Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 вересня 2018 р. становила 42 234,0 тис. осіб. Упродовж січня — серпня 2018 р. чисельність населення зменшилася на 152,4 тис. осіб.

Порівняно із січнем — серпнем 2017 р. обсяг природного скорочення збільшився на 20,5 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — серпні 2018 р. становила 226,5 тис. осіб, померлих  —  389,6 тис. осіб.

Ринок праці

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2018 р. налічувала 287,1 тис. осіб, з них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 77,7%.

Більш як половиниу загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні на кінець вересня 2018 р. становив 1,1% населення працездатного віку; в сільській місцевості  —  1,4%, у міських поселеннях  —  1,0%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям у вересні 2018 р., становила 221,3 тис. осіб. Середній розмір допомоги у зв’язку з безробіттям становив 2510 грн, що дорівнює 67,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Доходи населення

У січні — вересні 2018 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю 10 працівників і більше) становив 8605 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 25,7%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова і страхова діяльність, інформація й телекомунікації, державне управління та оборона; обов’язкове соціальне страхування, професійна, наукова і технічна діяльність, а серед промислових видів —  підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного і бурого вугілля, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці в 1,4—4,1 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався на підприємствах поштової і кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також водопостачання; каналізації, поводження з відходами і не перевищував 73,5% середнього рівня в економіці.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, проте лише в чотирьох із них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ  —  13 136 грн, Донецька область  —  9444 грн, Київська  —  8795 грн та Дніпропетровська  —  8615 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 80% середнього в економіці, спостерігався в Чернівецькій, Тернопільській, Чернігівській та Херсонській областях.

Індекс реальної заробітної плати в січні — вересні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. становив 112,8%.

Соціальний захист

У січні — вересні 2018 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 3156,3 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях — 2129,5 тис., у сільській місцевості — 1026,8 тис.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — вересні цього року становила 782,5 млн грн, з неї в міських поселеннях  —  581,6 млн грн, у сільській місцевості  —  200,9 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні цього року становив 102,3 грн (у серпні  —  95,6 грн).

У січні — вересні 2018 р. 627,8 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 123,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 504,2 тис. Середній розмір призначеної у вересні 2018 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3038,0 грн (у серпні  —  3069,6 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — вересні 2018 р. становив 105,6% (у відповідному періоді попереднього року  —  110,2%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 3,1%. На 12,7—8,2% зросли ціни на хліб, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти; на 4,2—1,4%  —   безалкогольні напої, молочні продукти, масло, рис, олію соняшникову. На 19,8% подешевшали гречані крупи; на 10,5 — 2,3%  —  яйця, фрукти, овочі, цукор, сало, молоко.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 2,9%, що пов’язано з підвищенням тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 20,0%, каналізацію — на 11,5%, водопостачання — на 11,4%, плати за оренду житла — на 8,4%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 6,2% відбулося за рахунок подорожчання послуг лікарень та амбулаторій на 14,3% та 9,4% відповідно.

Ціни на транспорт загалом підвищилися на 10,7% переважно через подорожчання транспортних послуг на 19,4% і палива та мастил — на 11,0%.

Послуги освіти стали дорожчими на 13,1%, плата за навчання в закладах середньої освіти зросла на 17,3%, утримання дітей у дошкільних закладах  —  на 14,5%, у закладах вищої освіти  —  на 12,8%.

Індекс цін виробників промислової продукції в січні — вересні 2018 р. становив 112,4% (у відповідному періоді попереднього року  —  110,1%).

Промисловість

У січні — вересні 2018 р. порівняно із січнем — вереснем 2017 р. індекс промислової продукції становив 101,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів приріст продукції становив 2%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 101,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції скоротився на 1,7%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 97%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 1,8%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зріс на 3,7%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 126,6%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зменшився на 1,4%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 98,4%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 1,9%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 103,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зріс на 2,2%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції в січні — вересні 2018 р. порівняно із відповідним періодом 2017 р. становив 104,9%, зокрема на сільськогосподарських підприємствах  —  107,8%, у господарствах населення  —  101,9%. Індекс продукції рослинництва становив 106,9%, тваринництва  —  99,9%.

Порівняно з початком жовтня 2017 р. виробництво картоплі (22,2 млн т) збільшилося на 1,5%, овочевих культур (7,9 млн т)  —  на 2,9%, плодоягідних культур (1,9 млн т)  —  на 17,6%.

У січні — вересні цього року реалізовано на забій 2,3 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,3% більше порівняно із відповідним періодом 2017 р., вироблено 7,9 млн т молока (на 2,0% менше) та 12,5 млрд шт. яєць (на 3,1% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 33%, 73% та 48%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції в січні — вересні 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. збільшився на 7,0%, зокрема продукції рослинництва  —  на 9,2%, тваринництва зменшився на 0,6%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — вересень 2018 р. порівняно з відповідним періодом 2017 р. зросли на 11,7%.

Будівництво

У січні — вересні 2018 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на суму 86,5 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — вересні 2018 р. порівняно із січнем — вереснем 2017 р. становив 105,4%.

Будівництво інженерних споруд зросло на 11,7%, нежитлових будівель  —  на 0,4%. Будівництво будівель скоротилось на 0,3%, житлових  —  на 1,0%.

