Населення

Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою на 1 травня 2016 р., становила 42 692,4 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2016 р. чисельність населення зменшилася на 68,1 тис. осіб.

Порівняно із січнем–квітнем 2015 р. обсяг природного скорочення зменшився на 8,3 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–квітні 2016 р. становила 128,5 тис. осіб, померлих — 202,9 тис. осіб.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2016 р. становила 416,4 тис. осіб, або чверть усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 80,0% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних понад половину становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні порівняно із квітнем 2016 р. не змінився і на кінець травня п. р. становив 1,6% населення працездатного віку. У сільській місцевості зазначений показник зменшився на 0,1 в. п. та становив 2,1% населення працездатного віку, в міських поселеннях — на 0,1 в. п. і 1,3% відповідно.

У травні 2016 р. зменшення обсягів зареєстрованого безробіття порівняно з попереднім місяцем спостерігалося в усіх регіонах країни, крім Волинської та Рівненської областей.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2016 р. порівняно з квітнем п. р. збільшилася на 5,7 тис., або на 14,5%, і на кінець місяця становила 45,3 тис.

Доходи населення

У січні–квітні 2016 р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 4686 грн і порівняно з відповідним періодом 2015 р. збільшився на 25,7%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належить авіаційний транспорт, фінансові та страхові установи, сфера інформації та телекомунікацій, оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, професійна, наукова й технічна діяльність, а серед промислових видів діяльності — виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добування кам’яного та бурого вугілля, виробництво комп’ютерів, електронної і оптичної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4—4,4 раза.

Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 96,5%.

Упродовж січня–квітня 2016 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 1,7%, або на 31,6 млн грн, і на 1 травня становила 1849,1 млн грн, що дорівнює 4,6% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2016 р.

Соціальний захист

У січні–квітні 2016 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1702,0 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях — 1109,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості — 592,6 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–квітні 2016 р. становила 2065,8 млн грн, з неї у міських поселеннях — 1148,6 млн грн, у сільській місцевості — 917,2 млн грн.

Ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–травні 2016 р. становив 105,2% (у відповідному періоді попереднього року — 140,1%).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,1%. Найбільше (на 16,1% та 11,5%) зросли ціни на продукти переробки зернових і фрукти. На 8,2—1,8% стали дорожчими масло, молочні продукти, соняшникова олія, риба та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, макаронні вироби. Водночас суттєво (на 46,2%) знизилися ціни на яйця; на 10,6—1,7% подешевшали сало, рис, овочі, цукор та свинина.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 22,3%, що в основному спричинено підвищенням тарифів на природний газ на 42,0%, електроенергію на 25,2%, водопостачання на 15,8%, каналізацію на 7,2%.

Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 5,2%, у т. ч. амбулаторні послуги — на 5,8%, фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання — на 5,2%, послуги лікарень — на 4,4%.

Ціни на транспорт підвищилися на 5,9% насамперед через подорожчання палива та мастил на 10,7% і перевезень залізничним транспортом на 6,7%.

Індекс цін виробників промислової продукції у січні–травні 2016 р.  становив 113,9% (у відповідному періоді попереднього року — 122,7%).

Промисловість

У січні–травні 2016 р. порівняно із січнем–травнем 2015 р. індекс промислової продукції становив 103,1%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції збільшився на 2,4%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 104,5%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів приріст продукції становив 0,3%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 103%.

У виготовленні виробів із деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності випуск продукції зменшився на 0,6%.

На підприємствах з виробництва коксу й продуктів нафтопереробки приріст промислової продукції становив 21,1%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 97,7%.

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяг виробленої продукції зріс на 7,4%.

На підприємствах з випуску гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 107,3%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 10,7%.

У машинобудуванні, крім ремонту й монтажу машин і устаткування, індекс промислової продукції становив 102,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зменшився на 0,5%. З початку 2016 р. вироблено 69,1 млрд кВт/год електроенергії, у т. ч. атомними електростанціями — 34,8 млрд кВт/год, тепловими — 29,3 млрд кВт/год.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарської продукції у січні–травні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 98,7%, зокрема в сільськогосподарських підприємствах — 99,5%, господарствах населення — 98,0%.   

За січень–травень п. р. реалізовано на забій 1,3 млн т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,4% більше порівняно з відповідним періодом 2015 р., вироблено 4,0 млн т молока (на 0,9% менше) та 6,4 млрд шт. яєць (на 14,7% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 38%, 72% та 47%.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції у січні–травні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. зменшився на 20,5%, у т. ч. продукції рослинництва — на 35%, натомість продукції тваринництва збільшився на 11%. 

Середні ціни продажу продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–травень 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. зросли на 9%, зокрема продукції рослинництва — на 16%, тваринництва — на 4%. У травні п. р. порівняно з квітнем 2016 р. середні ціни реалізації продукції сільського господарства збільшилися на 1,6%, у т. ч. рослинництва — на 1,9%, тваринництва — не змінилися.

Будівництво

У січні–травні 2016 р. підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 19,5 млрд грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2016 р. порівняно з відповідним періодом 2015 р. становив 109,3%.

Зведення будівель зросло на 9,3%, зокрема житлових та нежитлових — на 6,7% та 13,1% відповідно, інженерних споруд — на 9,1%.

Нове будівництво, реконструкція й технічне переоcнащення становили 84,4% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти — 7,0% та 8,6% відповідно.

Підприємствами 6 регіонів країни (м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Полтавської областей) виконано 64,7% загального обсягу будівництва.

Зовнішня торгівля товарами

У січні–квітні 2016 р. експорт товарів становив 10 813,1 млн дол. США, імпорт — 11 693,8 млн дол. Порівняно із січнем–квітнем 2015 р. експорт скоротився на 13,9% (1742,9 млн дол.), імпорт — на 6,6% (819,8 млн дол.). Негативне сальдо становило 880,7 млн дол. (у січні–квітні 2015 р. позитивне — 42,4 млн дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–квітнем 2015 р. збільшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, електричних машин, деревини і виробів із деревини, насіння і плодів олійних рослин. Натомість зменшилась частка чорних металів, руд, шлаку і золи, механічних машин.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 4314,7 млн дол., або 39,9% загального обсягу експорту (у січні–квітні 2015 р. — 4285,7 млн дол., або 34,1%), та збільшився порівняно із січнем–квітнем 2015 р. на 29,0 млн дол., або на 0,7%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії та Німеччини.

Серед інших країн світу найбільше експортували товари до Російської Федерації, Китаю, Єгипту, Туреччини та Індії.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 5240,6 млн дол., або 44,8% загального обсягу (у січні–квітні 2015 р. — відповідно 5133,1 млн дол., 41,0%), та збільшився проти січня–квітня 2015 р. на 107,5 млн дол., або на 2,1%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів були з Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі та США.

Порівняно з січнем–квітнем 2015 р. імпорт товарів збільшився з Франції, Італії, Туреччини, США, Польщі, Білорусі та Китаю, з решти найбільших країн-партнерів, Російської Федерації та Німеччини, зменшився.

Внутрішня торгівля

Оборот підприємств оптової торгівлі у січні–травні 2016 р. становив 525,9 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно із січнем–травнем 2015 р. збільшився на 2,8%.

Оборот роздрібної торгівлі у січні–травні 2016 р. становив 435,6 млрд грн, що на 1,8% більше, ніж обсяг січня–травня 2015 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 30,8%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали роздрібну торгівлю, у січні–травні 2016 р. становив 207,2 млрд грн, що в порівнянних цінах на 2,9% більше, ніж обсяг січня–травня 2015 р.

Транспорт

У січні–травні 2016 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 126,1 млрд ткм, або 102,8% обсягу січня–травня 2015 р. Підприємствами транспорту перевезено 241,2 млн т вантажів, що становить 104,2% обсягу січня–травня 2015 р.

У січні–травні 2016 р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 114,1 млн т вантажів, що на 2,0% більше, ніж у січні–травні 2015 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–травень 2016 р. виконано вантажооборот в обсязі 14,1 млрд ткм, який зріс на 5,8% порівняно з відповідним періодом минулого року, та перевезено 60,7 млн т вантажів, що на 13,4% більше, ніж за січень–травень 2015 р.

Водним транспортом за січень–травень 2016 р. перевезено вантажів у обсязі 1,9 млн т, що на 2,4% більше, ніж за січень–травень  2015 р.

У січні–травні 2016 р. вантажообіг авіаційного транспорту становив 94,4 млн ткм, що на 3,5% більше, ніж у січні–травні 2015 р. Авіаційним транспортом перевезено 32,2 тис. т вантажів, що на 14,1% більше, ніж за січень–травень 2015 р.

У січні–травні 2016 р. усіма видами транспорту виконано пасажирообіг в обсязі 38,8 млрд пас./км, послугами пасажирського транспорту скористалися 2039,1 млн пасажирів, що становить відповідно 101,4% та 93,4% обсягу січня–травня 2015 р.

Перевезення пасажирів залізничним транспортом (зокрема й міською електричкою) порівняно з січнем–травнем 2015 р. зменшилися на 0,1%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 845,8 млн пасажирів, що на 14,7% менше, ніж обсяги перевезень пасажирів у січні–травні 2015 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися на 25,3%.

Перевезення пасажирів морським транспортом зменшилися на 6,8%. Авіаційним транспортом перевезено 2,4 млн  пасажирів, що на 15,9% більше, ніж за січень–травень 2015 р. Міським електротранспортом перевезено 1033,3 млн пасажирів, що на 0,1% більше, ніж за січень–травень 2015 р.

Державна служба статистики України

(у цьому повідомленні дані наведені без урахування тимчасово  окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)