Промисловість

У січні — жовтні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. індекс промислової продукції становив 94,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками 10 місяців ц.р. випуск продукції зменшився на 0,5%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 92%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за підсумками січня—жовтня 2013 р. обсяг виробленої продукції зменшився на 5,7%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 94,1%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції зросли на 1,7%.

На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск продукції скоротився на 12,5%. За січень—жовтень 2013 р. вироблено 14,7 млн т коксу, по 817 тис. т моторного бензину та дизельного палива для автомобільного і залізничного транспорту, 441 тис. т паливних важких мазутів.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 80,6%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів приріст продукції становив 13,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 95%. 

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, за підсумками січня—жовтня 2013 р. спад виробництва промислової продукції становив 5,9%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 86,4%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії випуск промислової продукції зменшився на 1,5%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні—жовтні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 109,9%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах — 115,2%, господарствах населення — 105,1%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 112,4%, продукції тваринництва — 104,5%.

У січні—жовтні ц.р. реалізовано на забій 2,6 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 8,6% більше порівняно з відповідним періодом 2012 р., вироблено 10,0 млн т молока (на 0,9% більше) та 16,6 млрд шт. яєць (на 2,4% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 39%, 78% та 40%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень—жовтень ц.р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. збільшився на 2,1%, у т.ч. обсяг продукції рослинництва — на 0,3%, продукції тваринництва — на 6,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень—жовтень 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. знизилися на 1,2%, у т.ч. продукції рослинництва — на 3,3%, тваринництва — зросли на 0,7%. У жовтні порівняно з вереснем ц.р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли на 0,4%, у т.ч. продукції тваринництва — на 1,8%, а продукції рослинництва — знизилися на 0,4%.

Будівельна  діяльність

У січні—жовтні 2013 р. підприємства України виконали будівельних робіт на суму 45,3 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні—жовтні ц.р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 83,7%.

Будівництво будівель скоротилось на 10,7%, у т.ч. нежитлових — на 18,5%, будівництво інженерних споруд зменшилося на 20,8%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 6,8%.

Нове будівництво, реконструкція і технічне переозброєння становили 81,7% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 10,9% та 7,4% відповідно.

Підприємства 6 регіонів країни (м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Полтавської областей) виконали 61,3% загального обсягу будівництва.

У січні—вересні 2013 р. в Україні прийнято в експлуатацію 6537,6 тис. м2 (без даних, що не надійшли у встановлені терміни від окремих місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) загальної площі житла.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні—вересні 2013 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшився на 3,4%, при цьому без урахування житла, прийнятого відповідно до порядків, збільшився на 19,1%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг (для уникнення подвійного обсягу із загальних обсягів товарів та послуг вилучено вартість послуг з переробки давальницької сировини ) України за 9 місяців 2013 р. становив 55697,2 млн дол. США, імпорту — 61533 млн дол. Порівняно із січнем—вереснем 2012 р. експорт становив 91,2%, а імпорт — 91,4%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 5835,8 млн дол. (за 9 місяців 2012 р. — також негативне 6225,4 млн дол.).

За 9 місяців 2013 р. обсяги експорту та імпорту товарів України — відповідно 46294,5 млн дол. США та 56003,1 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2012 р. експорт становив 90,7%, імпорт — 89,9%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 9708,6 млн дол. (за 9 місяців 2012 р. також від’ємне — 11271,3 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту — 0,83 (за 9 місяців 2012 р. — 0,82).

Зовнішньоторговельні  операції проводились із партнерами із 216 країн світу.

До країн СНД було експортовано 36,2% усіх товарів, до країн ЄС — 26% (за 9 місяців 2012 р. — відповідно 37,1% та 24,2%).

Головними торговими партнерами серед країн СНД як в експорті, так і в імпорті товарів залишилися країни Митного союзу (Російська Федерація, Білорусь і Казахстан).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн — членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії, Німеччини, Угорщини, Нідерландів та Іспанії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 48,8%, Туреччини — на 1,3%. Одночасно скоротився до Єгипту на 18%, Російської Федерації — на 13,4%, Казахстану — на 8,9% та Польщі — на 6,4%.

Із країн СНД імпортовано 35,9% усіх товарів, із країн ЄС — 34,7% (за 9 місяців 2012 р. — відповідно 41,6% та 30,4%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції, Угорщини та Великої Британії.

 

Внутрішня  торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень—жовтень 2013 р. — 850,4 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту становив 98,5% порівняно із січнем—жовтнем 2012 р.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами — підприємцями.) за січень — жовтень 2013 р. становив 718,4 млрд грн, що на 9,5% більше від обсягу січня — жовтня 2012 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб — підприємців) за січень—жовтень 2013 р. проти січня—жовтня попереднього року збільшився на 1,9% і становив 20,1 млрд грн.