Нове будівництво, реконструкція й технічне переоcнащення становили 74,9% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти  —  16,1% та 9,0% відповідно.

Підприємства семи регіонів країни (м. Києва, Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконали 71,1% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні — серпні 2018 р. експорт товарів становив 30 910,5 млн дол. США, імпорт  —  35 914,6 млн дол. Порівняно із січнем — серпнем 2017 р. експорт збільшився на 12,4% (на 3400,8 млн дол.), імпорт  —  на 16,1% (на 4970,7 млн дол.). Негативне сальдо становило 5004,1 млн дол. (у січні — серпні 2017 р. також негативне  —  3434,2 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем — серпнем 2017 р. збільшилася частка чорних металів, електричних машин, деревини і виробів з деревини. Зменшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, руд, шлаку та золи.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 13 012,1 млн дол., або 42,1% загального обсягу експорту (у січні — серпні 2017 р.  —  11 000,8 млн дол., або 40,0%) і збільшився порівняно із січнем — серпнем 2017 р. на 2011,3 млн дол., або на 18,3%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Угорщини.

Серед інших країн найбільше експортували товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини на 34,9%, США  —  на 31,6%, Німеччини  —  на 30,9%, Польщі  —  на 26,7%, Білорусі  —  на 23,0%, Італії  —  на 17,5%, Туреччини  —  на 8,6%, Індії  —  на 6,3%, зменшився до Іспанії на 14,8%, Єгипту  —  на 8,4%, Російської Федерації  —  на 6,5%, Нідерландів  —  на 4,9%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка електричних машин. Зменшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, механічних машин, засобів наземного транспорту, крім залізничного.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 14867,2 млн дол., або 41,4% загального обсягу (у січні — серпні 2017 р. — відповідно 13113,6 млн дол. та 42,4%) і збільшився порівняно з відповідним періодом 2017 р. на 1753,6 млн дол., або на 13,4%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Швейцарії й Туреччини.

Порівняно із січнем — серпнем 2017 р. імпорт товарів збільшився з Туреччини на 32,5%, Італії  —  на 29,9%, Китаю  —  на 28,4%, Чехії  —  на 24,2%, Російської Федерації  —  на 21,2%, Білорусі  —  на 17,0%, Угорщини  —  на 14,1%, Німеччини та США  —  на 10,7%, Великої Британії  —  на 9,9%, Польщі  —  на 9,5%, зменшився із Франції на 7,6%, Швейцарії  —  на 7,0%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарообіг підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні — вересні 2018 р. становив 1597,1 млрд грн. Порівняно із січнем — вереснем 2017 р. його фізичний обсяг зріс на 4,2%.

Оборот роздрібної торгівлі, в який входять дані роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основний вид економічної діяльності яких — роздрібна торгівля, в січні — вересні 2018 р. становив 659,7 млрд грн, що у порівнянних цінах на 5,5% більше від обсягу січня — вересня 2017 р.

Роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні — вересні 2018 р. становив 473,8 млрд грн, що в порівнянних цінах на 5,2% більше від обсягу січня — вересня 2017 р. У вересні цього року роздрібний товарообіг становив 56,2 млрд грн і в порівнянних цінах проти вересня 2017 р. зріс на 6,6%, проти серпня 2018 р. знизився на 4,9%.

Транспорт

У січні — вересні 2018 р. вантажообіг підприємств транспорту становив  247,9 млрд ткм, або 97,4% обсягу січня — вересня 2017 р. Підприємства транспорту перевезли 462,5 млн т вантажів, що становить 98,9% обсягів січня — вересня 2017 р.

У січні — вересні 2018 р. залізничним транспортом перевезено 240,1 млн т вантажів, що на 4,3% менше, ніж за січень — вересень 2017 року.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — вересень 2018 р. виконали вантажообіг обсгом 31,3 млрд ткм, який зріс на 4,6% порівняно із січнем — вереснем 2017 року.

Водним транспортом за січень — вересень 2018 р. перевезено вантажів обсягом 4,2 млн т, що на 1,9% менше, ніж за січень — вересень 2017 р.

У січні — вересні 2018 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив      245,7 млн ткм, що на 30,9% більше, ніж за січень — вересень 2017 р.

Авіаційним транспортом перевезено 70,0 тис. т вантажів, що на 22,1% більше, ніж за січень — вересень 2017 р.

У січні — вересні 2018 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 78,3 млрд пас. км, послугами пасажирського транспорту скористалися   3357,7 млн пасажирів, що становить відповідно 104,8% та 97,3% обсягу січня — вересня 2017 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — вереснем 2017 р. зменшилося на 6,0%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1428,2 млн пасажирів, що на 5,4% менше, ніж за січень — вересень 2017 р.

Перевезення пасажирів водним транспортом зросли на 15,6% порівняно із січнем — вереснем 2017 р.

Авіаційним транспортом перевезено 9,5 млн пасажирів, що на 15,5% більше, ніж у січні — вересні 2017 р.

Міським електротранспортом перевезено 1,8 млрд пасажирів, що на 0,2% менше, ніж за січень — вересень 2017 р.

Державна служба статистики
України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.