Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 липня 2016 р. становила 42658,1 тис. осіб. Упродовж січня—червня 2016 р. чисельність населення зменшилася на 102,4 тис. осіб.

Порівняно із січнем—червнем  2015 р. обсяг природного скорочення зменшився на 5,8 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні-червні 2016 р. становила 190,7 тис. осіб, померлих — 299,8 тис. осіб.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2016 р. становила 369,7 тис. осіб, або 20,9% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 79,2% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більш як половину становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом у країні порівняно з червнем 2016 р. зменшився на 0,1 в.п. і на кінець липня п.р. становив 1,4% населення працездатного віку. У сільській місцевості зазначений показник зменшився на 0,1 в.п. та становив 1,8% населення працездатного віку, в міських поселеннях —  на 0,1 в.п. і 1,2% відповідно.

У липні 2016 р. зменшення кількості зареєстрованих безробітних порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, у липні 2016 р. порівняно з червнем п.р. збільшилася на 1,6 тис., або на 3,9%, і на кінець місяця становила 42,4 тис.

Доходи населення

У січні—червні 2016 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 4839 грн і порівняно з відповідним періодом 2015 року збільшився на 25,0%.

Середній розмір оплати праці в усіх регіонах був вищим за рівень мінімальної заробітної плати, проте лише у трьох з них заробітна плата перевищила середню в Україні: м. Київ — 7995 грн, Донецька область — 5743 грн та Київська — 4893 грн. Найнижчий рівень заробітної плати, який не перевищував 76% середнього в економіці, спостерігався в Кіровоградській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Індекс реальної заробітної плати у січні-червні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 106,1%.

Соціальний захист

У січні-червні 2016 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 3093,7 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях — 2153,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 940,0 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні-червні п.р. становила 2479,1 млн грн (у січні-травні — 2309,5 млн грн), з неї у міських поселеннях — 1443,9 млн грн, у сільській місцевості — 1035,2 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні п.р. становив 217,6 грн (у травні — 414,5 грн).

Крім того, 348,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях — 80,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 268,4 тис. домогосподарств.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні—липні 2016 р. становив 104,8% (у відповідному періоді попереднього року — 139,3%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,4%. Найбільше (на 42,6% та 30,5%) знизилися ціни на яйця та овочі. На 15,8—1,4% подешевшали сало, рис, цукор та молоко. Водночас відчутно (на 22,9%) подорожчали продукти переробки зернових; на 13,6—2,5% стали дорожчими фрукти, масло, соняшникова олія, молочні продукти, риба та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 24,5%, що загалом спричинено підвищенням тарифів на гарячу воду в 1,6 раза, природний газ — на 42,0%, електроенергію — на 25,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 5,7%, зокрема амбулаторні послуги подорожчали на 7,1%, послуги лікарень — на 5,7%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання — на 5,2%.

Ціни на транспорт підвищилися на 7,6% насамперед через подорожчання палива та мастил на 14,3% і перевезень залізничним транспортом на 11,1%. Водночас на 1,9% знизилися ціни на автомобілі.

Індекс цін виробників промислової продукції  у січні—липні 2016 р. становив 118,8% (у відповідному періоді попереднього року — 125,9%).

Промисловість

У січні—липні 2016 р. порівняно із січнем—липнем 2015 р. індекс промислової продукції становив 101,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції збільшився на 0,3%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 102,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 0,2%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 100,9%.

У виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 0,7%.

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки приріст промислової продукції становив 14,8%.

У виробництвіхімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 100,1%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 5,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 107,4%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 8,2%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 99,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  випуск промислової продукції зріс на 0,4%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні—липні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 100,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах — 100,9%, господарствах населення — 100,1%. Індекс продукції рослинництва становив 102,7%, продукції тваринництва — 98,0%.

За січень—липень п.р. реалізовано на забій 1,8 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,2% більше порівняно з відповідним періодом 2015 р., вироблено 6,2 млн т молока (на 1,7% менше) та 9,3 млрд шт. яєць (на 12,5% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 35%, 74% та 50%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні—липні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. зменшився на 19%, у т.ч. продукції рослинництва — на 31%, продукції тваринництва — збільшився на 9%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень—липень 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. зросли на 8%, у т.ч. продукції рослинництва — на 19%, тваринництва — на 0,3%. У липні п.р. порівняно з червнем 2016 р. середні ціни реалізації аграрної продукції зросли на 1,6%, у т.ч. рослинництва — на 1,8%, тваринництва — на 0,9%.

Будівництво

У січні—липні 2016 р. підприємства України виконали будівельних робіт на суму 30,8 млрд грн. Індекс будівельної продукції в січні—липні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 111,0%.

