Промисловість

У січні—квітні 2014 р. порівняно з відповідним періодом 2013 р. індекс промислової продукції становив 94,7%.

Водночас одержано приріст продукції у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів (1,5%).

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення індекс промислової продукції становив 98,2%. У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції випуск промислової продукції зменшився на 10,4.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 88,8%.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні—квітні 2014 р. порівняно з відповідним періодом 2013 р. становив 105,0%, зокрема в сільськогосподарських підприємствах — 109,3%, в господарствах населення — 101,2% (з урахуванням тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, за оцінкою Держстату України, становив 105,1%).

Станом на 1 травня поточного року ярі культури посіяно на загальній площі 12,3 млн га, що на 9,6% більше порівняно з початком травня 2013 р. Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) по ярому клину посіяно на площі 2,5 млн га (на 6,6% менше), з них ячменю — 1,8 млн га (на 10,7% менше).

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень—квітень поточного року порівняно з відповідним періодом 2013 р. збільшився на 28,3%, зокрема рослинництва — на 44,5%, продукції тваринництва — на 9,9%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації порівняно з січнем—квітнем 2013 р. знизилися на 0,8%.

Будівельна діяльність

У січні—квітні 2014 р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 13,1 млрд грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2013 р. становив 94,2%.

Будівництво скоротилося на 8,7%, зокрема нежитлових приміщень — на 18,2%. Зведення інженерних споруд зменшилося на 2,7%. Водночас спорудження житлових будівель зросло на 7,5%.

У січні—березні 2014 р. в Україні введено в експлуатацію 2346,9 тис. м2 загальної площі житла. Коштом державного бюджету — 3,4 тис. м2 загальної площі житла (0,1% від загального обсягу), що у 3,6 раза більше, ніж за відповідний період попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг України за січень—березень 2014 р. становив 16 849,1 млн дол. США, імпорту — 15 542,5 млн дол. (для уникнення подвійного обліку із загальних обсягів товарів та послуг вилучено вартість послуг з переробки давальницької сировини, які за січень—березень 2014 р. становили в експорті 364,9 млн дол. США (за січень—березень 2013 р. — 392,7 млн дол.), в імпорті — 3,3 млн дол. (за січень—березень 2013 р. — 3,7 млн дол.). Порівняно з січнем—березнем 2013 р. експорт становив 92,6%, а імпорт — 80,2%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 1306,6 млн дол. (за січень—березень 2013 р. негативне — 1196,7 млн дол.).

Обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 14 190,2 млн дол. США та 14 240,7 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2013 р. експорт скоротився на 6,9%, імпорт — на 20,5%. Від’ємне сальдо порівняно зменшилось і становило 50,5 млн дол. (у січні—березні 2013 р. від’ємне — 2682,1 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,00 (за січень—березень 2013 р. — 0,85). Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 196 країн світу.

До країн Європейського Союзу експортовано 34,8% товарів від загального обсягу експорту, до інших країн — 65,2% (у січні—березні 2013 р. — відповідно 28,8% та 71,2%). У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем—березнем 2013 р. збільшилась частка чорних металів, зернових культур, руд, шлаку і золи, механічних машин, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки. Зменшилась натомість частка жирів та олій тваринного або рослинного походження, виробів з чорних металів, продуктів неорганічної хімії, залізничних локомотивів, насіння і плодів олійних рослин, залишків і відходів харчової промисловості, добрив.

У січні—березні 2014 р. імпорт із країн Європейського Союзу становив 35,1% від загального обсягу, з інших країн — 64,9% (за 3 місяці 2013 р. — 31,8% та 68,2% відповідно).

Індекс цін зовнішньої торгівлі товарами (березень 2014 р. до березня 2013 р.) в експорті становив 95,3%, в імпорті — 99,1%.

В Україну в січні—березні 2014 р. надійшло іноземної давальницької сировини на 961,5 млн дол., експорт готової продукції з імпортної давальницької сировини становив 1244,6 млн дол.

Експорт давальницької сировини становив 14 млн дол. Імпортовано готової продукції з давальницької сировини на 28,1 млн дол.

За січень—березень 2014 р. загальні обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 3023,8 млн дол. США та 1305,1 млн дол., порівняно з відповідним періодом попереднього року вони зменшилися на 9,5% та 10,9%. Позитивне сальдо становило 1718,7 млн дол. (за січень—березень 2013 р. — 1874,4 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 2,32 (за січень—березень 2013 р. — 2,28). Зовнішньоторговельні операції з послугами Україна здійснювала з партнерами із 201 країни світу.

Країнам Європейського Союзу було надано 32,9% від загального експорту послуг (за січень—березень 2013 р. відповідно — 29,6%). Від країн ЄС було одержано 50,6% від загального імпорту послуг (за січень—березень 2013 р. — 48,4%). Структура як експорту, так і імпорту послуг упродовж тривалого часу залишається майже незмінною. У січні—березні 2014 р. найбільші обсяги експорту припадали на транспортні послуги, які становили 55,2% від загального обсягу експорту (за рахунок наданих послуг трубопровідного транспорту, залізничного, повітряного та морського), послуги з переробки матеріальних ресурсів та послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги — по 12,1%, ділові послуги — 10,8%.