Транспорт

За січень—жовтень 2013 р. підприємствами транспорту перевезено 620,3 млн т вантажів, або 96,9% від обсягу перевезень вантажів у січні—жовтні 2012 р. Вантажооборот становив 310,5 млрд ткм, або 94,6% від обсягу січня—жовтня 2012 р.

У січні—жовтні 2013 р. перевезення вантажів залізницями становили 95,4% від обсягу січня—жовтня 2012 р., у т.ч. відправлення вантажів зменшилося на 1,8%.

Водним транспортом за січень—жовтень 2013 р. перевезено вантажів обсягом 5,0 млн т, або 76,2% від обсягу січня—жовтня 2012 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом становили 97,2% від обсягів січня—жовтня 2012 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами — підприємцями) за січень — жовтень 2013 р. перевезено 149,0 млн т вантажів, що на 0,4% більше, ніж за січень — жовтень 2012 р., та виконано вантажообіг обсягом 33,0 млрд ткм, який зріс на 1,9% порівняно з відповідним торішнім періодом.

За січень — жовтень 2013 р. авіаційним транспортом перевезено 82,6 тис. т вантажів, що на 16,6% менше, ніж за січень — жовтень 2012 р.

За січень — жовтень 2013 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 5,5 млрд пасажирів, виконано пасажирооборот обсягом 108,4 млрд пас. км, що становить відповідно 97,2% та 96,8% обсягів січня — жовтня 2012 р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами — підприємцями) скористалися 2,8 млрд пасажирів, що на 3,1% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні—жовтні 2012 р.

Перевезення пасажирів морським транспортом зросли на 9,2% порівняно з січнем—жовтнем 2012 р.

Авіаційним транспортом перевезено 6,9 млн пасажирів, або 98,0% обсягів січня—жовтня 2012 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень—жовтень 2013 р. становив 99,8% (у відповідному періоді попереднього року — 99,7%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 1,7%. На 14,7—8,1% знизилися ціни на фрукти, продукти переробки зернових і сало; на 4,7—1,8% — овочі, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти, молоко. Разом з цим на 7,4—1,2% подорожчали яйця, масло, кисломолочна продукція, цукор, сири, рис, хліб, макаронні вироби.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 8,0%, у т.ч. тютюнові вироби — на 10,9%, алкогольні напої — на 4,3%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,3%. При цьому плата за квартиру збільшилася на 2,9%, гарячу воду, опалення —  на 0,3%, водопостачання та каналізацію — на 0,2%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 2,7% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції (на 3,0%) та амбулаторних послуг (на 2,6%).

Ціни на транспорт загалом зросли на 1,9%, що пов’язано переважно з підвищенням вартості перевезень залізничним і автодорожнім пасажирським транспортом на 13,1% та 4,5% відповідно. Водночас на 1,8% знизилися ціни на паливо та мастила.

Послуги освіти подорожчали на 2,3%, при цьому плата за навчання в середніх закладах освіти зросла на 3,5%, за утримання дітей у дошкільних закладах — на 3,4%, за навчання у вищих закладах — на 2,0%.

Індекс цін виробників промислової продукції за січень—жовтень 2013 р. становив 102,3% (у відповідному періоді попереднього року — 101,8%).

Доходи населення

У січні—вересні 2013 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2012 року збільшився на 8,5% і становив 3227 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,6—3,2 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників поштової та кур’єрської діяльності, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, сільського господарства, а також у працівників з тимчасового розміщування й організації харчування і не перевищував 69%  середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні—вересні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 109,1%.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася за місяць на 6,5% і на кінець жовтня 2013 р. становила 394,6 тис. осіб, або чверть усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 77,5% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більш як половину становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні порівняно з вереснем зменшився на 0,1 в.п. і на кінець жовтня ц.р. становив 1,4% населення працездатного віку, у сільській місцевості — на 0,2 в.п. і 1,6%, у міських поселеннях — на 0,1 в.п. і 1,3% відповідно. Найвищим цей показник був у Черкаській області (2,3%), а найнижчим — у м. Києві (0,5%).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до державної служби зайнятості, в жовтні 2013 р. порівняно з вереснем зменшилася на 11,1 тис., або на 12,6%, і на кінець місяця становила 77,6 тис.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 жовтня 2013 р. становила 45455,0 тис. осіб. Упродовж січня—вересня 2013 р. чисельність населення зменшилася на 98,0 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,9 особи. Разом з тим у дев’яти регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (117,7 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (19,7 тис. осіб).

Порівняно із січнем—вереснем 2012 р. обсяг природного скорочення збільшився на 12,9 тис. осіб, або з 3,1 до 3,5 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.  

Державна служба статистики