У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ

Промисловість

У січні–травні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. індекс промислової продукції становив 94,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками 5 місяців п.р. випуск продукції зменшився на 1,2%. 

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 92,7%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за підсумками січня–травня 2013 р. обсяг виробленої продукції зменшився на 0,5%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 96,1%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–травні 2013 р. обсяги виробництва продукції зросли на 4,1%. 

На підприємствах із виробництва коксу та продуктів нафтопереробки випуск продукції скоротився на 18,2%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 81,6%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів приріст продукції становив 21,3%.

На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 95,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, за підсумками січня–травня 2013 р. спад виробництва промислової продукції становив 7,9%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 86%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії випуск промислової продукції за 5 місяців 2013 р. зменшився на 4,2%. 

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні–травні 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 105,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах — 110,2%, господарствах населення — 101,2%.   

За січень–травень п.р. реалізовано на забій 1,3 млн т худоби та птиці (у живій вазі), що на 8,5% більше порівняно з відповідним періодом 2012 р., вироблено 4,3 млн т молока (на 0,6% більше) та 8,2 млрд шт. яєць (на 4,0% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 42%, 76% та 37%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–травень п.р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. зменшився на 12%, у т.ч. рослинництва — на 23%, а обсяг реалізованої продукції тваринництва збільшився на 7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–травень 2013 р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. зросли на 4%, у т.ч. продукції рослинництва — на  18%, тваринництва — знизилися на  4%. У травні порівняно з квітнем п.р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції, у т.ч. як рослинництва, так і тваринництва, знизилися на 3%.

Будівельна діяльність

У січні–травні 2013 р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 18,2 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні-травні п.р. порівняно з відповідним періодом 2012 р. становив 82,2%. Будівництво будівель скоротилося на 12,1%, у т.ч. нежитлових — на 19,1%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 22,6%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 2,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 83,7% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 8,8% та 7,5% відповідно.

Підприємствами 7 регіонів країни (м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Одеської областей і Автономної Республіки Крим) виконано більше двох третин (68,8%) загального обсягу будівництва.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–квітні 2013 р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 21975,5 млн дол. США та 24580,6 млн дол. Порівняно з відповідним періодом 2012 р. експорт склав 100,1%, імпорт — 93,3%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2605,1 млн дол. (у січні–квітні 2012 р. також від’ємне — 4389,2 млн дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,89 (у січні–квітні 2012 р. — 0,83).

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами з 204 країн світу.

До країн СНД було експортовано 33,8% усіх товарів, до країн ЄС — 27,6% (у січні–квітні 2012 р. — відповідно 37,6% та 24,1%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Італії, Польщі, Угорщини, Німеччини та Іспанії.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю на 68,5%, Білорусі — на 22,2%, Італії  — на 21,5%, Туреччини — на 11,1%. Одночасно скоротився до Російської Федерації на 16,1%, Казахстану та Польщі — на 7,2%.

Із країн СНД імпортовано 35,6% усіх товарів, із країн ЄС — 33,2% (у січні–квітні 2012 р. — відповідно 42,9% та 30,5%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Франції, Італії та Угорщини.

Збільшились імпортні поставки з Китаю на 40,1%, Польщі — на 21,4%, Франції — на 17% та Німеччини — на 2,2%. Поставки з Російської Федерації, Білорусі, США зменшились відповідно на 22%, 20,6% та 10,1%.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–травень 2013 р. становив 406,7 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообігу склав 94,2% порівняно із січнем–травнем 2012 р.

Оборот роздрібної торгівлі за січень–травень 2013 р. становив 324 млрд грн, що на 11,6% більше за обсяг січня–травня 2012 р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень–травень 2013 р. проти січня–травня попереднього року збільшився на 1,4% і становив 9,3 млрд грн.

Транспорт

За січень–травень 2013 р. підприємствами транспорту перевезено 296,7 млн т вантажів, що склало 93,5% від обсягу перевезень вантажів у січні–травні 2012 р. Вантажообіг становив 146,3 млрд ткм, або 88,6% від обсягу січня–травня 2012 р.

У січні–травні 2013 р. перевезення вантажів залізницями становили 93,9% від обсягу січня–травня 2012 р., у т.ч. відправлення вантажів зменшилося на 3,9%.

