Економічна ситуація 

У 2013 році очікування щодо відновлення світової економіки та покращання кон’юнктури на світових фінансових та товарних ринках               не виправдались. Глобальна економіка у 2013  році продемонструвала уповільнення зростання – фактично у 3,0 відсотка проти прогнозу у 3,5 відсотка. Однією із головних проблем, які перешкоджали стабільному відновленню зростання, була невизначеність щодо вирішення боргових проблем окремих країн зони євро. В країнах Єврозони рецесійні процеси тривали шість кварталів поспіль, і лише наприкінці року динаміка змінилася на позитивну. Так, реальний ВВП країн Єврозони за підсумком І кварталу 2013 року знизився на 1,2 відсотка у річному вимірі, у ІІ кварталі 2013 року – на 0,6 відсотка, у ІІІ кварталі – на 0,4 відсотка, а в ІV кварталі – зріс на 0,5 відсотка. Зростання економік країн, що розвиваються, у 2013 році було повільнішим, ніж у попередніх роках: у Китаї – 7,7 відсотка проти 10,5 відсотка у середньому за останні 10 років, в Індії – 4,4 відсотка порівняно з 7,7 відсотка у середньому за останні 10 років.

Водночас уповільнення темпів зростання світової економіки та охолодження попиту призвело до зниження цін на сталь на світовому ринку на рівні біля 7 відсотків у 2013 році порівняно з 2012 роком.

Таким чином, умови зовнішньої торгівлі для України у 2013 році залишалися складними, що вплинуло на розвиток вітчизняної економіки.

За попередніми даними Національного банку України, за 2013 рік експорт товарів знизився на 7,6 відсотка проти 2012 року до 64,9 млрд дол. США, в тому числі машин, устаткування, транспортних засобів та приладів – на 20,1 відсотка, продукції хімічної промисловості – на 13,8 відсотка, чорних і кольорових металів та виробів з них – на 7 відсотків. Імпорт товарів зменшився на 5,8 відсотка до 84,5 млрд дол. США, насамперед, унаслідок скорочення мінеральних продуктів (на 18,8 відсотка), машин, устаткування, транспортних засобів та приладів (на 12,6 відсотка).

Охолодження зовнішнього попиту зумовило падіння промислового виробництва в експортоорієнтованих галузях: металургії (на 5,3 відсотка), машинобудуванні (на 13,2 відсотка), у виробництві хімічної продукції (на 16,9 відсотка).

Водночас позитивний внесок у економічний розвиток забезпечило зростання обсягу сільськогосподарського виробництва – на 13,7 відсотка порівняно з 2012 роком, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 20,7 відсотка. Обсяги виробництва рослинництва зросли на 18,1 відсотка; тваринництва – на 4,8 відсотка.

У результаті, за підсумками 2013 року, реальний ВВП залишився на рівні 2012 року, його зміна, за попередніми даними Державної служби статистики України, становила 0 відсотків порівняно з 2012 роком. Номінальний ВВП становив 1444,0 млрд гривень.

За підсумками 2013 року, в Україні було зафіксоване зростання індексу споживчих цін на 0,5 відсотка у вимірі грудень до грудня попереднього року.

Індекс цін виробників у вимірі грудень до грудня попереднього року за 2013 рік зріс на 1,7 відсотка.

Середньомісячна заробітна плата працівника у 2013 році порівняно із 2012 роком зросла на 7,9 відсотка та досягла 3265 гривень.

Реальне зростання заробітної плати в Україні, за підсумками 2013 року, становило 8,2 відсотка, що стало можливим як завдяки підвищенню номінальної заробітної плати, так і низькій інфляції.

Зростання реальної заробітної плати у 2013 році забезпечило зростання внутрішнього споживчого попиту та сприяло розвитку роздрібної торгівлі. Так, за підсумком 2013 року, зростання обороту роздрібної торгівлі становило  9,5 відсотка порівняно з 2012 роком.

Продовжилась тенденція до зростання обсягів депозитів та кредитів. За оперативними даними Національного банку України, за 2013 рік обсяг депозитів у національній валюті збільшився на 101,1 млрд грн, або на 31,6 відсотка, та становив 420,9 млрд гривень, найбільше зростання зафіксовано за депозитами фізичних осіб – на 69,9 млрд грн, або на 38,0 відсотка до 253,6 млрд грн; обсяг кредитів, інвестованих в економіку України зріс на 96,6 млрд грн, або на 11,9 відсотка, до 905,9 млрд гривень, в тому числі кредитів, наданих юридичним особам, – на 90,9 млрд грн, або на 14,5 відсотка, до 717,1 млрд гривень.

