Населення

Чисельність населення в Україні, за оцінкою на 1 лютого 2016 р., становила 42 738,1 тис. осіб. Упродовж січня 2016 р. вона зменшилася на 22,4 тис. осіб.

Чисельність населення зменшилася через природне скорочення (24,6 тис. осіб), натомість зафіксовано міграційний приріст населення (2,2 тис. осіб).

Кількість живонароджених у січні 2016 р. становила 31,6 тис. осіб, померлих — 56,2 тис. осіб.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2016 р. становила 508,2 тис. осіб, або майже третину всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 82,0% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних понад половину становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом по країні порівняно з січнем 2016 р. не змінився і на кінець лютого п. р. становив 1,9% населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,8% і 1,5% населення працездатного віку.

У лютому 2016 р. зменшення обсягів зареєстрованого безробіття порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в 13 регіонах країни.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у лютому 2016 р. порівняно з січнем п. р. збільшилася на 7,6 тис., або майже на чверть, і на кінець місяця становила 38,9 тис.

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) загалом по країні зменшилося зі 162 осіб на кінець січня 2016 р. до 131 особи на кінець лютого п. р.

За сприяння державної служби зайнятості у лютому 2016 р. працевлаштовано 28,4 тис. осіб проти 19,4 тис. осіб у січні п. р.

Доходи населення

У січні 2016 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 4362 грн і порівняно з січнем 2015 р. збільшився на 26,3%.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, разом з тим лише у чотирьох з них заробітна плата перевищила середню по країні: м. Київ — 7126 грн, Донецька область — 5142 грн, Київська — 4453 грн та Дніпропетровська — 4445 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 75% середнього по економіці, був у Херсонській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2016 р. порівняно з січнем 2015 р. становив 86,8%.

Соціальний захист

У січні 2016 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 533,3 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях — 328,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 205,0 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні 2016 р. становила 703,6 млн грн, з якої у міських поселеннях — 353,7 млн грн, у сільській місцевості — 349,9 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2016 р. становив 1 319,5 грн.

Крім того, 29,1 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з яких у міських поселеннях — 5,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 24,0 тис. домогосподарств.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–лютому 2016 р. становив 100,5% (у відповідному періоді попереднього року — 108,6%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,5%. Найбільше (на 9,3% та 7,3%) зросли ціни на овочі та фрукти. На 5,2–1,5% здорожчали масло, молоко та молочні продукти, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби, олія, хліб. Водночас суттєво (на 23,0%) знизилися ціни на яйця; на 3,9–1,5% подешевшали свинина, сало та рис.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,0%, що в основному спричинено підвищенням тарифів на водопостачання та каналізацію на 14,2% та 5,8% відповідно.

Ціни на транспорт загалом знизилися на 0,4%, насамперед через здешевлення палива та мастил на 2,3%. Водночас подорожчали автомобілі на 5,3% й авіаційні пасажирські перевезення на 4,8%.

Вартість послуг освіти зросла на 3,5 % насамперед через підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 12,3%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–лютому 2016 р. становив 100,4% (у відповідному періоді попереднього року — 107,2%).

Промисловість

У січні–лютому 2016 р. порівняно з січнем–лютим 2015 р. індекс промислової продукції становив 102,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції збільшився на 3,4%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 103%.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції був на рівні 1,7%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 101,1%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 3,7%.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтопереробки приріст промислової продукції становив 16,2%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції був 92,1%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 12,8%.

На підприємствах з випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 103,1%. У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 5,4%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 101%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зріс на 1,9%. У січні–лютому 2016 р. вироблено 30,2 млрд кВт/год електроенергії, зокрема атомними електростанціями — 15,6 млрд кВт/год, тепловими – 13,2 млрд кВт/год.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–лютому 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 97,9%, зокрема сільськогосподарських підприємствах — 97,6%, господарствах населення — 98,3%.

