ПОВІДОМЛЕННЯ
про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту
в Україну соди каустичної походженням з Російської Федерації

28 квітня 2016 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріали та звіт про результати проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну соди каустичної (далі – товар) походженням з Російської Федерації з урахуванням продовження строків проведення розслідування, порушеного рішенням Комісії 3 листопада 2014 року  № АД – 324/2014/4421-06.

За результатами розгляду Комісія встановила:

у період розслідування (друге півріччя 2013 року – перше півріччя 2014 року) імпорт в Україну соди каустичної походженням з Російської Федерації здійснювався за демпінговими цінами. Порівняння проводилося на основі однакових базисних умов поставки товару нормальної вартості, визначеної на підставі цін, установлених під час здійснення звичайних торговельних операцій між незалежними покупцями в Російській Федерації, з експортною ціною товару, що фактично була оплачена під час продажу в Україну з Російської Федерації;

протягом 2011 року – першого півріччя 2014 року рівень цін імпорту товару походженням з Російської Федерації запобігав зростанню ціни національного товаровиробника відповідно до динаміки його собівартості;

протягом 2011 року – першого півріччя 2014 року відбулося погіршення соціально-економічних показників національного товаровиробника публічного акціонерного товариства «Дніпроазот», а саме: скоротилися обсяги продажу на внутрішньому ринку України (на 24%), виробництво товару (на 11,4%), використання виробничих потужностей (на 11,4%), частка на внутрішньому ринку України (на 18,5%), продуктивність праці (на 20,7%), зросли залишки на складах (на 54%) тощо;

існує причинно-наслідковий зв’язок між демпінговим імпортом товару походженням з Російської Федерації та істотною шкодою, що була заподіяна національному товаровиробникові;

національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Коментарі, надані заінтересованими сторонами, ураховувалися під час розслідування відповідно до положень Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон).

У зв’язку з вищезазначеним та керуючись положеннями статті 16 Закону, Комісія прийняла рішення № АД – 355/2016/4411-05 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну соди каустичної походженням з Російської Федерації», згідно з яким установила остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: гідроксид натрію (сода каустична) у водному розчині (рідкий луг каустичної соди), одержаний діафрагмовим методом з масовою часткою хлориду (хлористого) натрію не менш як 2,0 % походженням з Російської Федерації, що класифікується згідно з УКТЗЕД за кодом 2815 12 00 10.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита в розмірі 26 %, строком на п’ять років.

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару. Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.

Сплата остаточного антидемпінгового мита здійснюється в готівковій чи безготівковій формі, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення відповідного боргового зобов’язання, якщо інше не передбачено законодавством України.

Остаточне антидемпінгове мито стягується митними органами України незалежно від сплати інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Застосування остаточних антидемпінгових заходів не повинно створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару відповідно до його опису.

Імпорт на митну територію України товару відповідно до опису без сертифіката про походження та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 26 %.

Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються з моменту набрання чинності рішенням Комісії.

Рішення Комісії набирає чинності через 30 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі