Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 жовтня 2019 р. становила 41 960,0 тис. осіб. Упродовж січня — вересня 2019 р. чисельність населення зменшилася на 193,2 тис. осіб.

Порівняно із січнем — вереснем 2018 р. обсяг природного скорочення збільшився на 26,9 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні — вересні 2019 р. становила 233,2 тис. осіб, померлих — 436,5 тис. осіб.

Доходи населення

У січні — жовтні 2019 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю 10 працівників і більше) становив 10 306 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 18,9%.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим від рівня мінімальної заробітної плати, проте лише у чотирьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 15 451 грн, Донецька область — 11 568 грн, Київська — 10 749 грн та Дніпропетровська — 10 588 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 78,9% середнього в економіці, спостерігався в Чернівецькій, Херсонській, Тернопільській та Чернігівській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні — жовтні 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. становив 109,5%.

Соціальний захист

У січні — жовтні 2019 р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 4655,0 тис. домогосподарств, із них у міській місцевості — 3282,2 тис., у сільській — 1372,8 тис.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — жовтні цього року становила 1663,4 млн грн, з неї в міській місцевості — 1246,6 млн грн, у сільській — 416,8 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в жовтні цього року становив 492,1 грн (у вересні — 115,7 грн).

У січні — жовтні 2019 р. 420,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міській місцевості — 82,1 тис., у сільській — 338,4 тис.

Середній розмір призначеної в жовтні 2019 р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3070,3 грн (у вересні — 3095,5 грн).

У січні — жовтні 2019 р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 1329,8 млн грн.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні — жовтні 2019 р. становив 104,2% (у відповідному періоді попереднього року — 107,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 5,0%. Найбільше (на 25,8% та 21,9%) зросли ціни на фрукти та продукти переробки зернових. На 8,7 — 3,8% стали дорожчими хліб, риба та продукти з риби, масло, цукор, сири, молокопродукти, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, безалкогольні напої. На 17,2% знизилися ціни на яйця, на 3,4 — 2,6% — сало, овочі, рис.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,4% відбулося за рахунок здешевлення природного газу на 28,8%. Однак відбулося підвищення тарифів на гарячу воду, опалення на 13,9%, водопостачання — на 11,7%, каналізацію — на 11,3%, утримання будинків та прибудинкових територій — на 6,4%.

Зростання цін у галузі охорони здоров’я на 3,8% відбулося переважно за рахунок подорожчання послуг лікарень на 9,9% та амбулаторних послуг на 8,4%.

Ціни на транспорт загалом знизилися на 1,3% передусім через здешевлення автомобілів на 7,7% і палива та мастил на 6,8%. Проте на 18,8% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні — жовтні 2019 р. становив 98,9% (у відповідному періоді попереднього року — 112,7%).

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні — вересні 2019 р. становив 102,5% (у відповідному періоді попереднього року — 117,6%).

У будівництві будівель зафіксовано зростання цін на 3,0%, інженерних споруд — на 1,5%.

Промисловість

У січні — жовтні 2019 р. порівняно із січнем — жовтнем 2018 р. індекс промислової продукції становив 99,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зріс на 1,7%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 98,8%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 1,2%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 89,8%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 5,7%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск промислової продукції зменшився на 4,8%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 100,6%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції збільшився на 7,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 99,1%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції зменшився на 1,3%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 95,9%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 1,7%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні — жовтні 2019 р. порівняно із відповідним періодом 2018 р. становив 103,3%, зокрема на підприємствах — 107,2%, у господарствах населення — 98,2%. Індекс продукції рослинництва становив 103,9%, тваринництва — 101,5%.

Порівняно з початком листопада 2018 р. виробництво соняшнику на зерно (14,9 млн т) зросло на 7,5%, ріпаку (3,3 млн т) — на 18,8%, а сої (3,5 млн т) — скоротилося на 18,0%.

За січень — жовтень цього року реалізовано на забій 2,7 млн т худоби та птиці(у живій масі), що на 6,3% більше порівняно з відповідним періодом 2018 р., вироблено 8,4 млн т молока (на 3,6% менше) та 14,3 млрд шт. яєць (на 4,0% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 31%, 72% та 46%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, в січні — жовтні 2019 р. порівняно із відповідним періодом 2018 р. збільшився на 19,1%, зокрема продукції рослинництва — на 23,6%, тваринництва — на 1,3%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень — жовтень 2019 р. порівняно з відповідним періодом 2018 р. знизилися на 6,2%, зокрема продукції рослинництва — на 7,3%, тваринництва — на 2,2%. У жовтні порівняно із вереснем цього року середні ціни реалізованої аграрної продукції зросли на 1,5%, зокрема рослинництва — на 1,0%, тваринництва — на 3,3%.

Будівництво

У січні — жовтні 2019 р. підприємства країни виробили будівельної продукції на суму 131,5 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні — жовтні 2019 р. порівняно із січнем — жовтнем 2018 р. становив 120,8%.

Обсяги будівництва будівель зросли на 16,8% (житлових — на 2,0%, нежитлових — на 31,3%), інженерних споруд — на 24,6%.

Нове будівництво, реконструкція і технічне переоcнащення становили 75,5% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти — 16,5% та 8,0% відповідно.

Підприємствами семи регіонів країни (м. Києва, Дніпропетровської, Одеської, Харківської, Львівської, Київської та Вінницької областей) виконано 70,8% загального обсягу будівництва.

У січні — вересні 2019 р. в Україні прийнято в експлуатацію 7743,4 тис. м² загальної площі житлових будівель (нове будівництво), з яких 1979,8 тис. м² (або 25,6% загального обсягу житла) — відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об’єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 №158 (далі порядок).

