Хто має платити за повірку лічильників води — господар квартири чи організація, яка надає послуги?

А. ПОНОМАРЬОВА,
м. Ужгород

Сергій МАРТИНЧУК,
директор департаменту житлової політики Мінрегіону:

— Згідно зі статтею 11 Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі — закон) засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється застосовувати лише за умови, якщо вони пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.

Частиною другою статті 28 закону встановлено, що підприємства, організації та фізичні особи зобов’язані своєчасно (з урахуванням установлених міжповірочних інтервалів) подавати засоби вимірювальної техніки на повірку.

Частиною третьою статті 28 закону встановлено, що порядок подання фізичними особами, що не є суб’єктами підприємницької діяльності—власниками засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань якими використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), на періодичну повірку цих засобів та оплати за роботи, пов’язані з повіркою, встановлюється Кабінетом Міністрів. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) зазначених засобів вимірювальної техніки здійснюються за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Крім того, статтею 46 закону встановлено, що фізичні особи оплачують метрологічні роботи, пов’язані із здійсненням на госпрозрахункових засадах повірки засобів вимірювальної техніки, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Отже, зазначеним законом не передбачено звільнення споживачів—фізичних осіб, які є власниками квартирних засобів обліку, від оплати робіт (послуг), пов’язаних з повіркою цих приладів.

Згідно з пунктом 24 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 01.06.2011 № 869, витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води та теплової енергії, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки, визначаються відповідно до укладених договорів між виконавцем та субпідрядником, який виконує зазначені послуги, з розрахунку на один квартирний засіб обліку води та теплової енергії і нараховуються щомісяця споживачеві у складі послуги залежно від кількості таких засобів обліку шляхом додавання плати за проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води та теплової енергії, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки, до загальної вартості послуг.

Постановою Вищого адміністративного суду України від 07.02.2013 в адміністративній справі за позовом фізичної особи про визнання частково незаконною постанови Кабінету Міністрів від 01.06.2011 №869 встановлено: «...Отже, проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води та теплової енергії, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки здійснюється за рахунок виконавця зазначених послуг, а витрати, понесені виконавцем, включаються у тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та сплачуються споживачем щомісячно».

Враховуючи вищевикладене, якщо періодична повірка, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку води та теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, не входять до переліку послуг з утримання будинку та прибудинкової території, ці роботи оплачуються безпосередньо споживачем на підставі договору з уповноваженими центральним органом виконавчої влади у сфері метрології на проведення повірки метрологічним центром, територіальним органом або повірочною лабораторією підприємства чи організації.