Ми свого часу були вкладниками кредитної спілки «Фортеця», яка збанкрутувала. Розпорядник майна повідомив нас про те, що маємо звернутися до Господарського суду Черкаської області для визнання нас кредиторами. Оскільки ми малозабезпечені непрацюючі пенсіонери і не маємо змоги сплатити судовий збір, то звернулися до прокурора Черкаської області із проханням представництва наших інтересів  у суді. Проте отримали відповідь, з якої випливало, що маємо самостійно звертатися до суду. Проте ні юридичної освіти, ні матеріальної можливості для одержання платних юридичних послуг  не маємо. І ще одне. Чому прокурор Черкаської області направляє наші заяви для розгляду прокурору міста Черкас, а не розглядає їх самостійно?

Сергій ГЕРАСИМЕНКО,  Любов ГЕРАСИМЕНКО, місто Миргород Полтавської області

Заступник прокурора Черкаської області 
Олег ШМАКОВ:

— Попередні звернення авторів із приводу представництва органами прокуратури у господарському суді їхніх інтересів шляхом подачі у справі про банкрутство КС «Фортеця» заяв про визнання кредиторських вимог, які надійшли безпосередньо до прокуратури області, були направлені для вирішення до прокуратури міста  Черкаси на підставі п. п. 3. 2, 3.3 Інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокурора України від 21. 06. 2011 р. №9гн.

Крім того, згідно з п. 11.3 наказу Генерального прокурора України від 28. 11. 2012 р. № 6гн «Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень» участь у розгляді справ за позовами прокурорів у місцевих господарських судах покладено на прокуратури міст, у складі яких діють відділи представництва.

Відповідно до ст. 36-1 Закону «Про прокуратуру» (в редакції Закону № 5288-VI від 18. 09. 2012 р.), підставою представництва в суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження. Наявність таких підстав має бути підтверджена прокурором шляхом надання суду відповідних доказів. Однак таких Герасименко С. І. та Герасименко Л. І. не надали.

Також відповідно до ст. 23 Закону  «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов’язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Цей строк є граничним і поновленню не підлягає.

Провадження у справі про банкрутство КС «Фортеця» порушено ухвалою господарського суду Черкаської області від 30. 07. 2010 р. Оголошення про порушення провадження у справі опубліковано в газеті «Голос України» від 21. 02. 2012 р. №12 та від 23. 02. 2012 р. №35. Реєстр вимог кредиторів боржника у справі  затверджено ухвалою господарського суду Черкаської області від  28. 03. 2013 р. та постановою суду від 07. 05. 2013 р. боржника визнано банкрутом. Судові рішення є в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Однак заяви Герасименко С. І.,  Герасименко Л. І.  не містять  викладу обставин про об’єктивні   причини пропуску терміну подачі до суду заяв про  визнання кредиторських вимог.

З огляду на викладене за результатами розгляду звернень авторів підстав для вжиття заходів прокурорського реагування нині не вбачається.