 6,2 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — березні 2018 р. становила 84,6 тис. осіб, померлих — 155,0 тис. осіб.

Ринок праці

За даними Державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2018 р. становила 326,8 тис. осіб, із них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 78,1%. 

Більш як половину загальної кількості безробітних становили жінки. 

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні на кінець квітня 2018 р. становив 1,2% населення праце­здатного віку, у сільській місцевості — 1,8%, у міських поселеннях — 1,0%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям у квітні 2018 р., становила 280,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги у зв’язку з безробіттям становив 2422 грн, що дорівнює 65,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, у квітні 2018 р. порівняно з березнем зменшилася на 9,2 тис., або на 9,9%, і на кінець місяця становила 83,8 тис. одиниць.

Доходи населення

У січні — квітні 2018 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб і більше) становив 8101 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 26,4%.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, і лише в чотирьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 12581 грн, Донецька область — 8926 грн, Київська — 8295 грн та Дніпропетровська — 8116 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 79% середнього в економіці, спостерігався в Херсонській, Чернігівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні — квітні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. становив 111,2%.

Соціальний захист

У січні — квітні 2018 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 764,6 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях — 375,4 тис., у сільській місцевості — 389,2 тис.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — квітні становила 531,4 млн грн, з неї в міських поселеннях — 355,5 млн грн, у сільській місцевості — 175,9 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні цього року становив 309,8 грн (у березні — 480,8 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — квітні 2018 р. становив 104,4% (у відповідному періоді попереднього року — 104,9%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 5,3%. Найбільше (на 24,5% та 16,9%) зросли ціни на овочі та фрукти. На 6,1 — 1,2% стали дорожчими риба та продукти з риби, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, молочні продукти, масло, олія соняшникова, рис. На 14,6% подешевшали гречані крупи; на 3,5—1,9% — цукор, сало, яйця.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 10,5%, водопостачання — на 4,6%, каналізацію — на 4,2%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 4,0% відбулося за рахунок подорожчання послуг лікарень на 6,5% та амбулаторій на 6,1%.

Ціни у галузі транспорту підвищилися на 4,1% переважно через подорожчання транспортних послуг на 8,7%, палива та мастил — на 3,3%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — квітні 2018 р. становив 105,9% (у відповідному періоді попереднього року — 108,1%).

Промисловість

У січні — квітні 2018 р. порівняно із січнем — квітнем 2017 р. індекс промислової продукції становив 102,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст продукції становив 3,1%. У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 102,2%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 3,6%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 99,1%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 6,6%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зріс на 8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 142,7%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 1,1%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 94,5%, зокрема у виробництві гумових і пластмасових виробів — 100,5%, іншої неметалевої мінеральної продукції — 91,3%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 2,3%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин та устаткування, індекс промислової продукції становив 106,8.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні — квітні 2018 р. порівняно із відповідним періодом 2017 р. становив 99,5%, зокрема на сільськогосподарських підприємствах — 101,8%, в господарствах населення — 97,1%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні — квітні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. збільшився на 10,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — квітень 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. зросли на 12,1%, зокрема продукції рослинництва — на 9,5%, тваринництва — на 24,4%. У квітні порівняно з березнем цього року середні ціни реалізованої аграрної продукції зросли на 3,6%, зокрема рослинництва — на 5,2%, тваринництва — знизилися на 3,3%.

На 1 травня 2018 р. на сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 11,6 млн т зерна (на 4,0% менше, ніж на 1 травня 2017 р.), зокрема 3,9 млн т пшениці, 6,1 млн т кукурудзи, 0,9 млн т ячменю, 0,1 млн т жита; запаси насіння соняшнику становили 2,7 млн т (на 10,3% менше, ніж на 1 травня 2017 р.). 

Будівництво

У січні — квітні 2018 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 26,0 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — квітні 2018 р. порівняно із січнем — квітнем 2017 р. становив 99,2%.

У січні — квітні 2018 р. порівняно із січнем — квітнем 2017 р. скоротилося будівництво будівель на 1,4% (зокрема житлових — на 3,4%). Будівництво нежитлових будівель збільшилося на 1,1%, інженерних споруд — залишилось на рівні відповідного періоду попереднього року.

Нове будівництво, реконструкція й технічне переоcнащення становили 82,6% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 8,8% та 8,6% відповідно.

Підприємства семи регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Харківської, Одеської, Полтавської, Львівської та Київської областей) виконали 73,9% загального обсягу будівництва.

Капітальні інвестиції

За січень — березень 2018 р. підприємства та організації країни за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 89,0 млрд грн капітальних інвестицій, що на 37,4% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період переднього року.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (91,6% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди — 38,2% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби — 49,3%.

Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 76,2% загального обсягу. Частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, становила 8,7%.

Зовнішньо­економічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України у І кварталі 2018 р. становив 13 601,6 млн дол. США, імпорту — 13 736,5 млн дол.

Порівняно з І кварталом 2017 р. експорт збільшився на 9,1%, імпорт — на 11,3%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 134,9 млн дол. (у І кварталі 2017 р. позитивне — 126,1 млн дол.).

У І кварталі 2018 р. експорт товарів становив 11 435,0 млн дол. США, імпорт — 12 636,3 млн дол. Порівняно з І кварталом 2017 р. експорт збільшився на 10,3% (на 1067,8 млн дол.), імпорт — на 13,2% (на 1475,0 млн дол.). Негативне сальдо становило 1201,3 млн дол. (у І кварталі 2017 р. також негативне — 794,1 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 5073,3 млн дол., або 44,4% загального обсягу експорту (у І кварталі 2017 р. — 3982,2 млн дол., або 38,4%), і збільшився порівняно з І кварталом 2017 р. на 1091,1 млн дол., або 27,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Угорщини.

Серед інших країн найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Єгипту та Китаю.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини на 44,5%, Німеччини — на 34,2%, Польщі — на 31,7%, Італії — на 25,0%, Нідерландів — на 23,8%, Туреччини — на 12,4%, Іспанії — на 6,0%, Китаю — на 5,2%, зменшився до Індії на 19,0%, Єгипту — на 12,9%, Російської Федерації — на 7,6%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних, електричних машин, пластмаси, полімерних матеріалів. Зменшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, засобів наземного транспорту, крім залізничного, різноманітної хімічної продукції.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 5181,8 млн дол., або 41,0% загального обсягу (у І кварталі 2017 р. — відповідно 4660,2 млн дол. та 41,8%) і збільшився порівняно з відповідним періодом 2017 р. на 521,6 млн дол., або 11,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі, Франції та Італії.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно з І кварталом 2017 р. імпорт товарів збільшився з Італії на 35,7%, Російської Федерації — на 28,7%, Китаю — на 22,6%, Туреччини — на 22,0%, Угорщини — на 20,8%, Польщі — на 14,5%, США — на 9,9%, Німеччини — на 5,1%, зменшився зі Швейцарії на 44,9%, Франції — на 19,1%, Великої Британії — на 7,5%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні — квітні 2018 р. становив 645,5 млрд грн. Порівняно із січнем — квітнем 2017 р. його фізичний обсяг збільшився на 7,8%.

Оборот роздрібної торгівлі, у який входять дані про роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні — квітні 2018 р. становив 283,3 млрд грн, що у порівнянних цінах на 7,0% більше від обсягу січня — квітня 2017 р. У квітні цього року порівняно із квітнем 2017 р. обіг зріс на 7,6%.

Транспорт

У січні — квітні 2018 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 107,2 млрд ткм, або 97,2% обсягу січня — квітня 2017 р. Підприємства транспорту перевезли 200,4 млн т вантажів, що становить 97,4% обсягів січня — квітня 2017 р.

У січні — квітні 2018 р. залізничним транспортом перевезено 105,9 млн т вантажів, що на 4,1% менше, ніж за січень — квітень 2017 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — квітень 2018 р. виконали вантажообіг обсягом 13,1 млрд ткм, який зріс на 9,7% порівняно із січнем — квітнем 2017 р., перевезено 54,5 млн т вантажів, що на 2,4% більше, ніж у січні — квітні 2017 р.

Водним транспортом за січень — квітень 2018 р. перевезено вантажів обсягом 1,0 млн т, що на 18,5% менше, ніж за січень — квітень 2017 р.

У січні — квітні 2018 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 88,8 млн ткм, що на 23,4% більше, ніж за січень — квітень 2017 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — квітнем 2017 р. зменшилося на 6,8%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 644,0 млн пасажирів, що на 4,7% менше, ніж за січень — квітень 2017 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 9,0%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 37,5% порівняно із січнем — квітнем 2017 р.

Авіаційним транспортом перевезено 3,0 млн пасажирів, що на 15,4% більше, ніж у січні — квітні 2017 р.

Державна служба статистики України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.