Виконання бюджетних показників

Надходження до Державного бюджету України у 2013 році становили 339,2 млрд грн, у тому числі до загального фонду –  291,6 млрд гривень.

Найбільші надходження до загального фонду держбюджету у 2013 році становили:

ПДВ (збір) – 180,8 млрд грн;

податок на прибуток підприємств – 54,2 млрд грн;

акцизний податок – 26,2 млрд грн;

ввізне мито – 11,1 млрд гривень.

За 2013 рік було відшкодовано ПДВ грошовими коштами в обсязі 53,4 млрд грн, з них в автоматичному режимі – 22,6 млрд гривень.

До спеціального фонду державного бюджету за 2013 рік надійшло 47,6 млрд гривень.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» було скорочено кількість бюджетних програм з 562 до 545, що сприяло удосконаленню програмно-цільового методу в бюджетному процесі України, уникненню дублювання функцій, покладених на головних розпорядників бюджетних коштів, створенню оптимальної структури та змісту бюджетних програм, підвищенню рівня відповідальності їх розпорядників.

Касові видатки Державного бюджету України за 2013 рік проведені в обсязі 403,5 млрд грн, у тому числі за загальним фондом –                                      360,9 млрд гривень.

Дані щодо касових видатків державного бюджету за функціональною класифікацією статей видатків у 2013 році наведені у таблиці 1.

У 2013 році було пріоритетним фінансування захищених статей видатків, зокрема видатків на заробітну плату з нарахуваннями, на виплату допомог, пенсій та стипендій, на придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на забезпечення продуктами харчування.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» було визначено зростання рівня мінімальної  заробітної плати двічі на рік: з 1 січня – 1147 гривень та з  1 грудня – 1218 гривень.

Середньорічний розмір мінімальної заробітної плати у 2013 році становив 1153,0 грн, що на 5 відсотків більше від відповідного показника 2012 року.

У 2013 році було встановлено розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 852 гривні (приріст середньорічного показника до 2012 року становить 6,5 відсотка). При цьому, було забезпечено міжкваліфікаційні співвідношення в оплаті праці працівників 1–5 тарифних розрядів, тобто, було здійснено додаткове збільшення посадового окладу працівника 2 тарифного розряду на 5 гривень порівняно з посадовим окладом працівника І тарифного розряду та різницю в 10 гривень між наступними 3–5 тарифними розрядами.

У 2013 році касові видатки загального фонду державного бюджету на виплату заробітної плати та нарахувань для працівників бюджетної сфери становили 61,9 млрд гривень.

Видатки державного бюджету на трансферт Пенсійному фонду за 2013 рік були профінансовані в повному обсязі у сумі 83,2 млрд грн, у тому числі:

- на дотацію на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, у сумі 61,5 млрд грн;

- на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду у сумі 21,8 млрд гривень.

Мінімальні пенсії виплачувалися у розмірах, не нижчих за встановлений законодавством прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Середній розмір мінімальної пенсії у 2013 році дорівнював 899,0 грн, що на 57,0 грн більше ніж у 2012 році.

При цьому, станом на 1 січня 2014 року середній розмір пенсійних виплат становив 1526,1 грн, що на 55,4 грн більше, ніж станом на 1 січня 2013 року.

Крім того, відповідно до статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне  пенсійне страхування» з 1 березня 2013 року було проведено підвищення розмірів пенсій у зв’язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні.

Загалом, пенсійне забезпечення у 2013 році здійснювалося відповідно до норм законодавства.

Показники виконання Державного бюджету України  за 2013 рік, млрд грн.

