Згідно з нормами Податкового кодексу України, Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів щороку розраховує за індексом споживчих цін за попередній рік коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Слід зазначити, що станом на 01.01.2014 р. нормативну грошову оцінку земель за 2013 рік потрібно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,0, який відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України розраховано, з огляду на індекс споживчих цін за 2013 рік — 100,5%.

 

 Як звітують новостворені суб’єкти 

Платники податку на прибуток, зареєстровані протягом року, вперше подають податкову декларацію та сплачують податок за підсумками року, в якому вони зареєструвалися.

Декларація подається протягом 60 календарних днів до територіального органу Міндоходів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Законодавством передбачено перенесення терміну надання звітності, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день. У цьому разі останнім днем строку вважається операційний (банківський день), що настає за вихідним або святковим днем.

Тобто останній день подання декларації для платників, зареєстрованих протягом 2013 року, — 3 березня 2014 року.

Податкове зобов’язання, визначене в декларації, потрібно сплатити протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного терміну. Таким чином, сплата податкових зобов’язань по податку на прибуток — 11 березня 2014 року включно.