У 2012-му мені виповнилося 55 років. Майже 22 роки я пропрацював трактористом на полі і фермі. Однак коли звернувся до Пенсійного фонду для оформлення пенсії за вислугу років, мені відмовили. Мотивували тим, що коли мене оформлювали на роботу в КСП у 1993 році, в трудовій книжці зробили запис «прийнятий механізатором», а слід було написати «прийнятий трактористом». Отже 7 років цієї роботи (до 2000 року) мені відмовляються зарахувати до пільгового стажу. І як я не намагався довести, що крім роботи на полі і фермі, іншої роботи там не було, мене не слухають.

Підкажіть, як розв’язати цю проблему? Хто має виправити неправильний запис у моїй трудовій книжці?

С. ДУПІН,
селище Новосвітлівка Луганської обл.

Микола ШАМБІР,
директор Департаменту
пенсійного забезпечення
Мінсоцполітики:

— Відповідно до пункту «в» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», право на пенсію на пільгових умовах мають трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, — чоловіки після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менш як 25 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі.

Найменування професій працівників визначаються у відповідності із Класифікатором професій та Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. До набуття ними чинності застосовувались Загальносоюзний класифікатор професій робітників, посад службовців і тарифних розрядів та Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт та професій робітників.

Аналіз Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників не виявив будь-якого свідчення щодо наявності у професійно-класифікаційній системі назви професії «механізатор».

У Загальносоюзному класифікаторі професій робітників, посад службовців та тарифних розрядів (далі — Загальносоюзний класифікатор), затвердженому постановою Державного комітету СРСР із стандартів від 27.08.1986 року № 016 (застосовувався в Україні відповідно до постанови Верховної Ради України від 12.09.1991 року №1545-ХИ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР до 1995 року), та Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — Класифікатор професій), затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 року № 327 (перевидання Класифікатора професій 1995 та 2005 років), професійна назва роботи «механізатор» також відсутня.

Водночас, у Загальносоюзному класифікаторі містилась професійна назва роботи «тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва» з кодом 19205 і в чинному Класифікаторі професій зазначена назва професії виписана аналогічно з кодом 8331.

Згідно з Інструкцією про ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції  і Міністерства соціального захисту населення від 29.07.1993 року № 58 (із змінами (далі — Інструкція), записи в трудову книжку про назву роботи, професій (посади), на яку прийнятий працівник, виконуються відповідно до професійних назв робіт, зазначених у Класифікаторі професій.

Порядок виправлення неправильних чи неточних записів, внесених до трудової книжки, визначено пунктами 2.6, 2.8 - 2.10 цієї Інструкції.

У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, виправлення виконує роботодавець, який зробив відповідний запис. Якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис, ліквідовано, відповідний запис робить правонаступник і засвідчує печаткою та підписом, а в разі відсутності правонаступника — вищестояща організація, якій було підпорядковане підприємство, а в разі її відсутності — облархів, держархів м. Києва, держархів м. Севастополя і держархів при Раді міністрів Криму.