Жителям Криму, які хочуть залишатися громадянами України, але з тих чи інших причин не встигли подати відмову від російського громадянства до 18 квітня, як заявила нинішня нелегітимна влада Криму, автоматично стануть громадянами Російської Федерації. Отже, їм видадуть російські паспорти. Тобто, маючи й український паспорт, такі люди отримають подвійне громадянство, що законодавством України заборонено. То як же їм бути?

Роз’яснити ситуацію «Урядовий кур’єр» попросив юриста, експерта з правових питань ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи» (Івано-Франківськ), члена Всеукраїнської коаліції з надання правової допомоги Кирила РУБАНОВСЬКОГО.

Експерт з правових питань, член Всеукраїнської коаліції з надання правової допомоги Кирило РУБАНОВСЬКИЙ— Кириле Станіславовичу, у Криму нині окупанти намагаються диктувати свої правила, зокрема паспортні, причому російський документ кримчанам видаватимуть практично примусово. Яким буде статус цих людей?

— Як передбачено ст. 4 Конституції, в Україні існує єдине громадянство. Тлумачення конституційного принципу єдиного громадянства надано у ст. 2 Закону України «Про громадянство України». Згідно з ним, коли громадянин України набуває іншого громадянства, то у правових відносинах з Україною він все одно визнається лише громадянином України.

Також ст. 2 Закону «Про громадянство України» закріплює принцип збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України.

— У цьому випадку радує те, що кримчани з нав’язаним їм російським паспортом не перестають буди громадянами України.

— Так. Зауважу, що відповідно до ст. 25 Конституції громадянин України не може бути позбавлений громадянства. Ст. 17 Закону «Про громадянство України» передбачає, що громадянство України припиняється внаслідок виходу з громадянства України, внаслідок втрати громадянства України, а також на підставах, передбачених міжнародними договорами України.

Закон передбачає виключний перелік підстав втрати громадянства України. Однією з таких підстав відповідно до ст. 19 Закону «Про громадянство України» є добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

— Тоді, можливо, варто пояснити людям, у яких випадках громадянство України втрачається?

— Добровільним набуттям громадянства іншої держави закон визнає всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством іншої держави.

При цьому добровільним набуттям іншого громадянства не визнається автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок застосування законодавства іноземної держави, якщо громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави.

Варто зауважити, що особа визнається такою, що втратила громадянство України, не автоматично за фактом набуття іншого громадянства, а з дня видання відповідного указу Президента України.

Таким чином, громадяни України, незалежно від місця їхнього проживання, які не вийшли або не втратили громадянство України на підставах та в порядку, передбаченому її законодавством, визнаються нашою державою виключно громадянами України.

Крім того, постановою Верховної Ради України від 21.03.2014 р. прийнято за основу проект Закону України про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України. Зазначеним законом планується передбачити окремі гарантії щодо збереження громадянства України для осіб, що проживають на окупованій території Автономної Республіки Крим.

— Чи законно, що кримчанам надають громадянство РФ без їхньої на те згоди (хоча й без письмової відмови)? І яким чином це співвідноситься з міжнародними нормами?

— Тут варто зауважити, що так званий Договір щодо прийняття до РФ Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб’єктів, підписаний у Москві 18.03.2014 р., передбачає, що громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживають на території Криму чи Севастополя, визнаються громадянами РФ, крім осіб, які до 18.04.2014 р. заявлять про своє бажання зберегти інше громадянство або залишитись особою без громадянства.

Відповідно ж до ст. 3 Європейської конвенції про громадянство (1997 року) кожна держава визначає у своєму законодавстві, хто є її громадянами. Це законодавство визнається іншими державами тільки за умови його відповідності чинним міжнародним конвенціям, міжнародному звичаєвому праву та принципам права, які є загальновизнаними стосовно громадянства.

Принцип набуття громадянства РФ за замовчуванням (автоматично), запропонований нею для жителів Криму, а отже, й автоматична видача кримчанам російських паспортів суперечить міжнародному праву.

Так, Європейська конвенція про громадянство 1997 року допускає фактично єдиний випадок автоматичного набуття громадянства в силу закону — набуття громадянства дітьми під час народження (ст. 6 та ст. 14). В інших ситуаціях конвенція говорить про добровільність набуття (зміни) громадянства та подання відповідного клопотання.

У разі державонаступництва, приймаючи рішення про надання чи збереження громадянства, відповідна держава має враховувати волевиявлення відповідної особи (ст. 18 конвенції). Враховуючи неправовий спосіб анексії Криму, говорити про державонаступництво в даному випадку неможливо, однак ця норма Конвенції важлива для розуміння поваги міжнародного права до волевиявлення осіб, що набувають (змінюють) громадянство.

Варто зазначити, що Європейська конвенція про громадянство ратифікована Законом України від 20. 09. 2006 року РФ підписала дану Конвенцію у 1997 році, однак досі її не ратифікувала.

Інна КОСЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Кирило РУБАНОВСЬКИЙ. Народився 1972 року в місті Івано-Франківську. У 1998 р. закінчив Прикарпатський університет (юридичний факультет з відзнакою). З того часу працює юристом, адвокатом. Починаючи з 2001 року, обіймає посаду експерта з правових питань громадської організації «Агентство з розвитку приватної ініціативи» (м. Івано-Франківськ). Загальний професійний досвід — 15 років.