За січень–лютий п. р. реалізовано на забій 536 тис. т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,5% менше порівняно з відповідним періодом 2015 р., вироблено 1181 тис. т молока (на 0,6% менше) та 2,1 млрд шт. яєць (на 19,2% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва була відповідно 41%, 65% та 35%.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами виробленої власно аграрної продукції у січні–лютому 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. зменшився на 35%, зокрема продукції рослинництва — на 53%, продукції тваринництва збільшився на 1,2%.

На 1 березня 2016 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 16,2 млн т зерна (на 16,3% менше проти 1 березня 2015 р.), зокрема 7,3 млн т пшениці, 1,3 млн т ячменю, 6,9 млн т кукурудзи, 0,1 млн т жита.

Будівництво

У січні–лютому 2016 р. підприємства країни виконали будівельних робіт на 5,8 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 98,0%.

Зведення будівель скоротилося на 6,1%, зокрема житлових — на 12,0%. Водночас спорудження нежитлових будівель збільшилось на 2,9%. Будівництво інженерних споруд зросло на 3,0%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 85,3% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 6,4% та 8,3% відповідно.

Підприємства шести регіонів країни (м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Львівської, Полтавської та Одеської областей) виконали 64,7% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні 2016 р. експорт товарів становив 2043,1 млн дол. США, імпорт — 2338,1 млн дол. Порівняно з січнем 2015 р. експорт скоротився на 31,9% (на 955,0 млн дол.), імпорт — на 23,0% (на 698,8 млн дол.). Негативне сальдо становило 295,0 млн дол. (у січні 2015 р. також негативне — 38,8 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 950,9 млн дол., або 46,5% загального обсягу експорту (у січні 2015 р. — 1076,8 млн дол., або 35,9%), та зменшився порівняно з січнем 2015 р. на 125,9 млн дол., або на 11,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Іспанії, Польщі та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Єгипту та Індії.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 963,0 млн дол., або 41,2% загального обсягу (у січні 2015 р. — відповідно 1163,0 млн дол. та 38,3%), та зменшився проти січня 2015р. на 200,0 млн дол., або на 17,2%. Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі та США.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі у січні–лютому 2016 р. становив 161,9 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем–лютим 2015 р. становив 93,8%.

Оборот роздрібної торгівлі у січні–лютому 2016 р. був на рівні 164,7 млрд грн, що становить 98,3% обсягу січня–лютого 2015 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані й неформальні ринки припадало 30,7%.

Транспорт

У січні–лютому 2016 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 45,6 млрд т/км, або 102,5% обсягу січня–лютого 2015 р. Підприємства транспорту перевезли 88,9 млн т вантажів, що становить 102,8% обсягу січня–лютого 2015 р.

У січні–лютому 2016 р. залізницею перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт

41,0 млн т вантажів, що на 2,1% більше, ніж у січні–лютому 2015 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–лютий 2016 р. виконано вантажообіг в межах 4,6 млрд т/км, який зменшився на 0,8% порівняно з торішнім відповідним періодом та перевезено 18,7 млн т вантажів, що на 1,2% менше, ніж за січень–лютий 2015 р.

Водним транспортом за січень–лютий 2016 р. перевезено вантажів у обсязі 0,5 млн т, що на 18,8% менше, ніж за січень–лютий 2015 р

У січні–лютому 2016р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 31,4 млн т/км, що на 3,8% менше, ніж за січень–лютий 2015 р. Авіаційним транспортом перевезено 11,0 тис. т вантажів, що на 10,9% більше, ніж за січень–лютий 2015 р.

У січні–лютому 2016 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 14,0 млрд пас/км, послугами пасажирського транспорту скористалися 755,2 млн пасажирів, що становить відповідно 99,0% та 92,5% обсягу січня–лютого 2015 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно з січнем–лютим 2015 р. збільшилися на 1,0%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 326,2 млн пасажирів, що на 15,3% менше обсягів перевезень пасажирів у січні–лютому 2015 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 22,9%. Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 13,8%. Авіаційним транспортом скористалися 0,8 млн пасажирів, що на 7,7% більше, ніж за січень–лютий 2015 р. Міським електротранспортом перевезено 369,1 млн пасажирів, що на 0,8% менше, ніж за січень–лютий 2015 р.

Державна служба статистики України 

(дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)