Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 листопада 2016 р. становила 42620,0 тис. осіб. Упродовж січня — жовтня 2016 р. чисельність населення зменшилася на 140,5 тис. осіб.

Порівняно із січнем — жовтнем 2015 р. обсяг природного скорочення зменшився на 1,1 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — жовтні 2016 р. становила 332,2 тис. осіб, померлих — 479,9 тис. осіб.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2016 р. становила 337,9 тис. осіб, з них допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 78,1%.

Більше половини загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні за місяць зріс на 0,1 в. п. і на кінець листопада 2016 р. становив 1,3% населення працездатного віку.

Зростання цього показника в листопаді 2016 р. зумовлене переважно впливом сезонного чинника на зайнятість працівників сільського господарства. Так, у сільській місцевості рівень зареєстрованого безробіття зріс на 0,3 в. п. і становив 1,8%, у міських поселеннях залишився на рівні попереднього місяця (1,1% населення працездатного віку).

У листопаді 2016 р. збільшення кількості зареєстрованих безробітних порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни, крім Донецької області та м. Києва.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям у листопаді 2016 р. становила 246,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги у зв’язку з безробіттям становив 1873 грн, що на 17,1% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1600 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у листопаді 2016 р. порівняно з жовтнем зменшилася на 3,8 тис., або на 6,7%, і на кінець місяця становила 53,3 тис.

Доходи населення

У січні — жовтні 2016 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 5034 грн і порівняно з відповідним періодом 2015 р. збільшився на 23,9%.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, і лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 8311 грн, Донецька область — 5970 грн та Київська — 5097 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 77% середнього в економіці, спостерігався в Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — жовтні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 108,8%.

Соціальний захист

У січні — жовтні 2016 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 5638,1 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях ?— 3907,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 1730,6 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні — жовтні 2016 р. становила 3214,0 млн грн (у січні — вересні — 2724,5 млн грн), з неї у міських поселеннях — 1953,2 млн грн, у сільській місцевості — 1260,8 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2016 р. становив 566,8 грн (у вересні — 124,4 грн).

Крім того, 653,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 135,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 517,6 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної у жовтні 2016 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2000,3 грн (у вересні — 1914,2 грн).

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — листопаді 2016 р. становив 111,4% (у відповідному періоді попереднього року — 142,3%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,7%. Найбільше (на 22,7—8,5%) підвищилися ціни на масло, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових. На 5,2—2,5% подорожчали хліб, маргарин, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, макаронні вироби. Водночас істотно (на 33,3%) знизилися ціни на овочі; на 11,1—2,8% подешевшали яйця, сало, рис, фрукти та цукор.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 47,2%, що пов’язано з підвищенням тарифів на опалення в 1,9 раза, гарячу воду в 1,8 раза, електроенергію — в 1,6 раза, природний газ — на 42,0%, водопостачання — на 41,2%, каналізацію — на 27,8%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 7,5%, зокрема амбулаторні послуги подорожчали на 10,7%, послуги лікарень — на 8,6%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання — на 6,4%.

Ціни на транспорт підвищилися на 10,6% головним чином через подорожчання палива та мастил на 18,8%, а також транспортних послуг на 4,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — листопаді 2016 р. становив 131,5% (у відповідному періоді попереднього року — 125,0%).

Промисловість

У січні — листопаді 2016 р. порівняно з січнем — листопадом 2015 р. індекс промислової продукції становив 102,1%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 0,4%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103,4%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 2,7%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 100,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції збільшився на 1,4%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки приріст промислової продукції становив 8,6%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 100,6%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 4,4%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 106,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 6,4%. У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 101,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зріс на 1,8%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні — листопаді 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 102,9%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах — 104,0%, у господарствах населення — 101,6%. Індекс продукції рослинництва становив 105,3%, продукції тваринництва — 97,1%.

Під урожай 2017 р. озимі на зерно та зелений корм посіяно на площі 8,1 млн га (на 3,8%, більше, ніж торік), зокрема зернові на зерно —  7,2 млн га (на 0,7% більше), ріпак озимий на зерно — 0,9 млн га (на 37,2% більше).

За січень — листопад 2016 р. реалізовано на забій 2,9 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,6% більше порівняно з відповідним періодом 2015 р., вироблено 9,7 млн т молока (на 2,3% менше) та 14,1 млрд шт. яєць (на 10,2% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 36%, 74% та 48%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції (зокрема передану на переробку на своїх потужностях та давальницьку сировину) у січні — листопаді 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. зменшився на 8,2%, у тому числі продукції рослинництва — на 12,6%, продукції тваринництва — збільшився на 6,7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — листопад 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. зросли на 9,3%.