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в січні — вересні 2019 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась на 48,0%, без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до порядку, — на 10,2%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України за дев’ять місяців 2019 р. становив 44 842,1 млн дол. США, імпорту — 48 913,6 млн дол. Порівняно із дев’ятьма місяцями 2018 р. в експорті й імпорті відбулося збільшення на 7,1%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 4071,5 млн дол. (за дев’ять місяців 2018 р. також негативне — 3825,6 млн дол.).

За дев’ять місяців 2019 р. експорт товарів становив 37 092,6 млн дол. США, імпорт — 44 191,3 млн дол. Порівняно із дев’ятьма місяцями 2018 р. експорт збільшився на 7,4% (на 2544,8 млн дол.), імпорт — на 7,5% (на 3094,7 млн дол.). Негативне сальдо становило 7098,7 млн дол. (за дев’ять місяців 2018 р. також негативне — 6548,8 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 15 597,6 млн дол., або 42,1% загального обсягу експорту (за дев’ять місяців 2018 р. — 14 610,2 млн дол., або 42,3%), і збільшився порівняно із дев’ятьма місяцями 2018 р. на 987,4 млн дол., або на 6,8%.

Найбільші обсяги експорту в країни ЄС становили продукція агропромислового комплексу та харчової промисловості — 33,5% загального обсягу, недорогоцінні метали та вироби з них — 19,0%, мінеральні продукти — 13,8%, механічні та електричні машини — 13,6%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн — членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.

Серед інших країн найбільше експортували товари до Китаю, Російської Федерації, Туреччини, Єгипту та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 79,2%, Єгипту — на 29,8%, Нідерландів — на 27,6%, Іспанії — на 23,8%, Білорусі — на 19,3%, Німеччини — на 17,8%, Чехії — на 8,6%, Румунії — на 7,3%, Польщі — на 4,4%, зменшився до Індії на 15,2%, Російської Федерації — на 9,7%, Італії — на 9,2%, Угорщини — на 6,2%, США — на 5,2%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 18 323,5 млн дол., або 41,5% загального обсягу (за дев’ять місяців 2018 р. — відповідно 16 925,1 млн дол. та 41,2%), та збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 р. — на 1398,4 млн дол., або на 8,3%.

Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС становили: механічні та електричні машини — 21,8%, продукція хімічної й пов’язаних з нею галузей промисловості — 17,9%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби — 13,5%, мінеральні продукти — 11,2%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості — 10,7%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.

Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.

Порівняно із дев’ятьма місяцями 2018 р. імпорт товарів збільшився з Литви на 42,1%, Туреччини — на 27,0%, Китаю — на 26,1%, Чехії — на 16,2%, Франції — на 14,2%, Польщі — на 11,9%, США — на 8,5%, зменшився з Російської Федерації на 6,9%, Білорусі — на 5,8%.

Внутрішня торгівля

Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (юридичних осіб) у січні — жовтні 2019 р. становив 1941,0 млрд грн. Порівняно із січнем — жовтнем 2018 р. його фізичний обсяг знизився на 0,7%.

Оборот роздрібної торгівлі, в який входять дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основний вид економічної діяльності яких — роздрібна торгівля, в січні — жовтні 2019 р. становив 881,9 млрд грн, що на 10,2% більше від обсягу січня — жовтня 2018 р. У жовтні цього року порівняно із жовтнем 2018 р. оборот зріс на 11,0%, порівняно з вереснем 2019 р. — на 2,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні — жовтні 2019 р. становив 639,4 млрд грн, що на 11,3% більше від обсягу січня — жовтня 2018 р. У жовтні цього року роздрібний товарооборот становив 69,5 млрд грн і порівняно із жовтнем 2018 р. зріс на 12,2%, з вереснем 2019 р. — на 2,4%.

Транспорт

У січні — жовтні 2019 р. вантажооборот підприємств транспорту становив 282,3 млрд ткм, або 102,2% обсягу січня — жовтня 2018 р. Підприємства транспорту перевезли 561,6 млн т вантажів, що становить 108,8% обсягів січня — жовтня 2018 р.

У січні — жовтні 2019 р. залізничним транспортом перевезено 262,1 млн т вантажів, що на 2,3% менше, ніж за січень — жовтень 2018 р.

Підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень — жовтень 2019 р. виконали вантажооборот в обсязі 40,7 млрд ткм, який зріс на 15,8% порівняно із січнем — жовтнем 2018 р.

Водним транспортом за січень — жовтень 2019 р. перевезено вантажів в обсязі 5,1 млн т, що на 7,1% більше, ніж за січень — жовтень 2018 р.

У січні — жовтні 2019 р. вантажооборот авіаційного транспорту становив 246,2 млн ткм, що на 9,7% менше, ніж за січень — жовтень 2018 р. Авіаційним транспортом перевезено 75,8 тис. т вантажів, що на 4,8% менше, ніж за січень — жовтень 2018 р.

У січні — жовтні 2019 р. пасажирооборот підприємств транспорту становив 91,4 млрд пас. км, або 104,1% обсягу за січень — жовтень 2018 р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 3539,2 млн пасажирів, або 94,4% обсягу січня — жовтня 2018 р.

Перевезення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем — жовтнем 2018 р. зменшилося на 1,3%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1505,4 млн пасажирів, що на 5,5% менше, ніж за січень — жовтень 2018 р. Авіаційним транспортом перевезено 11,9 млн пасажирів, що на 10,3% більше, ніж у січні — жовтні 2018 р. Міським електротранспортом перевезено 1890,7 млн пасажирів, що на 6,0% менше, ніж за січень — жовтень 2018 р.

Державна служба статистики України

У цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.