Будівництво будівель зросло на 13,2%, у т.ч. житлових та нежитлових — на 12,7% та 13,9% відповідно, інженерних споруд — на 8,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 83,2% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 7,9% та 8,9% відповідно.

Підприємства 7 регіонів країни (м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської, Полтавської та Київської областей) виконали понад дві третини (70,1%) загального обсягу будівництва.

У січні—червні 2016 р. в країні прийнято в експлуатацію 3291,0 тис.кв. м загальної площі житла.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у січні?червні 2016 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилась на 0,7%.

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту товарів та послуг (для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги — вартість послуг для переробки товарів з метою реалізації за кордоном, які в І півріччі 2016 р. становили в експорті 525,0 млн дол. США (у І півріччі 2015 р. — 566,2 млн дол.), в імпорті — 2,3 млн дол. (у І півріччі 2015 р. — 40,6 млн дол.) України у І півріччі 2016 р. становив 20609,8 млн дол. США, імпорту — 19590,3 млн дол. Порівняно з   І півріччям 2015 р. експорт скоротився на 9,2%, імпорт — на 5,8%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 1019,5 млн дол. (у І півріччі 2015 р. позитивне — 1904,7 млн дол.).

У І півріччі 2016 р. експорт товарів становив 16623,3 млн дол. США, імпорт — 17305,9 млн дол. Порівняно з І півріччям 2015 р. експорт скоротився на 10,7% (на 1998,4 млн дол.), імпорт — на 5,3% (на 964,7 млн дол.). Негативне сальдо становило 682,6 млн дол. (у І півріччі 2015 р. позитивне — 351,1 млн дол.).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 6516,9 млн дол., або 39,2% від загального обсягу експорту (у І півріччі 2015 р. — 6104,8 млн дол., або 32,8%), та збільшився порівняно з І півріччям 2015 р. на 412,1 млн дол., або на 6,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортовано товарів до Російської Федерації, Єгипту, Китаю, Туреччини та Індії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Угорщини, Іспанії, Індії, Нідерландів, Німеччини, Польщі та Єгипту, до решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Італії.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 7671,6 млн дол., або 44,3% загального обсягу (у І півріччі 2015 р. — відповідно 7464,8 млн дол. та 40,9%) та збільшився проти І півріччя 2015 р. на 206,8 млн дол., або на 2,8%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Туреччини.

Порівняно із січнем—червнем 2015 р. імпорт товарів збільшився з Франції на 41,6%, Туреччини — на 39,8%, Італії — на 39,2%, Білорусі — на 14,5%, Китаю — на 14,0%, США — на 13,1% та Польщі — на 9,2%, з решти найбільших країн-партнерів зменшився: Російської Федерації — на 42,4% та Німеччини — на 4,2%.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі у січні—липні 2016 р. становив 750,2 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем—липнем 2015 р. збільшився на 3,9%.

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні—липні 2016 р. становив 628,9 млрд грн, що на 2,4% більше від обсягу січня—липня 2015 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадав 31%.

Транспорт

У січні—липні 2016 р. вантажообіг підприємств транспорту становив       178,4 млрд ткм, або 101,1% обсягу січня—липня 2015 р. Підприємствами транспорту перевезено 345,8 млн т вантажів, що становить 104,3% обсягу січня—липня 2015 р.

У січні—липні 2016 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 162,6 млн т вантажів, що на 0,1% більше, ніж у січні—липні 2015 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень—липень 2016 р. виконано вантажообіг обсягом 20,6 млрд ткм, який зріс на 7,5% порівняно з відповідним періодом минулого року, та перевезено 91,0 млн т вантажів, що на 15,3% більше, ніж за січень—липень 2015 р.

Водним транспортом за січень—липень 2016 р. перевезено вантажів  обсягом 3,2 млн т, що на 1,0% більше, ніж за січень—липень 2015 р.

У січні—липні 2016 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 130,4 млн ткм, що на 10,6% більше від січня—липня 2015 р. Авіаційним транспортом перевезено 43,3 тис.т вантажів, що на 14,3% більше, ніж за січень—липень 2015 р.

У січні—липні 2016 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 58,4 млрд пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 2801,1 млн. пасажирів, що становить відповідно 103,8% та 92,7% обсягу січня—липня 2015 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем—липнем 2015 р. зросли на 0,2%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,2 млрд. пасажирів, що на 13,4% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні—липні 2015 р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 24,1%. 

Перевезення пасажирів морським транспортом збільшилися на 35,7%.  Авіаційним транспортом перевезено 4,3 млн. пасажирів, що на 23,3% більше, ніж за січень—липень 2015 р. Міським електротранспортом перевезено 1,4 млрд. пасажирів, що на 2,7% менше, ніж за січень—липень 2015 р.

Державна служба статистики України

(у цьому повідомленні дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)