Будівництво

У січні — листопаді 2016 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 59,3 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — листопаді 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 114,1%.

Будівництво будівель зросло на 16,1%, зокрема житлових та нежитлових — на 13,0% та 19,6% відповідно, інженерних споруд — на 11,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 81,7% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 9,9% та 8,4% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни (м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконали понад дві третини (69,0%) загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

За січень — жовтень 2016 р. експорт товарів становив 29113,2 млн дол. США, імпорт — 31202,0 млн дол. Порівняно із січнем — жовтнем 2015 р. експорт скоротився на 7,9% (на 2509,0 млн дол.), імпорт — на 0,1% (на 23,1 млн дол.).  Негативне сальдо становило 2088,8 млн дол. (за 10 місяців 2015 р. позитивне — 397,1 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 10869,7 млн дол., або 37,3% загального обсягу експорту (за 10 місяців 2015 р. — 10613,5 млн дол., або 33,6%), і збільшився порівняно з 10 місяцями 2015 р. на 256,2 млн дол., або на 2,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Єгипту, Туреччини, Китаю та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини на 17,2%, Індії — на 14,7%, Нідерландів — на 10,1%, Польщі — на 6,2%, Єгипту — на 5,3%, Німеччини — на 4,2%, до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації — на 28,5%, Туреччини — на 26,5%, Китаю — на 25,3%, Італії — на 3,4%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 13668,1 млн дол., або 43,8% загального обсягу (за 10 місяців 2015 р. — відповідно 12665,0 млн дол. та 40,6%), і збільшився проти січня — жовтня 2015 р. на 1003,1 млн дол., або на 7,9%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Туреччини.

Порівняно із січнем — жовтнем 2015 р. імпорт товарів збільшився із Франції на 58,8%, Італії — на 43,9%, Туреччини — на 32,5%, Китаю — на 21,8%, США — на 14,8%, Білорусі — на 12,0%, Польщі — на 11,8%, Німеччини — на 3,1%, зменшився з Російської Федерації на 36,5%.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі в січні — листопаді 2016 р. становив 1336,9 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем — листопадом 2015 р. збільшився на 4,9%.

Оборот роздрібної торгівлі в січні — листопаді 2016 р. становив 1042,6 млрд грн, що на 3,7% більше від обсягу січня — листопада 2015 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,9%.

Транспорт

У січні — листопаді 2016 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 294,0 млрд ткм, або 102,1% обсягу січня — листопада 2015 р. Підприємствами транспорту перевезено 568,8 млн т вантажів, що становить 104,1% обсягу січня — листопада 2015 р.

У січні — листопаді 2016 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 267,6 млн т вантажів, що на 0,5% менше, ніж у січні — листопаді 2015 р.

Підприємствами автомобільного транспорту  за січень — листопад 2016 р. виконано вантажообіг обсягом 34,2 млрд ткм, який зріс на 9,5% порівняно з відповідним періодом минулого року, і перевезено 152,3 млн т вантажів, що на 13,9% більше, ніж за січень — листопад 2015 р.

Водним транспортом за січень — листопад 2016 р. перевезено вантажів обсягом 6,3 млн т, що на 4,9% більше, ніж за січень — листопад 2015 р.

У січні — листопаді 2016 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 205,0 млн ткм, що на 9,6% більше, ніж у січні — листопаді 2015 р.

Авіаційним транспортом перевезено 67,9 тис. т вантажів, що на 10,9% більше, ніж за січень — листопад 2015 р.

У січні — листопаді 2016 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг обсягом 93,5 млрд пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 4436,6 млн пасажирів, що становить відповідно 104,7% та 93,6% від обсягу січня — листопада 2015 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — листопадом 2015 р. зменшилися на 0,2%.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 1,9 млрд  пасажирів, що на 10,9% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні — листопаді 2015 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 21,5%.

Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 21,4%. Авіаційним транспортом перевезено 7,6 млн пасажирів, що на 29,1% більше, ніж за січень — листопад 2015 р. Міським електротранспортом перевезено 2,2 млрд пасажирів, що на 3,3% менше, ніж за січень — листопад 2015 р.

Державна служба статистики України

(у цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)