ДОХОДИ

339,2

Податок на прибуток підприємств

54,3

Податок на додану вартість (збір)

181,7

Відшкодування ПДВ

-53,4

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

26,4

Плата за користування надрами

13,0

Ввізне мито

13,3

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» 

28,3

Власні надходження бюджетних установ

29,0

ВИДАТКИ

403,5

Загальнодержавні функції (без урахування видатків на обслуговування державного боргу)

18,4

Обслуговування боргу

31,7

Оборона

14,8

Громадський порядок, безпека та судова влада 

39,2

Економічна діяльність

41,3

Охорона навколишнього природного середовища

4,6

Житлово-комунальне господарство

0,1

Охорона здоров'я

12,9

Духовний та фізичний розвиток

5,1

Освіта

30,9

Соціальний захист та соціальне забезпечення

88,5

Міжбюджетні трансферти

115,8

КРЕДИТУВАННЯ

0,5

Надання кредитів

6,0

Повернення кредитів

-5,5

ФІНАНСУВАННЯ

64,7

Запозичення

160,9

Погашення

-79,8

Надходження від приватизації державного майна

1,5

Фінансування за активними операціями

-17,8

 Розмір допомоги, яка надається відповідно до законів України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», у 2013 році зріс порівняно з 2012 роком від 5 до 6,7 відсотка залежно від збільшення прожиткового мінімуму, який застосовувався для розрахунку розмірів того чи іншого виду допомоги.

 

У 2013 році було продовжено практику диференціації рівня забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій населення для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» був встановлений у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення і становить для працездатних осіб 21 відсоток; для дітей – 75 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям збільшувався у 2013 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 180 гривень (у 2012 році розмір допомоги збільшувався на 120 гривень), а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 360 гривень (у 2012 році – на 230 гривень).

У 2013 році видатки на надання передбачених законодавством пільг та житлових субсидій населенню, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, становили 8,6 млрд гривень.

За рахунок цих коштів надано пільги та житлові субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 6,0 млрд грн, придбання твердого палива і скрапленого газу – 0,7 млрд грн, пільги з оплати послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 1,8 млрд гривень.

Крім того, у 2013 році касові видатки загального фонду державного бюджету на придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів становили 3,0 млрд грн, на забезпечення продуктами харчування – 1,7 млрд грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4,2 млрд гривень.

В цілому, касові видатки соціального спрямування за загальним фондом державного бюджету за 2013 рік були здійснені в обсязі 295,5 млрд гривень.

У 2013 році крім фінансування соціальних видатків бюджетні кошти спрямовувалися також і на підтримку та розвиток економіки.

У 2013 році видатки державного бюджету були здійснені на підтримку і розвиток:

– сільського господарства у сумі 6,8 млрд грн,

– вугільної галузі та інших галузей з видобутку твердого палива у сумі 15,0 млрд грн,

– дорожнього господарства у сумі 13,8 млрд гривень.

З метою підтримки НАК «Нафтогаз України» відповідно до статті 16 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» було здійснено випуск облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Компанії у сумі 8,0 млрд гривень.

Капітальні видатки державного бюджету за 2013 рік становили 17,8 млрд гривень.

Міжбюджетні трансферти

За 2013 рік із Державного бюджету України до місцевих бюджетів було перераховано трансфертів на загальну суму 117,2 млрд грн, у тому числі трансфертів із загального фонду – 114,5 млрд гривень.

Субвенції на забезпечення соціального захисту за 2013 рік перераховані в межах зареєстрованих зобов’язань в обсязі 48,7 млрд грн, з яких 81,3 відсотка – субвенція на допомогу сім’ям з дітьми, за рахунок якої і здійснювалися основні соціальні виплати та допомоги (допомоги при народженні, для догляду за дітьми залежно від віку, одиноким матерям, дітям-інвалідам та інші).

За 2013 рік дотація вирівнювання профінансована в повному обсязі у сумі 55,7 млрд гривень.

Крім того, у 2013 році місцеві бюджети отримали у повному обсязі додаткові дотації в загальній сумі 5,5 млрд грн, з яких дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості становила 5,0 млрд гривень.

Для вирішення питань соціально-економічного розвитку у 2013 році з Державного бюджету України було стовідсотково профінансовано субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 1,5 млрд гривень.

Крім цього, у 2013 році було передбачено державний фонд регіонального розвитку в обсязі 987,5 млн гривень. Здійснення розподілу коштів цього фонду відбувалось за пропозиціями місцевих органів влади з метою вирішення найактуальніших питань соціально-економічного розвитку територій, у тому числі щодо будівництва, реконструкції, капітального ремонту 163 закладів освіти, 74 закладів охорони здоров’я, 24 закладів культури, 52 закладів фізкультури і спорту та 109 закладів житлово-комунального господарства в усіх регіонах держави.

Дефіцит бюджету та державний борг

У 2013 році Державний бюджет України був виконаний із дефіцитом у сумі 64,7 млрд гривень, або 4,5 відсотка ВВП.

Державних запозичень у 2013 році здійснено на суму 160,9 млрд гривень.

Надходження від зовнішніх запозичень за 2013 рік становили 51,9 млрд грн, з яких 3,9 млрд грн становлять надходження коштів на впровадження спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів, 48,0 млрд грн – надходження від випуску ОЗДП з метою фінансування державного бюджету.

У 2013 році тричі розміщено єврооблігації на загальну суму 5,25 млрд дол. США:

в лютому 2013 року здійснено дорозміщення 10-річних облігацій на суму 1 млрд доларів США, які розміщувалися в листопаді 2012 року. Ставка дорозміщення дорівнювала 7,625 відсотка річних;

у квітні 2013 року здійснено розміщення нових 10-річних облігацій на суму 1,25 млрд доларів США з погашенням у 2023 році. Ставка розміщення дорівнювала 7,5 відсотка річних;

у грудні 2013 року здійснено розміщення 2-річних облігацій на суму 3 млрд доларів США з погашенням у 2015 році. Ставка розміщення дорівнювала 5 відсотків річних.

У цілому, середньозважена відсоткова ставка за випущеними ОЗДП у 2013 році становила 6,45 відсотка проти 8,61 відсотка у 2012 році.

Надходження внутрішніх запозичень за 2013 рік дорівнювали 109,0 млрд грн, з яких 14,7 млрд грн становили надходження від випуску ОВДП для капіталізації НАК «Нафтогаз України» (8,0 млрд грн), ПАТ «Державний ощадний банк України» (1,4 млрд грн), ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (0,3 млрд грн) та формування статутного капіталу ПАТ «Аграрний фонд» (5,0 млрд грн), 94,3 млрд грн – для фінансування державного бюджету.

Загалом у 2013 році середньозважена відсоткова ставка за розміщеними ОВДП становила 10,44 відсотка проти 11,52 відсотка у 2012 році. При цьому середньозважена відсоткова ставка для запозичень у гривнях дорівнювала 12,9 відсотка річних, в доларах США – 7,62 відсотка річних, в євро – 4,8 відсотка річних. Середньозважений строк до погашення розміщених на аукціонах ОВДП у 2013 році становив 3,67 року проти 2,9 року у 2012 році та 2,3 року у 2011 році.

Від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, до загального фонду державного бюджету у 2013 році надійшло 1,5 млрд гривень.

Найбільші надходження від продажу державної власності на конкурсних торгах були забезпечені продажем 60,8 відсотка акцій ПАТ «Донбасенерго» за 0,7 млрд грн. та 75 відсотків акцій ПАТ «Волиньобленерго» за 0,5 млрд гривень.

Протягом року погашення та обслуговування боргу здійснювалось вчасно та в повному обсязі, у тому числі на погашення державного боргу було виплачено 79,8 млрд грн, на обслуговування – 31,7 млрд гривень.

Міністерством фінансів України виконано зобов’язання перед МВФ – у 2013 році здійснено погашення боргу та сплату відсотків у сумі 1712,0 млн СПЗ (спеціальні права запозичень), що відповідає 2604,1 млн дол. США, або 20814,6 млн грн (за офіційним курсом НБУ).

На кінець 2013 року було забезпечено утримання державного боргу в обсязі на 22,3 млрд грн менше граничного рівня, встановленого ст. 5 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», зі змінами. Фактично державний борг на кінець 2013 року становив 480,2 млрд грн, у т.ч. державний зовнішній борг дорівнював 223,3 млрд грн, державний внутрішній борг – 257,0 млрд гривень.

Гарантований державою борг України на кінець 2013 року становив 104,2 млрд гривень.

Сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець 2013 року становила 584,4 млрд грн, або 40,5 відсотка ВВП, у т.ч. державного боргу – 33,3 відсотка ВВП, що відповідає критеріям, визначеним Бюджетним кодексом України (рівень показника не повинен перевищувати 60 відсотків ВВП).