Водним транспортом за січень–травень 2013 р. перевезено вантажів у обсязі 1,7 млн т, або 78,6% від обсягу січня–травня 2012 р. Закордонні перевезення вантажів водним транспортом склали 77,7% від обсягів січня–травня 2012 р. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) скоротився на 6,7% і становив 61,0 млн т.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–травень 2013 р. перевезено 67,6 млн т вантажів, що на 1,9% менше, ніж за січень–травень 2012 р., та виконано вантажообіг в обсязі 15,2 млрд.ткм, який зменшився на 0,5% порівняно з відповідним періодом минулого року.

За січень–травень 2013 р. авіаційним транспортом перевезено 42,8 тис.т вантажів, що на 8,8% менше, ніж за січень–травень 2012 р. Вантажообіг авіаційного транспорту становив 128,7 млн ткм, що на 14,7% менше, ніж за січень–травень 2012 р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом (з урахуванням перевезень міською електричкою) порівняно із січнем–травнем 2012 р. зменшилося на 0,4%.

 Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 1,4 млрд пасажирів, що на 1,8% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–травні 2012 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилося на 6,0%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зросло на 9,5% порівняно із січнем–травнем 2012 р.

Авіаційним транспортом перевезено 2,3 млн пасажирів, що склало 91,3% від обсягів січня–травня 2012 р. За січень–травень 2013 р. міським електротранспортом перевезено 1,2 млрд пасажирів, що на 1,8% менше, ніж за січень–травень 2012 р.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–травень 2013 р. становив 100,2% (у відповідному періоді попереднього року — 100,4%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,3%. Найбільш суттєво (на 31,2%) знизилися ціни на яйця. На 6,4—3,5% стали дешевшими сало, цукор, молоко; на 1,7—0,3% — м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби, сметана та соняшникова олія. Разом з цим відчутно зросли ціни на овочі (на 12,9%) і фрукти (на 6,7%), на 2,5—0,3% подорожчали макаронні вироби, хліб, кисломолочна продукція, оливкова олія, маргарин, безалкогольні вироби та масло.

Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 4,3%, у т.ч. тютюнові вироби — на 5,8%, алкогольні напої — на 2,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,1% переважно за рахунок збільшення плати за квартиру на 1,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,5% насамперед зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції (на 1,9%). Крім того, на 1,4% стали дорожчими амбулаторні послуги.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 0,5%, головним чином через подорожчання транспортних послуг на 2,4%. У той же час на 1,5% знизилися ціни на паливо та мастила.

На 0,9—0,5% стали дорожчими послуги зв’язку, ресторанів та готелів, освіти. Водночас знизилися ціни на одяг і взуття на 2,2%.

Доходи населення

У січні–квітні 2013 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 3116 грн і порівняно з відповідним періодом 2012 року збільшився на 9,5%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали авіаційний транспорт, фінансова та страхова діяльність, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, інформація та телекомунікації, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці в 1,4—3,6 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, поштовій та кур’єрській діяльності, сільському господарстві, тимчасовому розміщенні й організації харчування і не перевищував 69% від середнього по економіці.

В усіх регіонах середній розмір оплати праці був вищим за мінімальну заробітну плату, разом з тим лише у 5 з них заробітна плата перевищила середню по країні: у м. Києві — 4804 грн, Донецькій — 3610 грн, Київській — 3348 грн, Дніпропетровській — 3229 грн та Луганській — 3194 грн областях. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у Тернопільській, Чернівецькій, Херсонській, Чернігівській та Закарпатській областях і не перевищував 76% від середнього по економіці.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення в Україні на 1 травня 2013 р. становила 45495,3 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2013 р. чисельність населення зменшилася на 57,8 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,9 особи. Разом з тим у шести регіонах країни зафіксовано приріст населення.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (73,2 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (15,4 тис. осіб).

Порівняно із січнем–квітнем 2012 р. обсяг природного скорочення збільшився на 4,2 тис. осіб, або з 4,6 до 4,9 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.  

Народжуваність зменшилася з 10,9 до 10,5 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність — з 15,5 до 15,4 померлих у розрахунку на 1000 наявного населення.

У січні–квітні 2013 р. у 16 регіонах країни зафіксовано міграційний приріст населення, в 11 регіонах — міграційне скорочення.

Серед прибулих в Україну впродовж січня–квітня 2013 р. іммігранти з країн СНД становили 51,6%, решта (48,4%) — з інших країн. Серед вибулих з України 41,0% виїхали до країн СНД і 59,0% — до інших країн. 

Державна служба  статистики України