Моя мама після смерті дочки проживала в одному будинку із зятем, який там не прописаний, і отримувала субсидію. Домоволодіння належить моїм батькам. Так сталося, що зять вижив маму з хати в січні, і я як ще одна дочка забрала її до себе. Зять не хоче сплачувати комунальні послуги, мотивуючи тим, що теща отримує субсидію. Що робити із субсидією — отримувати далі чи відмовитися?

Н. Телятник

Начальниця відділу соціальних допомог, субсидій та персоніфікованого обліку пільг департаменту соціального захисту Київської ОДА Надія КОРЗУН

Надання субсидії з оплати житлово-комунальних послуг регулює Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами та доповненнями, надалі положення).

Відповідно до п. 5 положення, житлові субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та/або скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, внеску/платежу об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла, соціальних нормативів житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, витрат на управління багатоквартирним будинком (далі соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування) і розміром обов’язкового відсотка платежу, встановленого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. №1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії».

Відповідно до положення, громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів проінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про обставини для перерахунку призначеної житлової субсидії, зокрема: зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства (орендар, внутрішньо переміщена особа — членів домогосподарства, які фактично проживають в житловому приміщенні (будинку), їх соціального статусу; зміни у складі сім’ї члена домогосподарства; зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання; зміну переліку витрат на управління багатоквартирним будинком; зміну управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання; якщо хтось із членів їхньої сім’ї купив автомобіль, з дати випуску якого минуло менш ніж п’ять років (окрім мопеда); якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням по призначення житлової субсидії, призначення житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку чи оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла) на суму понад 50 тисяч гривень.

Якщо ви не повідомили про певні обставини, які вплинуть на розмір субсидії чи право призначення субсидії, змушені будете її повернути, якщо це згодом виявиться. Коли сім’я звертається по призначення житлової субсидії, їй надається роз’яснення і про це пишеться у заяві, що про всі зміни вона зобов’язується повідомити. Якщо виявиться, сім’я не подала якусь інформацію і це вплинуло на розмір субсидії, то робиться перерахунок і повертається різниця. Якщо за цих обставин сім’я не мала права на субсидію, доведеться всю суму повернути.

З огляду на це вважаю за доцільне звернутись до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації та повідомити про обставини, які склалися.

Здійснюю підприємницьку діяльність, я фізична особа — підприємець другої групи платників єдиного податку. У мене малі діти. На сьогодні не здійснюю підприємницьку діяльність у зв’язку з карантином. Підкажіть, будь ласка, чи можу отримати соціальну допомогу на дітей під час карантину? Куди мені потрібно звернутись і які документи мені необхідно для цього надати?

К. Колесник,
м. Київ

Для забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину для фізичних осіб — підприємців, які мають дітей, а також для осіб, яких було звільнено з роботи і вони зареєструвались у центрі зайнятості як безробітні, уряд ухвалив постанову «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми» від 22.04.2020 №329.

Постановою №329 запроваджено допомогу на дітей фізичним особам — підприємцям, які належать до першої та другої групи платників єдиного податку і сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за всі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи — підприємця. Таку допомогу надаватимуть на кожну дитину до досягнення нею 10-річного віку в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп (для дітей віком до 6 років — 1779 гривень; для дітей віком від 6 до 10 років — 2218 гривень). Призначення та виплату цієї допомоги проводитимуть згідно з постановою №329 під час карантину та на один місяць після дати його скасування.

Призначення і виплату допомоги на дітей здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі органи соціального захисту населення) за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання фізичної особи — підприємця (далі заявник).

Допомога на дітей за місцем проживання призначається за умови неотримання цієї допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірку відомостей щодо неотримання допомоги проводять органи соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

Допомога на дітей призначається з місяця звернення і виплачується через установи уповноважених банків відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596.

Для призначення допомоги на дітей заявник подає/надсилає органу соціального захисту населення заяву за формою згідно з додатком у паперовій або електронній формі із зазначенням рахунку в установі уповноваженого банку та документи/відомості у паперовій або електронній формі.