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2014 р. становив 52,2 млрд дол. США, що на 10,6% менше обсягів інвестицій на початок 2014 р., та в розрахунку на одну особу населення становить 1151,6 дол.

Інвестиції надійшли зі 134 країн світу. Понад половину загального обсягу прямих інвестицій належить інвесторам із трьох країн: Кіпру (31,7%), Німеччини (11,6%), Нідерландів (10,6%).

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 1 квітня 2014 р. становив 6,6 млрд дол.

Прямі інвестиції з України здійснено до 47 країн світу, переважну їхню частку спрямовано до Кіпру (88,0%).

Транспорт

За січень—квітень 2014 р. підприємствами транспорту перевезено 240,1 млн т вантажів, що на 2,9% більше, ніж у січні—квітні 2013 р. Вантажообіг становив 114,2 млрд ткм, або 97,2% від обсягу січня—квітня 2013 р.

Перевезення вантажів залізницями збільшилися на 1,2% від обсягу січня—квітня 2013 р.

Водним транспортом перевезено вантажів 1,2 млн т, що на 2,2% менше порівняно з січнем—квітнем 2013 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом зросли на 19,9%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) збільшився на 7,0% і становив 46,8 млн т.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) транспортовано 61,2 млн т вантажів, що на 17,3% більше, ніж за січень—квітень 2013 р.

Магістральними трубопроводами доставлено 41,5 млн т вантажів, або 91,5% від обсягу транспортування вантажів у січні—квітні 2013 р. Перекачка нафти зросла на 0,4%, проте скоротилася перекачка аміаку на 7,4% та газу — на 9,8%. Транзит аміаку збільшився на 21,6%, нафти — на 1,2%. Транзит газу зменшився на 6,8%.

Авіаційним транспортом перевезено 20,5 тис. т вантажів (на 41,7% менше, ніж за січень—квітень 2013 р.).

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—квітні 2014 р. становив 106,4% (у відповідному періоді попереднього року — 100,0%).

Індекс цін виробників промислової продукції  у січні—квітні 2014 р. становив 109,2% (у відповідному періоді попереднього року — 103,4%).

У переробній промисловості ціни зросли на 13,3%, добувній промисловості й розробленні кар’єрів — на 4,8%, постачанні електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря — на 0,5%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні—березні 2014 р. становив 101,7% (у відповідному періоді попереднього року — 101,0%).

Доходи населення

У січні—березні 2014 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з десятьма і більше працівниками) становив 3244 грн і порівняно з відповідним періодом 2013 р. збільшився на 5,3%.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні. У м. Києві вона становила 5026 грн, в областях: Донецькій — 3802 грн, Дніпропетровській — 3356 грн, Луганській — 3320 грн та Київській — 3285 грн. Найнижчий рівень заробітної плати зафіксували в Тернопільській, Чернівецькій, Херсонській та Волинській областях — він не перевищував 75% від середнього по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні—березні 2014 р. порівняно з відповідним періодом 2013 р. становив 103,5%.

Упродовж січня—березня 2014 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зросла на 39,3%, або на 317,6 млн грн, і на 1 квітня становила 1125,7 млн грн, що дорівнює 3,2% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2014 р.

Збільшення загальної суми заборгованості відбулося в основному за рахунок економічно активних підприємств. Упродовж січня—березня нинішнього року заборгованість перед працівниками цієї категорії підприємств зросла на 65,6% (на 287,6 млн грн) і на 1 квітня становила 725,9 млн грн.

Збільшилися суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств у 25 регіонах країни, найвагоміше — у Харківській (на 57,3 млн грн), Дніпропетровській (на 48,3 млн грн) областях та м. Києві (на 25,9 млн грн).

У січні—березні 2014 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 182,2 тис. сімей, що становило 92,4% від загальної кількості родин, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях — 137,4 тис. сімей, у сільській місцевості — 44,8 тис. сімей.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних за квітень 2014 р. зменшилася на 3,6% і на кінець місяця становила 474,7 тис. осіб. Допомогу у зв’язку з безробіттям отримували 79,2% українців, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних понад половину — жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні порівняно з березнем не змінився і на кінець квітня 2014 р. становив 1,8% громадян працездатного віку, в сільській місцевості він зменшився на 0,3 в. п. і становив 2,3%, у міських поселеннях — зріс на 0,1 в. п. і становив 1,6% людей працездатного віку. Найвищим цей показник був у Черкаській області (2,9%), а найнижчим — у м. Києві (0,6%).

Зменшення обсягів зареєстрованого безробіття у квітні 2014 р. порівняно з попереднім місяцем зафіксовано в більшості регіонів країни.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями у державній службі зайнятості, у квітні 2014 р. порівняно з березнем зменшилася на 12,4 тис., або на 19,8%, і на кінець місяця становила 50,1 тис.

Демографічна ситуація

Чисельність населення в Україні на 1 квітня 2014 р. становила 45 377,6 тис. осіб. Упродовж січня—березня 2014 р. вона зменшилася на 48,7 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 громадян становило 4,3 особи. Натомість у семи регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Державна служба
статистики України

Примітка. У цьому повідомленні дані за січень–квітень і квітень наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя; дані за січень—березень і березень — з урахуванням тимчасово окупованої території (за оцінкою Держстату України).