У паперовій формі заявник подає такі документи: копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років; довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7); копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства); копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

В електронній формі заявник подає такі документи/відомості: фотокопії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років або відомості про свідоцтва про народження дітей (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я та по батькові дитини, прізвище, ім’я та по батькові батьків); фотокопію довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7); фотокопію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства); фотокопію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

На заяву та документи/відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис заявника. Відомості про прізвище, ім’я та по батькові заявника, його реєстраційний номер платника податків та реквізити документів, що посвідчують особу, отримуються з кваліфікованого сертифіката електронного підпису.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяву з необхідними документами для призначення допомоги на дітей приймають уповноважені особи, визначені виконавчими органами сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, і передають відповідним органам соціального захисту населення.

У сільській місцевості прийняття заяв з необхідними документами для призначення допомоги на дітей і передачу їх відповідним органам соціального захисту населення здійснюють особи, уповноважені виконавчими комітетами сільських і селищних рад.

Якщо до заяви, поданої в паперовій формі, не додано всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє заявника, які документи він повинен подати додатково. Якщо ці документи буде подано не пізніше ніж протягом місяця з дня звернення по призначення допомоги на дітей, така допомога призначається з місяця звернення. Перевірку належності фізичної особи — підприємця до першої або другої групи платників єдиного податку проводить орган соціального захисту населення з використанням даних з Реєстру платників єдиного податку.

Допомога на дітей не призначається, якщо на них виплачується компенсація послуги «муніципальна няня». Одержання отримувачем інших видів допомоги за винятком компенсації послуги «муніципальна няня» не впливає на призначення та виплату допомоги на дітей.

Щодо порядку фінансування та виплати допомоги на дітей фізичним особам — підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, виплату допомоги проводитимуть за окремою бюджетною програмою за рахунок коштів, передбачених Мінсоцполітики, із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Підкажіть, будь ласка, чи може малозабезпечена сім’я отримувати соціальну допомогу під час карантину, якщо чоловіка звільнили з роботи?

О. Черкесова,
м. Харків

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми» від 22.04.2020 №329 затверджено зміни до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 №250, якими змінено підхід розрахунку сукупного доходу сім’ї під час визначення права на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям для осіб, які були звільнені під час карантину та зареєструвались у центрі зайнятості як безробітні.

На період карантину на місяць після дати його скасування для призначення соціальної допомоги для осіб, які в періоді, за який враховуються доходи, отримували допомогу у зв’язку з безробіттям, до середньомісячного сукупного доходу враховується: для осіб, зазначених у частині першій ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» — дохід у розмірі призначеної допомоги у зв’язку з безробіттям без урахування сум отриманої заробітної плати у попередні місяці; для осіб, зазначених у частині другій ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», — дохід у розмірі призначеної допомоги у зв’язку з безробіттям, а за місяці, в яких нема доходів, — дохід у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.

Після закінчення карантину для осіб, які у періоді, за який враховуються доходи, отримували допомогу у зв’язку з безробіттям, у середньомісячний сукупний дохід враховується: за кожний місяць отримання допомоги у розмірі, меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, — дохід у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи; за кожний місяць отримання допомоги у розмірі, більшому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, — фактично отримані доходи; за кожний місяць, у якому немає доходів, — дохід у сумі трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для праце­здатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.

Якщо я отримую пільги для оплати за житлово-комунальні послуги, але в мене є заборгованість, чи можу розраховувати на пільги на наступний сезон?

С. Олексієнко,
м. Житомир

Відповідно до абз. 5 п. 7 Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 за № 373 (із змінами та доповненнями, далі порядок), управителі, об’єднання, виконавці комунальних послуг надають до 1 жовтня та 1 травня структурним підрозділам з питань соціального захисту населення інформацію про суму простроченої понад три місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів), строк позовної давності якої не минув, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, щодо пільговиків, які отримують пільгу в готівковій формі.

У разі отримання від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг інформації про наявність простроченої понад три місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів), строк позовної давності якої не минув, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у пільговиків, які отримують пільгу в готівковій формі, виплата пільги з наступного опалювального (неопалювального) сезону здійснюється у грошовій безготівковій формі (абз. 6 п. 7 порядку).

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua